Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2017

Bedømmelsesudvalget vedr. puljen ’Sammen om valg - Kald til kliniknære modelprojekter målrettet systematisk integration af fælles
beslutningstagning i kræftforløb' har uddelt ca. 9,3 mio. kr. til følgende 3 projekter:

Sammen om valg – et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient
Overlæge, ph.d., lektor Karina Dahl Steffensen
Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2018: 3.100.000 kr.

Sammen om valg: Patienter med tyk/endetarmskræft (KRC) og sundhedsprofessionelle i fælles beslutningstagen til gavn for begge parter
Cand.med., ph.d. Camilla Qvortrup
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2018: 3.246.000 kr.

Sammen om valg - implementering af beslutningsstøtteværktøj i forbindelse med valg af behandling for brystkræft
Professor, MD, DMsc, cand.med. Peer Christiansen
Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2018: 3.000.000 kr.