Gå til sygdomsliste

KBVU-BK Hoveduddeling 2022

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK) har på hoveduddelingsmødet i maj uddelt 102,6 millioner til 46 forskningsprojekter. Af disse kommer 15 millioner fra Knæk Cancer-midler.

(Der tages forbehold for trykfejl)

Følgende projekter har opnået støtte via KBVU-BK basismidler:

Targeteret akseldissektion ved brystkræft efter neoadjuverende kemoterapi
Overlæge, dr.med., ph.d. Tove Filtenborg Tvedskov
Brystkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet/Herlev Hospital
Bevilget for 2023 - 2024: 959.000 kr.

Ny forståelse af maligne lymfomers genetiske baggrund
Professor, dr.med., ph.d. Henrik Hjalgrim
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2025: 1.867.500 kr.

Klinisk forsøg med elektrokemoterapi for kræft i huden kan kemoterapi gives i halv dosis?
Professor, overlæge, dr.med. Julie Gehl
Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Bevilget for 2023 - 2025: 1.965.000 kr.

Fuld dosis Gemcitabin versus reduceret dosis kombinationskemoterapi til skrøbelige patienter med ikke-resektabel kræft i bugspytkirtlen (DPCG-01)
Professor, overlæge, dr.med. Morten Ladekarl
Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 1.700.000 kr.

Øge overlevelse i øvre gastrointestinal kræft ved at targetere DNA reparations defekters specifikke terapeutiske sårbarheder
Professor, M.D. Zoltan Szallasi
Translationel Kræftgenomik, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2025: 2.625.000 kr.

Vaginal laserbehandling mod vulvovaginal atrofi hos kvinder behandlet for brystkræft. Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie
Klinisk lektor, cand.med., ph.d. Pinar Bor
Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers
Bevilget for 2023 - 2025: 1.150.000 kr.

Nytænkning af diagnostik ved myelodysplastisk syndrom og uforklarlig cytopeni: Morfometrisk karakteristik af dysplasi via billedbaseret flowcytometri
Lektor, cand.scient., ph.d. Maja Ludvigsen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.600.000 kr.

Højpræcision proton- og fotonbehandling for lungekræftpatienter
Fysiker, cand.scient., ph.d. Ditte Sloth Møller
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.065.000 kr.

Undersøgelse af de funktionelle implikationer af PARP1-serin-auto-ADP-ribosylering i PARP trapping processen
Professor, cand.scient., ph.d. Michael Lund Nielsen
Proteomics Program, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023: 825.000 kr.

Metaboliske ændringer hos brystkræftpatienter efter kemoterapi
Professor, dr.med. Flemming Dela
Xlab, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2025: 3.000.000 kr.

Stafylokokker forværrer kræften hos patienter med T-celle lymfom i huden
Professor, cand.med., dr.med. Niels Ødum
Inflammation & Cancer, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.985.000 kr.

Kemoforebyggelse af metastaser ved farmakologisk målretning af epitel-til-mesenchymal overgang
Lektor, dr.scient. Paolo Ceppi
Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.325.000 kr.

Dysplasi og coloncancer hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Risikofaktorer og tidlig opsporing af risikopatienter med ny DNA-markør
Seniorforsker, klinisk lektor, cand.med., ph.d. Anders Dige
Institut for Klinisk Medicin – Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.225.000 kr.

Fælles drivkræfter og hæmmere af mikro-miljø pH-tilpasning og udvikling af kræftresistens
Professor, ph.d. M.Sc Albin Sandelin
Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2025: 3.300.000 kr.

Perioperativ geriatrisk vurdering og intervention ved ældre, skrøbelige patienter med muskelinvasiv blærekræft planlagt til radikal cystektomi.
Professor, MD, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Institut for Klinisk Medicin - Urinvejskirurgi, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2023 - 2025: 3.000.000 kr.

Cirkulerende fibrosemarkører hos patienter med neuroendokrine tumorer
Overlæge, klinisk lektor, cand.med., ph.d. Gitte Aarøe Dam
Institut for Klinisk Medicin – Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2023 - 2024: 405.000 kr.

Målrettet hæmning af WEE1 og PKMYT1 enzymerne gennem kortlægning af signalveje
Gruppeleder, lektor, cand.scient., ph.d. Claus Storgaard Sørensen
Biotech Research and Innovation Center (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.750.000 kr.

Forebyggelse af DNA-indlejring af ribonukleotider gennem replisome hastighedskontrol: Fundamenter og terapeutiske muligheder
Lektor, cand.scient., ph.d. Kumar Somyajit
Funktionel Genomics & Metabolisme, Forskningsenhed, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for2023 - 2024: 1.350.000 kr.

Tidlig ernæringsbehandling til forebyggelse af underernæring hos patienter i palliativ kemoterapi i ambulant regi (NICOS)
Overlæge, dr.med. Halla Skuladottir
Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning
Bevilget for 2023 - 2025: 1.925.000 kr.

Målrettet inhibering af funktionen af CIP2A-TopBP1 komplekset som behandling af BRCA muteret brystkræft
Lektor, cand.scient., ph.d. Vibe H. Oestergaard
Funktionel Genomics, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2024: 1.600.000 kr.

Cannabidiol til smertelindring af patienter med behandlingsrefraktær prostatakræft - et dobbeltblindet, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg (ProCan)
Klinisk professor, cand.med., ph.d. Peter Leutscher
Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland
Bevilget for 2023 - 2025: 2.100.000 kr.

Tarmbakteriers betydning for anastomoselækage efter operation for tarmkræft
Klinisk forskningslektor, cand.med., ph.d. Birgitte Brandstrup
Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus
Bevilget for 2023 - 2024: 1.450.000 kr.

OLIGO-DK, et nationalt multicenterstudie af stereotaktisk strålebehandling til oligometastaser fra solide tumorer
Klinisk forskningslektor, overlæge, cand.med., ph.d. Gitte Persson
Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Bevilget for 2023 - 2025: 1.725.000 kr.

Forebyggelse af alvorlige komplikationer efter abdominal kræft kirurgi ved kontinuerlig trådløs overvågning understøttet af kunstig intelligens (WARD-II)
Professor, overlæge, dr.med. Eske Kvanner Aasvang
Anæstesiologisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2025: 4.500.000 kr.

Ny CRISPR teknologi til next-generation molekylær diagnose af mismatch-repair defekte kolorektale samt andre kræftformer (Lynch Syndrom)
Lektor, cand.scient., ph.d. Morten Frödin
Biotech Research and Innovation Center (BRIC), Frödin Gruppen,
Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.850.000 kr.

Optimeret behandling efter progression på kombineret CDK4/6-hæmmer og endokrin behandling ved østrogen receptor-positiv brystkræft
Professor, ph.d., dr.med. Henrik Jørn Ditzel
Institut for Kræft- og Inflammationsforskning og Onkologisk Afdeling,
Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2023 - 2024: 1.740.000 kr.

Patofysiologi og skræddersyet behandling af Lav Anterior Resektions Syndrom efter Rektumcancer Behandling
Konsulent, cand.med., ph.d. Katrine Jøssing Emmertsen
Senfølgeklinikken, Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 1.450.000 kr.

INTERACT- integreret neuromuskulær træning for børn og unge med kræft - et multicenter RCT-studie
Postdoc, cand.scient. Martin Kaj Fridh
5054 BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2025: 1.550.000 kr.

Peri-operative behandling med Tranexamsyre ved modermærkekræft prognostiske og behandlingsmæssige implikationer af plasminogen
MD, cand.med., ph.d. Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz
Afdeling for Rekonstruktiv- og Brystkirurgi, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 3.300.000 kr.

AUTOCYKLUS: det komplekse samspil mellem Autofagi, Cellecyklus og Cellekerne Homeostase i kræft
Forskningsleder, M.Sc., ph.d. Francesco Cecconi
Enhed for Cellestress og Overlevelse, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2025: 4.800.000 kr.

Undersøgelse af interaktionen mellem kræftceller og makrofager i kemoresistens i galdevejskræft
Lektor, cand.scient., ph.d. Jesper B Andersen
Sundheds- og Lægevidenskab, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2025: 3.300.000 kr.

Cirkulerende tumor DNA tidlig detektion af tilbagefald og risiko stratificering ved modermærkekræft
Professor, overlæge, dr.med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2023: 775.000 kr.

Individualisering af selektions-, behandlings- og adaptations-strategier i protonterapi for patienter med højrisiko prostatakræft
Professor, ph.d., M.Sc Ludvig Muren
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.025.000 kr.

Metagenomisk analyse af tarmmicrobiota hos patienter med kroniske myeloproliferative neoplasmer. Betydningen af konventionel og nye behandlinger
Klinisk professor, dr.med. Jens Jørgen Christensen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
Bevilget for 2023: 317.500 kr.

Identifikation af hepatitis B kliniske markører og udvikling af kurative behandlingsstrategier mod kronisk hepatitis B - en kræftfremkaldende sygdom
Professor, cand.med. Jens Bukh
Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2025: 3.000.000 kr.

Følgende projekter har opnået støtte via KBVU-BK Knæk Cancer midler:

Immunterapi:

Erhvervet resistens over for immunterapi med adoptiv celle transfer
Lektor, cand.med., ph.d. Marco Donia
Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2023 - 2025: 2.650.000 kr.

Modulering af det immun-fjendtlige pancreas tumor microenvironment for at bane vejen for immunterapi
Professor, dr.med., ph.d. Mads Hald Andersen
Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2023 - 2025: 2.700.000 kr.

Et fase 2 forsøg med propanolol og pembrolizumab til patienter med fremskreden angiosarkom eller udifferentieret pleomorf sarkom - et SSG samarbejde
Overlæge, cand.med., ph.d. Niels Junker
Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
Bevilget for 2023 - 2025: 1.650.000 kr.

Udvikling af immunterapi med færre bivirkninger baseret på en ny antistof ’prodrug’ teknologi
Professor, cand.scient., ph.d. Jan Johannes Enghild
Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.920.000 kr.

Imaging studier:

Brug af MR-skanninger til forbedret diagnostik og overlevelse for patienter med bugspytkirtelkræft – et lodtrækningsstudium
Professor, DM.Sc, dr.med. Frank Viborg Mortensen
Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2023 - 2026: 1.725.000 kr.

The Befast Study - Bedre og hurtigere billeddiagnostik i udredning og opfølgning af cancerpatienter.
Professor, cand.med., ph.d. Barbara Fischer
Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2025: 2.165.000 kr.

Nye skanninger til overvågning af sygdomsstatus hos patienter i behandling for uhelbredelig brystkræft: Betydning for overlevelse og livskvalitet
Lektor, cand.med. Malene Grubbe Hildebrandt 
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.100.000 kr.

Avancerede magnetisk resonans teknikker til vurdering af behandlingen hos patienter med hjernekræft
Forskningsleder, klinisk professor, ph.d., Ole Graumann
Røntgendiagnoseafdelingen, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.000.000 kr.

Translationel forskning i målrettet og personlig kræftbehandling

Anvendelse af personlig cancer medicin baseret på proteom- og genomanalyser
Professor, ledende overlæge, cand.med., ph.d. Ulrik Lassen
Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2025: 3.750.000 kr.