Gå til sygdomsliste

Projektbevillinger givet i 2013 - KBVU

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) har i 2013 uddelt ca. 75 mio. fordelt på følgende 53 projekter:

Optimering af dosiskonformitet og robusthed overfor usikkerheder for spotskanning partikelstrålebehandling.
Professor, cand.scient., ph.d. Markus Alber
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014 - 2016: 1.350.000 kr.
Kortlægning på det atomare niveau af en pro-inflammatorisk og cancer fremmende signaleringsvej: Krystalstrukturer af RAGE-ligand komplekser.
Professor, cand.scient., ph.d. Gregers Rom Andersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.400.000 kr.
Karakterisering af specifikke immunreaktioner imod immunregulerende proteiner i kræftpatienter.
Professor, dr.techn., ph.d. Mads Hald Andersen
Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2014 - 2016: 2.700.000 kr.
Dyb molekylær sekventering af de novo og terapi-relateret myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi tilhørende den ikke favorable risikogruppe.
Overlæge, dr.med. Mette Klarskov Andersen
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2015: 422.000 kr.
Nedregulering af gen-ekspression i colorectal cancer forårsaget af abnormalt brug af polyadenylering sites.
Cand.scient., ph.d. Pia Kjølhede Andersen
Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Bevilget for 2014: 600.000 kr.
Karakterisering af cancer/testis antigeners rolle i udvikling af modermærkekræft med henblik på forbedring af cancer immunterapi.
Cand.scient. Rikke Sick Andersen
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Bevilget for 2014 - 2016: 1.800.000 kr.
Respirationsmusklernes styrke, fysisk formåen og livskvalitet efter lungecancer operation.
Professor, cand.med., ph.d. Jan Jesper Andreasen
Hjerte-lunge Kirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus
Bevilget for 2014: 330.000 kr.
Hyppige filaggrin-mutationer og risiko for livmoderhalskræft.
Cand.scient., ph.d. Peter Bager
Statens Serum Institut
Bevilget for 2014: 255.600 kr.
Prognostiske og prædikative billed- og biomarkører fra fluorodeoxyglucose (FDG) PET ved lokalavanceret ikke-småcellet lungecancer.
Professor, dr.med., ph.d. Søren Bentzen
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2016: 1.350.000 kr.
Højdosis behandling med autolog stamcelle transplantation ved relaps af non-Hodgkin lymfom i Danmark 1992-2013: Overlevelse, komorbiditet og livskvalitet.
Overlæge, cand.med., ph.d. Peter de Nully Brown
Finsencenteret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2016: 1.500.000 kr.
Klinisk validering af Topoisomerase 1 gen kopi nummer som prædiktiv markør for irinotecanbehandling af patienter med tyk- eller endetarmskræft.
Professor, dr.med. Nils Brünner
Institut for Veterinær Sygdoms Biologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.200.000 kr.
Identifikation af nye potentielle epigenetiske targets til behandling af myelomatose.
Dr.phil. Natalija Buza-Vidas
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.200.000 kr.
Molekylære mekanismer for syre-base regulering i human og murin brystkræft.
Adjunkt/ass. professor, cand.med., ph.d. Ebbe Bødtkjer
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.000.000 kr.
Udredning af funktionen for Ambra1 i genomintegritet.
Forskningsleder, cand.scient., ph.d. Francesco Cecconi
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014 - 2015: 2.000.000 kr.
Skulderfunktion og senfølger efter operation med onkoplastisk teknik for brystkræft.
Professor, overlæge, dr.med. Peer Christiansen
Abdominalcentret, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014 - 2016: 1.350.000 kr.
Modulering af biologisk aktive microRNA i leukæmiske celler som konsekvens af ændringer i miRNA:mRNA interaktionerne.
Cand.scient., ph.d. Jack Bernard Cowland
Finsencenteret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.200.000 kr.
Social ulighed i hoved-hals kræft overlevelse - en populationsbaseret DAHANCA undersøgelse.
Cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014 - 2016: 1.550.000 kr.
Resistensudvikling ved antihormonal behandling af brystkræft: Biologisk indsigt, prædiktive molekylære profiler og nye behandlingsstrategier.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Jørn Ditzel
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.900.000 kr.
Validering af to molekylære diagnostiske tests for følsomhed overfor platin-baseret kemoterapi i ikke-småcellet lungecancer.
Lektor, cand.scient., ph.d. Aron Charles Eklund
Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget for 2014: 700.000 kr.
Mitocaner rettet mod succinat dehydrogenase (SDH) i hepatocellulært karcinom (HCC): S-nitrosyleringens rolle.
Cand.scient., ph.d. Giuseppe Filomeni
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014 - 2016: 1.800.000 kr.
Statiner og hudkræft.
Forskningslektor, overlæge, cand.med., ph.d. David Gaist
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2014: 450.000 kr.
Identifikation af molekyler som er potentielle lægemidler rettet mod det formodede bryst cancer onkogen KDM5B.
Professor, cand.scient., ph.d. Michael Gajhede
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.403.400 kr.
Værdien af tidlig 18F-FDG-PET/CT scanning af patienter med mistanke om hoved-halskræft.
Lektor, overlæge, cand.med., ph.d. Christian Godballe
Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2014: 546.000 kr.
Adaptiv strålebehandling af hoved-halskræft.
Professor, dr.med. Cai Grau
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014 - 2016: 1.975.000 kr.
Behandling med Azacitidin øger T-celle genkendelsen af kræftceller og skaber mulighed for at potentere den kliniske effekt mod myeloide kræftsygdomme.
Cand.scient., ph.d. Sine Reker Hadrup
Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2014 - 2016: 2.250.000 kr.
Dræber-Immunceller til behandling af metastaseret tyktarmskræft.
Cand.polyt., ph.d. Morten Hansen
University of Pittsburgh Cancer Institute/Hillman Cancer Center, USA
Bevilget for 2014 - 2015: 900.000 kr.
Farmakogenetik ved pædiatrisk AML: Individualiserede SNP risikoprofiler til at minimere fremtidige bivirkninger af kemoterapi.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Henrik Hasle
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2014 - 2015: 1.000.000 kr.
Hodgkin lymfom hos børn og unge i Norden - Store børn eller små voksne?
Cand.med., ph.d. Lisa Lyngsie Hjalgrim
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014: 300.000 kr.
Betydningen af Nodal/Activin signalering i initiering og udvikling af testikulære germinalcelle tumorer.
Cand.scient., ph.d. Anne Jørgensen
Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.200.000 kr.
Epidemiologisk forskning
Er 5-HTTLPR en del af årsagen ved depression efter kræft?
Professor, dr.med. Lars Vedel Kessing
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Bevilget for 2014: 480.000 kr.
Anvendelse af CyTOF til at identificere biomarkører i non-Hodgkin lymfomer behandlet med immunterapi.
Cand.scient., ph.d. Malene Krag Kjeldsen
Stanford University School of Medicine, USA
Bevilget for 2014: 600.000 kr.
Molekylær billeddannelse til ikke-invasiv tumorkarakteristik og skræddersyet kræftbehandling: Translationelle studier af neuroendokrine tumorer.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Andreas Kjær
Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2016: 2.250.000 kr.
Identifikation af epigenetiske ændringer, der driver udviklingen af myelodysplastisk syndrom (MDS) til sekundær akut myeloid leukæmi (sAML).
Cand.scient., ph.d. Lasse Sommer Kristensen
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.200.000 kr.
Markering af nonpalpable forandringer i brystvæv.
Professor, overlæge, dr. med. Niels Kroman
Klinik for plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet
Bevilget for 2014: 450.000 kr.
Modulering af cellulær signalering i brystkræft efter gen silencing af en specifik sialyltransferase.
Professor, ph.d. Martin Røssel Larsen
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.250.000 kr.
Kortlægning af TLK signalerings netværket og dets funktion i opretholdelsen af kromosomal integritet og beskyttelse mod kræft.
Cand.scient., ph.d. Sung-Bau Lee
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.200.000 kr.
Funktionel karakterisering af lange, ikke-kodende RNA molekyler overudtrykt i lymfomer.
Cand.scient., ph.d. Michal Szymon Lubas
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2016: 1.800.000 kr.
Opdagelse af nye cancer gener i den ubeskrevne del af det humane genom.
Centerdirektør, Vet. M.D., ph.d. Jiri Lukas
Proteincentret, Novo Nordisk Foundation Center, Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2016: 3.500.000 kr.
Klinisk betydning af en ny cellemodel for brystkræft, der har udviklet resistens mod behandling med aromatasehæmmer.
Cand.scient., ph.d. Anne Elisabeth Lykkesfeldt
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014: 754.166 kr.
3D dosimetri til klinisk brug af intensitetsmoduleret protonterapi.
Professor, M.Sc., ph.d. Ludvig Paul Muren
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014 - 2016: 1.350.000 kr.
Dissekering af adenosin receptor synergisme i metastatiske cancer celler ved brug af stimulus bias.
Cand.pharm. Christina Mølck
The University of Melbourne, Australien
Bevilget for 2014 - 2016: 2.112.100 kr.
Targetering af B-celle receptor signalering i CLL patienter via Bruton’s tyrosin kinase hæmmeren ibrutinib: Kliniske og translationelle studier.
Cand.med., ph.d. Carsten Utoft Niemann
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.200.000 kr.
Hvordan en tumor suppressor beskytter mod aneuploidi og kromosom ustabilitet.
Lektor, ph.d. Jakob Nilsson
The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 1.500.000 kr.
BIOLOGISK TILPASSET INDIVIDUALISERET STRÅLEBEHANDLING.
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2014 - 2016: 4.200.000 kr.
Udredning af Mismatch Reparation systemets rolle i Alternative Forlængelse af Telomerer.
Ass. professor, dr.scient. Javier Pena-Diaz
Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2016: 1.950.000 kr.
Epirubicin som 2. linje behandling til patienter med øget antal kopier af TOP2A genet og oxaliplatin resistent metastatisk kolorektal cancer. Et i fase II studie.
Professor, cand.med., ph.d. Per Pfeiffer
Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2014: 900.000 kr.
Betingelser for opheling af knogleskade ved knoglemarvskræft - en kombineret tilgang.
Professor, overlæge, dr.med. Torben Plesner
Institut for Regional Sundhedsforskning, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2014: 450.000 kr.
Skræddersyet postoperativ adjuverende kemoterapi baseret på tumorbiomarkører ved radikalt opereret ikke småcellet lungecancer (NSCLC) stadie IB.
Overlæge, dr.med. Jens Benn Sørensen
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2014: 600.000 kr.
Mod individualiseret behandling af patienter med blodkræft.
Lektor, dr.med. Kim Theilgaard-Mönch
Rigshospitalet og Biotech Research and Innovation Center (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2016: 1.800.000 kr.
Genetisk modificering af T celler med henblik på øget homing til og funktionalitet ved tumor.
Professor, cand.scient., ph.d. Per thor Straten
Center for Cancer ImmunTerapi (CCIT), Herlev Hospital
Bevilget for 2014 - 2016: 2.550.000 kr.
Metagenomiske biomarkører hos patienter med tyktarmskræft.
Professor Jun Wang
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2015: 3.040.000 kr.
Inflammation kan forværre kræften ved kutant T celle lymfom.
Professor, dr.med. Niels Feentved Ødum
Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2014 - 2016: 2.250.000 kr.
Molekylær analyse af blærecancer; identifikation af cancer celle subpopulationer af klinisk betydning.
Professor, overlæge, dr.med. Torben Falck Ørntoft
Institut for Klinisk Medicin, Skejby Sygehus
Bevilget for 2014 - 2016: 2.400.000 kr.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i forhold til de i oversigten angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, ligesom der kan være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.