Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2013

Bedømmelsesudvalget vedr. det strategiske forskningsinitiativ "Indsats for ældre patienter og patienter ramt af multisygdom" har uddelt ca. 5 mio. kr. til følgende 4 projekter:

 
Ældre multisyge kræftpatienter: Tumorbiologiske, farmakokinetiske og kliniske undersøgelser..
Professor, dr.med. Jørn Herrstedt
Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Bevilget for 2015: 1.300.000 kr.


Samme-dags- og multidisciplinær udredning af patienter med ukarakteristiske kræftsymptomer og multisygdom.
Overlæge, cand.med., ph.d. Ulrich Fredberg
Regionshospitalet Silkeborg, Andre institutioner
Bevilget for 2015: 600.000 kr.


Screening og systematisk opfølgning for kardiopulmonal komorbiditet hos patienter, der opereres for kolorektal cancer.
Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Hans Bjarke Rahr
Institut for Regional Sundhedsforskning, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2015-2016: 600.000 kr.


Onkogeriatrisk intervention og opfølgning i hjemmet til forbedring af livskvalitet og gennemførlighed af cancer behandling hos multisyge ældre.
Cand.med., ph.d. Kenneth Jensen
Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2018: 2.496.250 kr.