Gå til sygdomsliste

KBVU-BK Hoveduddeling 2023

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK) har på hoveduddelingsmødet i maj uddelt 103,3 milioner til 49 forskningsprojekter. Af disse kommer 15 millioner fra Knæk Cancer-midler.

Bevillingsbreve og afslagsbreve sendes med e-mail i ugerne efter uddelingsmødet i maj.

(Der tages forbehold for trykfejl)

Følgende projekter har opnået støtte fra KBVU-BK basismidler:

Prospektiv undersøgelse af patienter med blodforgiftning med tarmkræft-associerede bakterier ved hjælp af kapselendoskopi
Professor, dr.med. Ulrik Stenz Justesen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2024 - 2025: 1.700.000 kr.

Targetering af jern for at overvinde lægemiddelresistens ved bugspytkirtelkræft
Tenure track assistant professor, ph.d. Naiara Santana Codina
Biomedicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2024 - 2026: 3.000.000 kr.

Monitorering af minimal restsygdom ved myelomatose med massespektrometrisk analyse af serum
Professor, ledende overlæge, dr.med. Niels Abildgaard
Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 3.000.000 kr.

Undersøgelse af den cellulære rolle af den nye formodede tumorsuppressor OTULIN: funktioner i betændelse og stofskifte?
Lektor, cand.scient., ph.d. Rune Busk Damgaard
Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.700.000 kr.

Udforskning af samspillet mellem ibrutinibs plasmakoncentration, CYP3A4-aktivitet, effekt og sikkerhed hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi
Cand.med., ph.d. Michael Asger Andersen
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2024 - 2026: 2.250.000 kr.

Anvendelse af låsende robotguidede laserosteotomier i biologisk rekonstruktion ved brug af fri fibula graft i sarkom kirurgi
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Thomas Baad-Hansen
Klinik for Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024 - 2027: 1.725.000 kr.

3D hudmodel til undersøgelse af tumorgenese og lægemiddelresistens af melanom
Lektor, cand.scient., ph.d. Daniela De Zio
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2024 - 2026: 3.000.000 kr.

IMMUNCIRC: Undersøgelse af immunsystemets rolle i immunterapi respons og brugen af ​ ​ cirkulerende tumor-DNA-guidet i behandling af nyrekræft
Lektor, cand.scient., ph.d. Iben Lyskjær Heimann
Institut for Molekylær Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2024 - 2025: 2.000.000 kr.

Livskvalitet efter robotkirurgisk behandling sammenlignet med strålebehandling hos patienter med tidlige stadier af mundsvælgkræft: en national randomiseret undersøgelse
Professor, cand.med. Christian von Buchwald
Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2026: 1.500.000 kr.

Avanceret computertomografi kombineret med frontline protonterapi for at forbedre behandlingen af kræft
Cand.scient., ph.d. Vicki Trier Taasti
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024 - 2025: 1.150.000 kr.

Betydningen af små kromosomdefekter i blodceller: Nye muligheder for forebyggelse af leukæmi? - et populationsbaseret studie
Professor, overlæge, dr.med. Kirsten Grønbæk
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2024 - 2026: 3.000.000 kr.

Målrettet indsats mod tyktarmskræft gennem MTMR7s yin-yang interaktioner med KRAS og PPAR
Professor, cand.scient., ph.d. Birthe Brandt Kragelund
Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2024 - 2025: 1.900.000 kr.

Afdækning af tumorundertrykkelsesrollen for alkohol dehydrogenase 5 (ADH5/GSNOR) i udvikling af brystkræft
Cand.scient., ph.d. Giuseppe Filomeni
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2024 - 2026: 2.325.000 kr.

Udvikling af nyt antistof-lægemiddel konjugat mod kræftformer med dårlig prognose
Cand.scient., ph.d. Lars Henning Engelholm
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2026: 2.700.000 kr.

Karakterisering af resistensmekanismer i ikke-småcellet lungecancer med deep learning og ultrasensitiv proteomic profilering
Overlæge, lektor, cand.med., ph.d. Eric Santoni-Rugiu
Afdeling for Patologi, Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2026: 2.300.000 kr.

Modulering af tumor-mikromiljøet i bugspytkirtelkræft immunterapi
Lektor, dr.phil. Luis Arnes
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.625.000 kr.

Brug af nationale data til udvikling af præcise modeller for overlevelse og senfølger efter strålebehandling af hoved-halskræft
Cand.scient., ph.d. Christian Hansen
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.025.000 kr.

Et spatialt molekylært portræt af tumor mikromiljøet og tumor mikrobiomet i aggressiv vs. fredelig prostatakræft: En vej til bedre behandling
Professor, cand.scient., ph.d. Karina Dalsgaard Sørensen
Institut for Molekylær Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2024 - 2027: 2.575.000 kr.

Lysosomal kontrol af cellulær ionbalance
Professor, dr.med. Marja Helena Jäättelä
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2024 - 2026: 3.900.000 kr.

Udvikling og karakterising af humane modeller for CEBPA muteret akut myeloid leukæmi
Professor, cand.scient., ph.d. Bo Torben Porse
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2026: 2.900.000 kr.

Ny indsigt og targeterings muligheder i renalcellekarcinom: funktionel belysning af en onkogen E3-ligase
Cand.scient., ph.d. Lisa Frankel
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2024 - 2026: 3.000.000 kr.

Hurtigere diagnostik af modermærkekræft med to avancerede hudscannere samt RNA-og lipid tape-stripping prøver fra huden
Klinisk forskningslektor, cand.med., ph.d. Mette Mogensen
Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2024 - 2025: 1.150.000 kr.

Identificering af molekylære targets der kan overvinde udviklet resistens overfor checkpoint hæmmere
Lektor, cand.scient., ph.d. Daniel Hargbøl Madsen
Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital
Bevilget for 2024 - 2026: 2.250.000 kr.

RESPONSE: Opfølgning af tarmkræftpatienter - nu digitalt og behovsbaseret. Et national interventionsstudie for stadie I og II patienter
Professor, cand.scient., ph.d. Claus Lindbjerg Andersen
Institut for Molekylær Medicin, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024: 1.700.000 kr.

En ny epigenetisk strategi til at aktivere tumor-supressorer og immunrespons i lunge- og blodkræft
Professor, cand.scient., ph.d. Anja Groth
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2024 - 2026: 4.300.000 kr.

Brug af registerdata til at modellere sammenhæng mellem dosis og effekt af strålebehandling
Hospitalsfysiker, ph.d. Ivan Richter Vogelius
Afdeling for Onkologi, Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2026: 1.500.000 kr.

Karakterisering af proteomet for sjældne hudkræftformer kan bidrage til en øget forståelse af sygdomsmekanismer og målrettede behandlinger
Lektor, cand.med., ph.d. Beatrice Dyring-Andersen
Afdeling for Dermatologi og Allergi, Gentofte Hospital
Bevilget for 2024 - 2026: 2.435.000 kr.

Har indførsel af PET/CT scanning i mave- og spiserørskræft gavnet patienterne? Er ny generation PET/CT scanning mere præcis i mave- og spiserørskræft?
Cand.med., ph.d. Paul Morten Mau-Sørensen
Afdeling for Onkologi, Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2026: 1.725.000 kr.

Undersøgelse af mikrotubuli indre proteiners rolle i kromosomsegregation
Cand.scient., ph.d. Kenneth Schou
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2024 - 2026: 2.625.000 kr.

Udredning for forhøjet risiko for kræft i Thyborøn-Harboøre
Professor, mag.scient. Elsebeth Lynge
Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F. Sygehus
Bevilget for 2024 - 2025: 598.000 kr.

Kortlægning og håndtering af sarkopeni - en mulighed for at forbedre behandlingstolerance, livskvalitet og overlevelse efter lungekræft
Professor, cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Dansk Forskningscenter for lighed i Kræft (COMPAS), Sjællands Universitetshospital
Bevilget for 2024 - 2026: 1.250.000 kr.

Optimering af udredning og behandling af lymfekræft-udløst hæmofagocytose - gennem et nationalt projekt baseret på registre og biobanker
Professor, dr.med. Tarec Christoffer El-Galaly
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 600.000 kr.

MR elastografi til ikke-kirurgisk vurdering af hjernesvulsters malignitet og hårdhed
Professor, cand.med., ph.d. Frantz Rom Poulsen
Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 1.850.000 kr.

Mekanistisk og translationel indsigt i et nyt fosfatase-regulerende protein, der styrer kemosensitivitet
Professor, ph.d. Jakob Nilsson
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2024 - 2025: 1.665.000 kr.

Multidisciplinær undersøgelse af genetiske varianter i gener involveret i reparation af DNA skader i lymfeknudekræft - udvikling og behandlingsrespons
Professor, cand.scient., ph.d. Karen Dybkær
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.365.000 kr.

Prospektiv monitorering for at identificere risiko og forekomst af lymfødem blandt mænd med prostatakræft. AWARE kohorten
Professor, dr.med., ph.d. Christoffer Johansen
Cancer Survivorship and Treatment Late Effects (CASTLE), Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2026: 2.700.000 kr.

Måling af behandlingseffekt via blodprøver ved avanceret ikke-småcellet lungekræft – et randomiseret interventionsstudie
Cand.med., ph.d. Malene Støchkel Frank
Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital
Bevilget for 2024 - 2026: 2.100.000 kr.

Metabolisk reprogrammering af udmattet T celler i lunge tumor for øget anti-tumoral funktion
Professor, cand.scient., ph.d. Martin Roelsgaard Jakobsen
Biomedicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.850.000 kr.

Effekten af methylphenidat på kræft-relateret træthed hos børn og unge efter behandling for en hjernetumor
Lektor, cand.med., ph.d. Mathias Rathe
H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.325.000 kr.

Identifikation af targeterbare spredningsmekanismer i glioblastom patienter
Afdelingslæge, cand.med., ph.d. Thomas Urup
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2024 - 2025: 386.000 kr.

Fækal mikrobiota transplantation ved immun-checkpoint-inhibitor-medieret colitis: et randomiseret, dobbeltblindet pilot-effekt og sikkerhedsstudie
Klinisk lektor, cand.med., ph.d. Christian Lodberg Hvas
Afdeling for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024 - 2025: 1.700.000 kr.

Bedre behandling af høj-risiko patienter der skal have foretaget en stor operation med fuld bedøvelse
Lektor, dr.med., ph.d. Lars Wiuff Andersen
Afdeling for Anæstesiologi og Intensiv Behandling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024 - 2025: 1.350.000 kr.

Følgende projekter har opnået støtte fra KBVU-BK Knæk Cancer-midler:

Dapagliflozin mod behandlings-relateret kardiotoxicitet ved lymfom: Et randomiseret, placebo-kontrolleret, double-blindet Fase 2 studie
Lektor, cand.med., ph.d. Kristian Kragholm
Hæmatologisk og Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 1.800.000 kr.

Tacrolimussalve til forebyggelse og behandling af lymfødem efter brystkræft
Professor, cand.med., ph.d. Jens Ahm Sørensen
Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.150.000 kr.

Knoglesundhed hos overlevere af akut lymfatisk leukæmi i barndommen
Overlæge, cand.med., ph.d. Birgitte Klug Albertsen
Institut for Klinisk Medicin - Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.175.000 kr.

Neurologiske bivirkninger ved immunterapi mod kræft: En overset årsag til behandlingsophør? - Et landsdækkende studie om hyppighed og håndtering
Professor, dr.med., ph.d. Christina Kruuse
Neurologisk og Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2024 - 2026: 1.750.000 kr.

FLASH stråleterapi er en ny lovende behandlingsmetode, men vil den øge risikoen for udvikling af kræft sekundært til behandling
Lektor, cand.med.vet., ph.d. Betina Børresen
Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.500.000 kr.

Ultrahurtig dosimetri for konform FLASH stråleterapi med proton- og elektronstråler
Professor, fysiker, ph.d. Per Rugaard Poulsen
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 1.900.000 kr.

FLASH – En biologisk bedre form for stråleterapi?
Professor, cand.scient., ph.d. Brita Singers Sørensen
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2024 - 2026: 2.800.000 kr.