Gå til sygdomsliste

Projektbevillinger givet i 2014 - KBVU

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) har uddelt ca. 81 mio. fordelt på følgende 69 projekter:

Gastrisk microcirkulation ved esophagusresektion: prospektiv eksperimentel dyremodel og kliniske studier.
Cand.med., ph.d. Michael Patrick Achiam
Abdominalcentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2017: 1.160.000 kr.

Genetiske faktorers betydning for strålebetingede normalvævsskader med særligt fokus på prædiktion og forebyggelse.
Cand.med., ph.d. Christian Nicolaj Andreassen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 2.000.000 kr.

Senfølger blandt overlevere af børnekræft.
Cand.med. Peter Haubjerg Asdahl
St Jude Childrens Research Hospital, USA
Bevilget for 2014: 30.700 kr. 
 
Translationel regulering af p53 - nye terapeutiske muligheder?
Cand.scient., ph.d. Roland Franz Baumgartner
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.400.000 kr.

Udvikling af ny behandlingsstrategi mod knoglenedbrydning ved knoglekræft.
Dr.scient., ph.d. Niels Behrendt
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2015: 300.000 kr.

Fibroblast growth factor 23 definerer den embryonale fænotype i testikulære germinalcelle tumorer og har betydning for dannelsen af testikulære mikroforkalkninger.
Cand.med. Martin Blomberg Jensen
Harvard School of Dental Medicine, USA
Bevilget for 2014 - 2017: 1.800.000 kr.

Billedvejledt stråleterapi til overvindelse af hypoksi-relateret behandlingsresistens.
Cand.scient., ph.d. Morten Busk
Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 687.500 kr.
 
Risiko for gastrointestinal cancer blandt kroniske brugere af lægemidler der indeholder phthalater som hjælpestoffer.
Cand.med., ph.d. Per Damkier
Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015 - 2017: 1.685.000 kr.

Risiko for knogleskørhed efter kemoterapi for brystkræft.
Professor, overlæge, dr.med. Marianne Ewertz
Onkologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015: 755.000 kr.

Molekylære og funktionelle karakterisering af SPOP, en ny tumor suppressor i prostatacancer.
Professor, ph.d. Amilcar Flores-Morales
Proteincentret, Novo Nordisk Foundation Center, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.400.000 kr.

Knoglestruktur blandt patienter med kronisk myeloid neoplasi.
Overlæge, cand.med., ph.d. Henrik Frederiksen
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015: 600.000 kr.

Inaktivering af genet DRHC ( Down-Regulated in Human Cancers) i kræftceller- en ny tumor suppressor?
Cand.scient., ph.d. Kasper Fugger
London Research Institute, CRUK, England
Bevilget for 2014 - 2017: 50.000 kr.

Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – Klinisk betydning og biologiske mekanismer.
Overlæge, dr.med. Julie Gehl
Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2015 - 2016: 1.000.000 kr.

Arvelige cancersyndromer: Fund af nye gener.
Professor, overlæge, cand.med. Anne-Marie Gerdes
Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2017: 1.500.000 kr.

Udvikling af NCC-seq, en banebrydende ny teknologi til at undersøge epigenetisk ustabilitet i kræftceller.
Cand.scient., ph.d. Cristina Gonzalez-Aguilera
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.400.000 kr.

Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer - komorbiditet, effekt og toksicitet af behandling.
Overlæge, cand.med., ph.d. Olfred Hansen
Onkologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015: 500.000 kr.

Immunologiske Studier hos Patienter med CALR-Mutation Positiv Myeloproliferativ Cancer. Potentiale og Perspektiver for Vaccination og Monoklonal Antistofterapi.
Professor, overlæge, dr.med. Hans Carl Hasselbalch
Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

Funktionen af de kromatin-bindende proteiner SETBP1, SETD5 og SETD6 i leukæmi.
Professor, cand.polyt., ph.d. Kristian Helin
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2017: 5.100.000 kr.

Betydningen af geriatrisk og biologisk vurdering for optimal behandling af ældre kræftpatienter.
Professor, overlæge, dr.med. Jørn Herrstedt
Onkologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015 - 2017: 1.400.000 kr.

MALIGNE STAMCELLERS HETEROGENITET VED MYELOIDE LEUKÆMIER - STUDIER PÅ ENKELTCELLE-NIVEAU.
Lærestolsprofessor, dr.med. Peter Hokland
Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 1.950.000 kr.

Multimodal billeddiagnostik til påvisning og prædiktion af kardiotoksicitet ved doxorubicin-behandling af malignt lymfom.
Cand.med., ph.d. Martin Hutchings
Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2014/2015 – 2016/2017: 1.500.000 kr.

Følsom metode til tidlig påvisning af tilbagefald af akut leukæmi efter knoglemarvstransplantation i barnealderen.
Overlæge, cand.med., ph.d. Marianne R. S. Ifversen
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2015: 500.000 kr.

Identifikation af onkosuppresive gener og deres funktioner med det formål at undgå glioblastoma multiforme.
Professor, dr.med.sci., ph.d. Shohreh Issazadeh-Navikas
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2015: 600.000 kr.

Mesorektal excision ved endetarmskræft: Recidiv og overlevelse.
Overlæge, dr.med., ph.d. Lene Hjerrild Iversen
Kirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2016: 475.000 kr.

Identifikation og klinisk validering af en prædiktiv biomarker profil for taxan resistens i prostata cancer.
Professor, overlæge, cand.med. Peter Iversen
Urologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.800.000 kr.

Kvantitativt proteom og fosforproteom-studie til identifikation af resistensmekanismer overfor erlotinib i non-small cell lung cancer.
Cand.scient. Kirstine Jacobsen
Shanghai Institutes for Biological Sciences, Kina
Bevilget for 2014: 19.000 kr. 

Rolen af c-Met-signalering i interaktion mellem tumor og stroma i ikke-småcellet lunge cancer.
Cand.scient. Kristine Raaby Jakobsen
Princess Margaret Cancer Centre, Canada
Bevilget for 2015: 31.700 kr. 

Fibroblast growth factor 23 definerer den embryonale fænotype i testikulære germinalcelletumorer og har betydning for dannelsen af testikulære mikroforkalkninger.
Cand.med. Martin Blomberg Jensen
Harvard University, USA
Bevilget for 2015 - 2016: 150.000 kr.
 
Intracellulær nedbrydning af kollagen under udvikling af lungecancer og i strålingsinduceret fibrose.
Cand.polyt., ph.d. Henrik Jessen Jürgensen
National Institute of Dental and Craniofacial Research, NIH, USA
Bevilget for 2015 - 2016: 1.300.000 kr.

Lysosomer som mål for kræftterapi.
Professor, dr.med. Marja Helena Jäättelä
Celledød og Metabolisme, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2015 - 2017: 4.500.000 kr.

Føtal mikrokimærisme og kræft blandt kvinder.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Mads Kamper-Jørgensen
Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.600.000 kr.

Ernæringsterapi til cancer patienter. En kontrolleret, randomiseret klinisk undersøgelse.
Overlæge, cand.med., ph.d. Jens Kjeldsen
Medicinsk Gastroenterologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015/2016: 500.000 kr.

Biologisk optimeret foton- og protonterapi til dosiseskalation af lokalavanceret lungekræft.
Overlæge, cand.med., ph.d. Marianne Marquard Knap
Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 1.500.000 kr.

Dechifrering af cancer stamcellers biologi i Triple Negativ brystkræft.
Stud.scient. Christina Valbirk Konrad
Garvan Institute of Medical Research, Australien
Bevilget for 2014 - 2015: 25.000 kr. 

Funktionel analyse af BRCA1 C-terminale kompleks partner BRIP1: Rolle i tumor suppression og behandlingseffekt.
Cand.polyt., ph.d. Arne Nedergaard Kousholt
National Cancer Institute ( NKI) , Holland
Bevilget for 2015 - 2018: 150.000 kr. 
 
Bakterielle toxiners rolle i udviklingen af tyktarmskræft.
Cand.scient., ph.d. Thorbjørn Frej Krejsgaard
Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.400.000 kr.

Kræftsvulsters mutationsspektrum informerer om defekte DNA reparationsmekanismer og kan benyttes som biomarkør for DNA skadende anti-cancer medicin.
Cand.scient. Marcin Krzystanek
System Biologi, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget for 2014/2015 – 2015/2016: 1.400.000 kr.

Kontrol af ADAM17-medieret EGFR aktivering i intestinal homeostase, regeneration og cancer.
Cand.scient., ph.d. Marie Kveiborg
Afdelingen for Molekylær Patologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.060.000 kr.

Enterolignaner og overlevelse efter brystkræft - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition ( EPIC) kohorte.
Cand.techn.al. ph.d. Cecilie Kyrø
International Agency for Research on Cancer ( IARC) , World Health Organization, Frankrig
Bevilget for 2014 - 2015: 38.420 kr.

Præklinisk og klinisk undersøgelse af prædiktive markører for respons og resistens ved angiogenesehæmmere til glioblastoma multiforme.
Overlæge, cand.med. Ulrik Lassen
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2015: 700.000 kr.

Karakterisering af stamcellemarkøren LRIG1s rolle i udviklingen af coloncancer.
Cand.scient., ph.d. Marie Catherine Marguerite Le Bouteiller
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2015: 700.000 kr.

Nye biomarkører til identifikation af den individuelle metastaserisiko hos patienter behandlet for lokal avanceret livmoderhalskræft.
Overlæge, cand.med. Jacob Christian Lindegaard
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 1.500.000 kr.

Identifikation af BRCA1 ubiquitin ligase substrater, som kandidater for prædisponerende faktorer i bryst- og ovariecancer.
Dr.med., ph.d. Andres Joaquin Lopez-Contreras
Panum Instituttet, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.400.000 kr.

Kontralateral brystkræft – forebyggende behandling og overlevelse.
Cand.scient., ph.d. Lene Mellemkjær
Virus, Livsstil og Gener, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2015 - 2017: 1.350.000 kr.

Karakterisering af maligne kloner og deres terapiresistente subkloner i patienter med leukæmi ved hjælp af genomsekventering.
Cand.polyt., ph.d. Anna Lybecker Mosbech
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.400.000 kr.

Patienters brug af almen praksis konsultationer, diagnostiske undersøgelser og medicin i året op til en lungecancer diagnose.
Professor, dr.med. Henrik Møller
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2015: 315.000 kr.

Belyse den funktionelle rolle af poly(ADP-ribosyl)ation i DNA-skade responset ved kvantitativt massespektrometri.
Cand.scient., ph.d. Michael Lund Nielsen
Proteincentret, Novo Nordisk Foundation Center, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2017: 2.100.000 kr.

Diagnostiske mønstre i arvelig kolorektal cancer ( tarmkræft) - kliniske træk og forandrede signaleringsveje.
Professor , MD, ph.d. Mef Nilbert
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

Membran Reparationssystemet som Target for Metastaserende Brystkræftceller.
Cand.scient., ph.d. Jesper Nylandsted
Celledød og Metabolisme, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2015 - 2016: 650.000 kr.

Betydningen af socioøkonomisk status for behandlingsresultat og dødelighed hos danske patienter med akut myeloid leukæmi.
Overlæge, dr.med., ph.d. Jan Maxwell Nørgaard
Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015: 600.000 kr.

Gavn og skade efter strålebehandling af tidlig brystkræft.
Overlæge, ph.d. Birgitte Vrou Offersen
Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

Proteomanalyse af kemoterapi respons i brystkræftceller.
Professor, cand.scient., ph.d. Jesper Velgaard Olsen
Proteincentret, Novo Nordisk Foundation Center, Københavns Universitet
Bevilget for 2015/2016 – 2016/2017: 1.800.000 kr.

Billeddannelse af det terapeutiske respons i tumorer.
Cand.scient., ph.d. Mikael Palner
Radiology / Rao Lab, Stanford University, USA
Bevilget for 2014 - 2015: 600.000 kr.

Rational design og prækliniske undersøgelser af humane monoklonale antistoffer mod CD73, et lovende nyt mål for cancer behandling.
Professor, cand.scient., ph.d. Paul W. H. I. Parren
Cancer- og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2015 - 2017: 2.100.000 kr.

Re-operation grundet post-operativ blødning ved brystkræftpatienter og recidiv af brystkræft: Et Dansk populationsbaseret kohortestudie.
Stud.med. Rikke Nørgaard Pedersen
London School of Hygiene and Tropical Medicine, England
Bevilget for 2015 - 2016: 27.761 kr.
  
Et mekanistisk studie af, hvordan immunsystemet kan hæmme eller fremme kræftudvikling.
Professor, ph.d. Finn Skou Pedersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.400.000 kr.

INHALE - strålebehandling af lungekræft under holdt åndedræt.
Cand.med., ph.d. Gitte Fredberg Persson
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2017: 498.000 kr.

Histone methyl transferasen SUV39H1 som et nyt terapeutisk mål i akut myeloid leukæmi.
Professor, ph.d. Bo Torben Porse
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2017: 2.400.000 kr.

Betydningen af RACO ubiquitinering i lungekræft.
Cand.scient., ph.d. Eva Madi Riising
Cancer Research UK, England
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

Sammenhæng mellem et sundt, nordisk kostindeks og risikoen for livsstilssygdomme og død i en kohorte af svenske kvinder.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Nina Roswall
Karolinska Institutet, Sverige
Bevilget for 2014 - 2015: 24.998 kr.

Mekanismer for invasiv migration af maligne celler: kollektivt versus individuelt.
Cand.scient., ph.d. Pernille Rørth
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

Gamma/delta T cellers rolle i graft-versus-leukæmi effekt ved allogen hematopoietisk stamcelletransplantation.
Overlæge, dr.med. Henrik Sengeløv
Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2015 - 2016: 1.000.000 kr.

Klinisk fase III forsøg med T-celleterapi til behandling af patienter med udbredt modermærkekræft.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital
Bevilget for 2015 - 2017: 2.400.000 kr.

Funktionel analyse af nye potentielle brystkræft mutationer i DNA skade respons gener.
Cand.scient., ph.d. Claus Storgaard Sørensen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

En ny billeddannede teknik som tilpasser stråleterapi af lungetumorer til åndedrættet.
Cand.scient., ph.d. Thomas Sangild Sørensen
Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

Undersøgelse af interaktioner mellem CD73 og mikromiljøet i behandlings-resistent brystkræft og metastasering.
Cand.scient. Mikkel Terp
Cold Spring Harbor Laboratory, USA
Bevilget for 2015 - 2017: 1.800.000 kr.

Undersøgelse af interaktioner mellem CD73 og mikromiljøet i behandlings-resistent brystkræft og metastasering.
Cand.scient., ph.d. Mikkel Terp
Cold Spring Harbor Laboratory, USA
Bevilget for 2015 - 2016: 75.000 kr. 
 
COLOFOL – frekvensen af opfølgningsprogram for patienter radikalt opereret for kolorektalcancer – et randomiseret multicenter studie.
Overlæge, dr.med. Peer Anders Wille-Jørgensen
Afdeling K, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2015: 545.000 kr.

Behandlingsresultater hos patienter med akut leukæmi: Et populationsbaseret prognosestudie.
Cand.med. Lene Sofie Granfeldt Østgård
School of Medicine, Stanford University, USA
Bevilget for 2014 - 2015: 92.700 kr.