Gå til sygdomsliste

KBVU-BK Hoveduddeling 2021

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK) har på hoveduddelingsmødet i maj uddelt 82,4 millioner til 42 forskningsprojekter.

(Der tages forbehold for trykfejl)

Følgende projekter har opnået støtte via KBVU-BK basismidler:

Identifikation af den optimale kombination af hypertermi og strålebehandling der giver den mest effektive kræftbehandling.
Professor, dr.med., ph.d. Michael Horsman
Department of Experimental Clinical Oncology, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2023: 600.000 kr.

Forbedret diagnostik af æggestokkræft.
Lærestolsprofessor, dr.med. Ole Mogensen
Kvindesygdomme og fødsler, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2022: 975.000 kr.

Kortlægning af arvelig leukæmi i den danske befolkning - klinisk og funktionel betydning af nye arvelige genvarianter.
Professor, dr.med., cand.med. Kirsten Grønbæk
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.700.000 kr.

Individuelt strålebehandlingsområde ud fra kunstig intelligens og avanceret MR til forbedret behandling af glioblastom patienter - et DNOG studie.
Associate professor, cand.scient., ph.d. Jesper Folsted Kallehauge
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.248.000 kr.

Forbedret lokalkontrol og overlevelse for patienter med småcellet lungekræft.
Cand.scient., ph.d. Lone Hoffmann
Medical Physics, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.075.000 kr.

Senfølger efter akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne.
Cand.med., ph.d. Thomas Leth Frandsen
BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet
Bevilget for 2022 - 2023: 2.500.000 kr.

Medvirkning af nye NEAT1 RNA isoformer til tumorudvikling og kemosensitivitet.
Professor, ph.d. Torben Heick Jensen
Molecular Biology and Genetics, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.250.000 kr.

Immunologien bag effekten af T-celle terapi til behandlingsresistente patienter med udbredt modermærkekræft.
Professor, cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital
Bevilget for 2022 – 2024: 2.500.000 kr.

Nye strategier til behandlingsrespons ved STING-guidet immunterapi gennem targetering af tumor endothelcellers metabolisme.
Assistant professor, dr.med., ph.d. Joanna Kalucka
Department of Biomedicine, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.700.000 kr.

Identifikation af genetiske biomarkører til forbedring af behandling, prognosticering og opfølgning af patienter med metastaserende øjenmelanom.
Associate professor, cand.med., ph.d. Jens Folke Kiilgaard
Department of Ophthalmology, Tumor Section (7066), Rigshospitalet
Bevilget for 2022 – 2024: 2.400.000 kr.

Kan hæmning af RANKL være en mulig kemobesparende behandling af testikelkræft?
Dr.med. Martin Blomberg Jensen
Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
Bevilget for 2022 - 2023: 1.460.000 kr.

Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med colorectal cancer og metastatisk sygdom i leveren.
Cand.med., ph.d. Signe Risum
Department of Oncology, Rigshospitalet
Bevilget for 2022 - 2024: 770.000 kr.

Behandling af HER2 positiv brystkræft vejledt af billeddiagnostik eller blodprøver for hjertemarkører.
Cand.med., ph.d. Ann Bøcher Secher Banke
Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.150.000 kr.

Molekylære mekanismer for desmoplastisk stromareaktion i solide kræftknuder.
Cand.scient., ph.d. Marie Kveiborg
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.400.000 kr.

Monitorering af cirkulerende tumor DNA i aggressive storcellede B-celle lymfomer – et nyt lovende redskab til personlig medicin.
Associate professor, cand.med., ph.d. Thomas Stauffer Larsen
Department of Pathology, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.900.000 kr.

Tidsafhængig diffusions-MR som non-invasiv biopsi til individualisering af behandling med MR-linac.
Cand.scient., ph.d. Faisal Mahmood
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.950.000 kr.

Patientens perspektiv i design af kliniske studier: kan den total byrde af bivirkninger bruges til at vurdere nye behandlingsformer?
Professor, cand.scient., ph.d. Kari Tanderup
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.735.000 kr.

Identifikation af nye lægemiddelmål i kræft med N-WASP-hotspotmutationer.
Professor, dr.phil. Cord Brakebusch
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.750.000 kr.

Fedme-styret brystkræft på enkeltcelleniveau.
Cand.scient., ph.d. Rasmus Damtoft Siersbæk
Functional Genomics and Metabolism Research Unit, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.950.000 kr.

Targetering af tumor plasticitet i pankreatisk ductal adenocarcinom: LINC00673.
Associate professor, dr.phil. Luis Arnes
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.550.000 kr.

Ny sammenhæng mellem mRNA splejsning og ribosomers udformning åbner mulighed for optimering af kræftbehandling og ny lægemiddeludvikling.
Cand.scient., ph.d. Nicolai Krogh
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.550.000 kr.

Tumor Immun Mikromiljø (TIME) i Nyrekræft: Identifikation af Prognostiske Markører og Design af Målrettet Behandling.
Professor, dr.med. Marianne Elisabet Hokland
Faculty of Health, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.200.000 kr.

Diagnosticering af Ovarie Cyster – DOC-studiet.
Professor, dr.med. Claus K. Høgdall
Gynækologisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2022 - 2024: 1.775.000 kr.

Trænings-medieret modulering af tumormikromiljøet og metastatisk udvikling.
Professor, MSc., ph.d. Janine Erler
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.925.000 kr.

Kan målrettet terapi mod Tim4 positive makrofager forbedre behandling af metastatisk ovarie cancer?
Assistant professor, cand.scient., ph.d. Anders Etzerodt
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.750.000 kr.

Gitterformet Protonstråling - en ny form for særlig skånsom strålebehandling.
Professor, cand.scient., ph.d. Niels Bassler
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.846.500 kr.

Nye veje til at forstå mitochondriefunktion, muskelfunktion og markører for muskel- og fedttab hos lungekræftpatienter (TRANS-MARC studiet).
Associate Professor, cand.scient., ph.d. Lykke Sylow
Department of Biomedical Sciences, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.130.000 kr.

Analyse af HtrA1 som modulator af immunopeptidom og biomarkør til respons på immunterapi.
Professor MSO, dr.scient. Ulrich auf dem Keller
Department of Biotechnology and Biomedicine, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Bevilget for 2022 - 2023: 2.000.000 kr.

Evaluering af T celle karakteristika der følger klinisk respons til behandling med immun-checkpoint hæmmere.
Professor, cand.scient, ph.d. Sine Hadrup
Health Technology, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Bevilget for 2022 - 2023: 3.000.000 kr.

Forbedret diagnostik og vurdering af patienter med bugspytkirtelkræft ved brug af MR-skanninger: Et klinisk lodtrækningsstudium.
Professor, DMSc Frank Viborg Mortensen
Department of Surgery, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2023: 350.000 kr.


Følgende projekter har opnået støtte via KBVU-BK Knæk Cancer midler:

Brug af organoider dyrket fra den diagnostiske prøve fra patienter med kræft i bugspytkirtlen til molekylær subtyping og test af kemoterapitrespons.
Professor, dr.med. Peter Vilmann
Endoskopiafsnittet, Herlev Hospital
Bevilget for 2022 - 2023: 1.950.000 kr.

Fosforproteinprofilering til målrettet leukæmibehandling.
Dr.med. Kim Theilgaard-Mönch
Rigshospitalet samt Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.925.000 kr.

Intelligente Molekyler mod Kræft.
Associate professor, dr.med. Morten Scheibye-Knudsen
Center for Healthy Aging, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.550.000 kr.

Bekæmpelse af kemoterapi-resistens i æggestokkræft som har funktionel homolog rekombination.
Professor, dr.phil. Krister Wennerberg
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.625.000 kr.

Vurdering af penetrationsdybe og vævskoncentrationer af cisplatin under HIPEC procedure i en ny grisemodel.
Professor, dr.med. Lone Kjeld Petersen
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.965.000 kr.

Mekanistisk og translationel indsigt i tumorudvikling, kemoresistens og medicin-genanvendelse til innovativ kræftbehandling.
Professor, ph.d. Jiri Bartek
Genome Integrity, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2024: 3.900.000 kr.

Nukleolær stress som biomarkør til stratificering af patienter med bryst- og æggestokkræft.
Ph.d. Dorthe Helena Payne-Larsen
Nucleolar Stress and Disease Group, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2024: 2.325.000 kr.

Forskning i sammenhængen mellem energiomsætning og DNA-kopiering og dets muligheder for behandling af kræft.
Dr.scient. Apolinar Maya Mendoza
DNA Replication and Cancer Group, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2023: 1.800.000 kr.

Heling af anastomose forseglet med koncentrat af patientens blod efter operation for endetarmskræft: En prospektiv klinisk gennemførlighedsundersøgelse.
Professor, dr.med., ph.d. Lene Hjerrild Iversen
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022: 675.000 kr.

Hvordan repareres DNA-læsioner forårsaget af det endogene kræftfremkaldende formaldehyd?
Associate professor, dr.phil. Julien Duxin
Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.670.000 kr.

Optimering af tumor treating fields behandling af glioblastom med kranieremodelerende kirurgi. Et multi-center, randomiseret fase II studie.
Cand.med., ph.d. Anders Korshøj
Department. of Neurosurgery, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.700.000 kr.

Kan elektrisk stimulation igangsætte tarmfunktionen hos patienter opereret for kræft der har spredt sig til bughinden?
Cand.med., ph.d. Jonas Amstrup Funder
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 2.287.500 kr.