Gå til sygdomsliste

Uddeling 2014 - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen 'Knæk Cancer'

Bedømmelsesudvalget vedr. ’Forskning i kliniske interventioner med henblik på at nedbringe senfølger efter kræftbehandling hos børn og voksne har uddelt 6,2 mio. kr. til følgende 3 forskningsprojekter:

Graft versus host reaktion i øjnene efter knoglemarvstransplantation.
Professor dr.med. Steffen Heegaard
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.200.000 kr.

Reduktion af senfølger i bækkenet ved individualiseret billedvejledt stråleterapi.
Lektor, cand.scient., ph.d. Kari Tanderup
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitet
Bevilget for 2015 - 2018: 2.400.000 kr.

Bimodalt præhabiliteringsprogram til at forbedre symptombehandling efter behandling for hoved-halskræft.
Overlæge, cand.med., ph.d. Irene Wessel
HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2017: 2.600.000 kr.