Gå til sygdomsliste

Uddeling – del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen ’Knæk Cancer’ i 2013

Komité vedr. forskning i ’Opfølgning efter kræftbehandling – til gavn for patienter’ har uddelt ca. 10 mio. kr. af de indsamlede midler til 4 forskningsprojekter.

Følgende projekter har opnået støtte:

Forebyggelse af senfølger efter behandling for testikelkræft - evidensbaseret opfølgning og intervention.
Professor, dr.med. Gedske Daugaard
Finsen centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014-2017: 2.500.000 kr.

Paradigmeskift i opfølgningen af patienter med hæmatologiske kræftformer - patienter med myeloid leukæmi som model for andre kræfttyper.
Lærestolsprofessor, dr.med. Peter Hokland
Kræft- og Inflammations Centret, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014-2017: 2.250.000 kr.

Patientstyret opfølgning i en onkologisk afdeling efter behandling for brystkræft.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Anders Bonde Jensen
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014-2017: 1.980.000 kr.

Individualiseret Opfølgning efter Rectumcancer – fokus på den enkelte patients behov.
Professor, overlæge, dr. med. Søren Laurberg
Abdominalcentret, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014-2018: 3.000.000 kr.