Gå til sygdomsliste

Projektbevillinger givet i 2015 - KBVU

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) har uddelt ca. 75,2 millioner kroner fordelt på følgende 47 projekter:

Individualiseret kræft monitorering vha. dyb sekventering af cirkulerende tumor DNA i avanceret blærekræft.
Professor, cand.scient., ph.d. Lars Dyrskjøt Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Skejby Sygehus
Bevilget for 2016 - 2018: 1.800.000 kr.

Behandling af humane gliomas med target på transskriptions komplekset SIX1/EYA.
Assistant professor, cand.scient., ph.d. Romane Melanie Auvergne
Center for Basic and Translational Neuroscience, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2018: 1.800.000 kr.

Genom stabilitet og protein syntese maskineriet i kræft: Mekanismerne og udnyttelsen af disse i behandling.
Afdelingsleder, ph.d. Jiri Bartek
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016 - 2018: 5.310.000 kr.

Karakterisering af ny interaktion der selektivt kan eliminere celler med mutationer i BRCA1 og BRCA2 tumor suppressorerne.
Cand.scient., ph.d. Anne-Sophie Boyer
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2017: 1.400.000 kr.

Modellering af GATA2 og ASXL1 mutant MDS/AML.
Cand.scient., ph.d. Teresa D’Altri
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2016: 700.000 kr.

Proteomics-baseret identifikation af funktionelle proteiner ved DNA-skader i primære lymfocytter.
Associate Professor, MSc., ph.d. Jeremy Austin Daniel
NNF Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2017: 1.000.000 kr.

Eksperimentel undersøgelse af behandlingsresistens i diffus storcellet B-celle lymfom med forskellig modenhedsgrad.
Professor, cand.scient., ph.d. Karen Dybkær
Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital
Bevilget for 2016 - 2017: 1.000.000 kr.

Forebyggelse af cancer progression ved targetering af extracellulær matrix.
MSc., ph.d. Janine Erler
Biotech Research and innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2019: 3.000.000 kr.

Connexin - Et molekylær triple-action mål for behandling af kræft-inducerede knoglesmerter.
MSc. Sarah Falk
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2015 - 2018: 2.100.000 kr.

IDENTIFIKATION AF RSK2 SOM EN NY TUMOR SUPPRESSOR I HEPATOCELLULÆRT CARCINOM.
Lektor, cand.scient., ph.d. Morten Frödin
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2016 - 2018: 2.050.000 kr.

Oprindelse af maligne stamceller i T-celle lymfomer.
Professor, overlæge, dr.med. Robert Gniadecki
Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2016 - 2017: 1.200.000 kr.

Medullær thyroideacancer i Danmark 1996-2012: Et nationalt studie af epidemiologi, prognose og arvelighed.
Professor, cand.med., ph.d. Christian Godballe
Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2016: 550.000 kr.

ANK-domæne proteiner i reparation af DNA skader – nye histon læsere der beskytter genomet.
Lektor, cand.scient., ph.d. Anja Groth
Biotech Research and Innovation Centre ( BRIC) , Københavns Universitet
Bevilget for 2016 - 2018: 2.810.000 kr.

Translationel Epigenetik ved Myelodysplastisk Syndrom: Fejlprogrammering af immunceller og kræftceller som mål for behandling.
Professor, dr.med. Kirsten Grønbæk
Finsencenteret, Rigshospitalet
Bevilget for 2016 - 2018: 2.550.000 kr.

Tidlig opsporing af nyrekræft i urin ved hjælp af DNA-test.
Cand.scient., ph.d. Per Guldberg
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016: 800.000 kr.

Undersøgelse af funktionelle RNAer involveret i mammal kromatin replikation.
Cand.scient. Helene Maria Gylling
Garvan Institute, Australien
Bevilget for 2015: 22.300 kr.

Forudsigelser af ustabile DNA repair komponenter i en arvelig kræftform.
Associate professor, cand.scient., ph.d. Rasmus Hartmann-Petersen
Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2018: 1.860.000 kr.

Adaptiv stråleterapi af avanceret lungecancer.
Cand.scient., ph.d. Lone Hoffmann
Afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016 - 2017: 720.000 kr.

Ny behandling ved rekonstruktion efter cancerkirurgi.
Professor, cand.med., ph.d. Anne-Mette Hvas
Klinisk Biokemisk Afdeling, Skejby Sygehus
Bevilget for 2016 - 2020: 1.780.000 kr.

Morbiditet efter strålebehandling af hjernetumorer.
Professor, cand.med., ph.d. Morten Høyer
Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016 - 2018: 1.500.000 kr.

Analyse af cancer heterogenitet og indflydelse på lægemiddels induceret resistens i tyktarms kræft.
Cand.scient., ph.d. Kim Bak Jensen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2018: 2.970.000 kr.

Transformation-associeret og PAS-afhængig nedregulering af gen-ekspression: Hyppighed, molekylær mekanisme og terapi.
Professor, ph.d. Torben Heick Jensen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2016 - 2018: 2.250.000 kr.

Nordisk studie af Cerebellar Mutisme Syndromet hos børn med hjernetumorer.
Professor, dr.med. Marianne Juhler
Neurocenteret og Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet
Bevilget for 2016: 340.000 kr.

Effektivitet af tumor stofskifte intervention undersøgt med CEST og ASL.
Cand.scient., ph.d. Jesper Folsted Kallehauge
Institute of Biomedical Engineering, University of Oxford, England
Bevilget for 2015 - 2016: 49.500 kr.

Identifikation af nye behandlings- og evalueringsmetoder for HER2/ErbB2-positive, invasiv brystkræft.
Dr.scient., ph.d. Tuula Anneli Kallunki
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016 - 2018: 1.800.000 kr.

Synkron bilateral brystkræft i Danmark fra 1978 til 2014. Incidens, histopatologiske karakteristika og prognose.
Professor, dr.med., Niels Kroman
Klinik for plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling, Rigshospitalet
Bevilget for 2016 - 2018: 1.500.000 kr.

Evaluering og udvikling af individualiseret behandling af hjernecancer patienter.
Professor, cand.med., ph.d. Ulrik Lassen
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2016 - 2018: 2.400.000 kr.

Funktionel og mekanistisk analyse af lange ikke-kodende RNA molekyler i tarmkræft.
Professor, cand.scient., ph.d. Anders Henrik Lund
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2018: 3.900.000 kr.

Identificering og karakterisering af lincRNAer i knoglemarvskræft.
Cand.scient., ph.d. Marianne Bengtson Løvendorf
Center for RNA Medicine, Aalborg Universitet (AAU)
Bevilget for 2016 - 2017: 1.300.000 kr.

Udredning af M2-makrofagers rolle for kræft-udvikling og metastasering.
Cand.scient., ph.d. Daniel Hargbøl Madsen
Center for Cancer Immunterapi ( CCIT), Herlev Hospital
Bevilget for 2016 - 2018: 2.440.000 kr.

Atlas over Kræftcellernes Membraner.
Cand.scient., ph.d. Kenji Maeda
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016 - 2018: 1.800.000 kr.

Histon H1 i det cellulære forsvar mod genom-ustabilitet og kræft.
Professor, ph.d. Niels Mailand
The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2018: 3.600.000 kr.

Analyse af MASTL, en ny central aktør i kræft.
Professor, MSc., ph.d. Guillermo Montoya
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2018: 1.800.000 kr.

Postdoc-ophold på Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA.
Cand.med. Bo Kok Mortensen
Fred Hutchinson Cancer Research Center, USA
Bevilget for 2015 - 2016: 100.000 kr.

Receptpligtig medicin og kronisk bugspytkirtelbetændelse på risiko og prognose for bugspytkirtelkræft.
Professor, dr.med. Frank Viborg Mortensen
Kirurgisk Afdeling L, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016 - 2019: 1.500.000 kr.

EN NY OG GENEREL METODE TIL UNDERSØGELSE AF RIBOSOM MODIFIKATIONER ANVENDT PÅ DIFFUST STORCELLET B-LYMFOM.
Professor, cand.scient., ph.d. Henrik Nielsen
Panum Instituttet, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2017: 1.500.000 kr.

Kortlægning af TACC3 proteinets biologi: En ny metode til at modvirke kromosom ustabilitet.
Lektor, ph.d. Jakob Nilsson
The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2017: 1.500.000 kr.

Behandling af osteosarkom og Ewings sarkom blandt nordiske børn og risikoen for senfølger.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Camilla Pedersen
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016/2017: 700.000 kr.

Cirkulært RNAs rolle i cancer og dets kliniske anvendelser.
Professor, cand.scient., ph.d. Jakob Skou Pedersen
Institut for Klinisk Medicin, Skejby Sygehus
Bevilget for 2016 - 2018: 1.800.000 kr.

Vurdering af Kræft Metastase Behandling in vitro i Kunstigt Opbygget Væv Lavet af Humane Celler.
Cand.scient., ph.d. Ninna Struck Rossen
Department of Biomedical Engineering, USA
Bevilget for 2015 - 2016: 100.000 kr.

Afdækning af virkningsmekanismen af Rakicidin A - en selektiv hæmmer af hypoxiske samt stamcelle-lignende kræftceller.
Assistant professor, cand.scient., ph.d. Thomas Bjørnskov Poulsen
Institut for Kemi, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2016: 630.000 kr.

Betydningen af tidlig diagnose af relapse efter behandling for akut lymfoblastær leukæmi hos børn. Et populationsbaseret NOPHO studie.
Overlæge, dr.med. Henrik Schrøder
Klinisk Institut, Skejby Sygehus
Bevilget for 2016 - 2018: 1.500.000 kr.

Optimering af strålebehandling til patienter med lymfom (lymfekræft): Helbredelse med færrest mulige senfølger.
Professor, dr.med. Lena Specht
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2016 - 2018: 1.500.000 kr.

Prædiktive markører for effekt af strålebehandling for endetarms kræft.
Lektor, cand.med., ph.d. Karen-Lise Garm Spindler
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016 - 2018: 1.500.000 kr.

Kan den oncogene protease, matriptase, bringes under kontrol?
Lektor, cand.scient., ph.d. Lotte Katrine Vogel
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2016 - 2018: 1.500.000 kr.

Recidivmønster efter kemo-stråleterapi for lokalavanceret vulva cancer - mod risikotilpasset og målrettet ordination af stråleterapi.
Ph.d. Ivan Richter Vogelius
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2016 - 2017: 1.200.000 kr.

Cytokinniveauer i myeloproliferative kræftsygdomme: Prognostisk værdi for sygdomssubtype samt funktionel påvirkning af blod stamceller.
Cand.scient., ph.d. Nina Friesgaard Øbro
University of Cambridge, England
Bevilget for 2015 - 2018: 100.000 kr.