Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2015

Bedømmelseskomitéen for Knæk Cancer 2015 puljen "Patientnær Kræftforskning" har uddelt 19 mio. kr. til følgende 22 projekter:


Nye diagnostiske metoder i forbindelse med kikkertundersøgelse af blæren pga. blærekræft.
Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2015-2017: 1.000.000 kr.

Forlænget beskyttelse mod knoglesygdom ved myelomatose. Et randomiseret, internationalt fase 3 studie ’Magnolia studiet’
Professor, overlæge, dr. med. Niels Abildgaard
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015-2018: 720.000 kr.
 

Screening for kolorektal cancer ved brug af Kolon Kapsel Endoskopi i patientens eget hjem.
Scientific Project Manager , cand.scient., ph.d. Morten Kobæk-Larsen
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2016: 600.000 kr.

MR vejledte biopsier baseret på automatisk detektion af cancersuspekte områder i prostata.
Cand.scient., ph.d. Jesper Carl
Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Bevilget for 2017: 500.000 kr.

Optimeret strålebehandling af lungekræft ved individuel måling af patientspecifik strålefølsomhed.
Professor, cand.scient., ph.d. Carsten Brink
Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015-2018: 1.500.000 kr.

Rationel udredning af unilateral pleura effusion hos patienter mistænkt for kræft. Effektivitet, smerter, livskvalitet og økonomi.
Overlæge, cand.med., ph.d. Uffe Bødtger
Institut for Regional Sundhedsforskning, Næstved Sygehus
Bevilget for 2016: 500.000 kr.

Konditionstræning som middel til forbedring af tumor blod perfusion og reduktion af hypoksi under kemoterapi og strålebehandling.
Post doc, cand.scient., ph.d. Simon Lønbro Jensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2017: 1.200.000 kr.

PROSTAGE - Stadieinddeling af prostatakræft ved hjælp af PET/CT.
Professor, overlæge, dr.med. Lars Lund
Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015-2016: 500.000 kr.

Brug af immunochemical faecal occult blood test i almen praksis: Udredning af patienter med ukarakteristiske symptomer på kolorektalcancer.
Professor, dr.med. Flemming Bro
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2015-2017: 900.000 kr.

Mundtørhed og nedsat spytsekretion efter strålebehandling for kræft i mund og svælg: Tyggegummi som en del af den orale rehabilitering.
Overlæge, klinisk lektor, cand.med., ph.d. Jesper Grau Eriksen
Klinisk institut, Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015-2018: 1.500.000 kr.

Febril neutropeni blandt cancerpatienter på kemoterapi: et redskab til risikovurdering og individualiseret behandling.
Professor, dr.med. Jens Lundgren
Klinik for Infektionsmedicin, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2018: 1.500.000 kr.

SENECA. Senfølger efter behandling for gynækologisk kræft og prostatakræft - et prospektivt kohortestudie.
Cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Danish Cancer Society Research Center (DCRC) , Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2015-2017: 1.000.000 kr.

Kurativ kemostrålebehandling af lav rektumcancer et prospektivt, multicenter forsøg (WW2) .
Overlæge, lektor, cand.med., ph.d. Lars Henrik Jensen
Institut for regional sundhedsforskning, Syddansk Universitet/Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2015-2018: 750.000 kr.

Postoperativ smerte efter robotassisteret laparoskopisk hysterektomi ved endometriecancer.
Overlæge, dr. med., klinisk lektor, cand.med. Erik Søgaard-Andersen
Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi, Aalborg Universitetshospital
Bevilget for 2015-2018 : 750.000 kr.

Multimodal billeddiagnostik til påvisning og prædiktion af kardiotoxicitet ved doxorubicin-behandling af malignt lymfom.
Overlæge, ph.d. Martin Hutchings
Finsencenteret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2017: 288.000 kr.

Prostatabiopsier i Danmark: en gennemgang af 15 års data.
Professor, overlæge, cand.med. Peter Iversen
Copenhagens Prostata Cancer Center, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2016: 500.000 kr.

Moderat hypofraktioneret loco-regional adjuverende strålebehandling af brystkræft kombineret med simultant integreret boost: Skagen Studiet.
Overlæge, ph.d., klinisk lektor Birgitte Vrou Offersen
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2018: 840.000 kr.

At overleve uden knust hjerte: reduktion af hjertekomplikationer efter kræftbehandling.
Medicinsk fysiker, ph.d. Marianne Aznar
Finsen centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2017: 650.000 kr.

Håb og virkelighed – erfaringer og forventninger blandt kræftpatienter som deltager i eksperimentel behandling.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Christoffer Johansen
Finsenscentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2017: 1.000.000 kr.

Kan multiparametrisk billeddannelse forbedre behandlingen af patienter med lungecancer?
Overlæge, Lektor, cand.med., ph.d. Barbara Malene Fischer
Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2018: 1.500.000 kr.

Human papillomavirus ( HPV) infektion og svære forstadier til anal- og cervixcancer hos danske nyretransplanterede patienter.
Professor, overlæge, dr.med. Susanne Krüger Kjær
Dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2015-2017: 750.000 kr.

Komorbiditets betydning for effekten af brystkræftscreening.
MPH, ph.d. Ellen Margrethe Mikkelsen
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2018: 600.000 kr.