Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2017

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige udvalg (KBVU) har i 2017 uddelt 73,4 millioner fordelt på følgende 54 forskningsprojekter:

Ændringer i den extracellulære matrix under kræftudvikling regulerer funktionen af tumor-associerede makrofager.
Cand.scient., ph.d. Sebastian Rune Nielsen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 2.100.000 kr.

MR-vejledt Stråleterapi af Hjernemetastaser.
Cand.scient., ph.d. Faisal Mahmood
Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2018 - 2020: 1.200.000 kr.

Indsættelse af en ny IL-15 receptor costimuleret CAR mhp at forlænge CAR T-celle overlevelse.
Cand.med., ph.d. Peter Brændstrup
Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2017 - 2018: 550.000 kr.

Optimering af indikation og teknik for adjuverende strålebehandling af brystkræft og forstadier til brystkræft.
Cand.med., ph.d. Birgitte Vrou Offersen
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2018 - 2020: 2.910.000 kr.

Undersøgelse af centrosomfejl i tetraploide celler som en cancer-initierende mekanisme.
cand.scient., ph.d. Jens Skorstengaard Andersen
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Syddansk Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 1.800.000 kr.

Forbedret immunterapi af metastatisk modermærkekræft.
Cand.scient., ph.d. Martin Roelsgaard Jakobsen
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.400.000 kr.

Målrettet DNA replikations stress til behandling af kræft.
MSc., ph.d. Roshan Singh Thakur
Center for Chromosome Stability, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.400.000 kr.

Undersøgelse af methyltransferase genet ( METTL13) og dets cellulære mekanisme i galdevejskræft.
Cand.scient., ph.d. Jesper B. Andersen
Health and Medical Sciences, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.600.000 kr.

Den metabolomiske profil i graviditeten og risiko for brystkræft.
Dr.med. Mads Melbye
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2017 - 2020: 1.793.000 kr.

Brug af aspirin eller andre NSAID midler og risiko for kræft: betydning af langvarig eksponering og effektmodifikation.
Cand.scient.san.publ. Charlotte Skriver
Statistics and Pharmacoepidemiology, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2019: 1.400.000 kr.

Funktionel billeddannelse af tumor heterogeneitet i hovedhalskræft: validering fra kirurgiske vævsprøver.
Cand.med., ph.d. Jacob Høygaard Rasmussen
Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2018 - 2019: 400.000 kr.

Tarmmikrobiomets betydning for udvikling af infektiøse og immunologiske komplikationer efter kemoterapi og knoglemarvstransplantation.
Dr.med. Henrik Sengeløv
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2018 - 2020: 2.100.000 kr.

Identifikation og funktionel validering af epigenetiske proteiner som targets for behandlingen af AML patienter.
Cand.polyt., ph.d. Kristian Helin
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 4.200.000 kr.

Udvikling af en ny behandlingsstrategi målrettet mod membran reparationssystemet i ikke-småcellet lungekræft.
Cand.scient., ph.d. Jesper Nylandsted
Cell Death and Metabolism, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2019: 1.200.000 kr.

Tidlig og præcis opsporing af prostata cancer i almen praksis med nye molekylære biomarkører og multiparametrisk MR scanning.
Cand.scient., ph.d. Karina Dalsgaard Sørensen
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.970.000 kr.

Nyt tumor suppressor motiv i BRCA2: Analyse af motivets struktur og funktion.
Cand.scient., ph.d. Claus Storgaard Sørensen
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 1.800.000 kr.

Målrettet kombinationsbehandling af cancerogen cellesignalering hos kræftpatienter.
Cand.scient., ph.d. Montserrat Estruch
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.400.000 kr.

Ribosomets betydning for udvikling af cancer og belysning af dets potentiale som angrebspunkt for nye lægemidler.
Cand.scient. Nicolai Krogh
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 -2019: 1.400.000 kr.

Hvordan et fosfatase kompleks regulerer effekten af DNA skadende anticancer stoffer.
Professor, ph.d. Jakob Nilsson
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 2.100.000 kr.

Langsigtede følger hos overlevere efter kræft i ungdom og ung voksenalder på uddannelse, job, indkomst og stiftelse af familie.
Cand.scient., ph.d. Kathrine Rugbjerg
Childhood Cancer Survivorship, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2019: 700.000 kr.

Undersøgelse af genomisk ustabilitet i repetitive sekvenser og betydningen for udviklingen af kræft.
Ph.d. Dorthe Helena Payne-Larsen
The Unit Genome Integrity, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2020: 1.800.000 kr.

MR-skanning til screening for betydningsfuld prostatacancer.
Dr.med. Henrik S. Thomsen
Radiologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2018 - 2019: 1.000.000 kr.

Strålebehandling af Kræft i Næse og Bihuler.
Cand.med., ph.d. Kenneth Jensen
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2018 - 2019: 1.000.000 kr.

Sammenhæng mellem tidligere infektioner og effekt af cancer immunterapi.
Cand.med., ph.d. Inge Marie Svane
Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital
Bevilget for 2018 - 2019: 1.600.000 kr.

Biologiske effekter af partikelterapi.
Cand.scient., ph.d. Brita Singers Sørensen
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 2.220.000 kr.

Neoadjuverende intensiv kemoresektion versus standard adjuverende intravesikal instillation af Mitomycin C ved overfladiske blæretumorer.
Professor, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.000.000 kr.

Bedre og mere individuel medicinsk behandling af brystkræft hos danske kvinder baseret forbedringerne opnået i perioden 1995 til 2012.
Dr.med., ph.d. Bent Ejlertsen - på vegne af DBCG
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2018 - 2020: 1.500.000 kr.

Individualiseret robusthed i dosisplanlægning til proton strålebehandling for hoved-hals kræft.
Cand.Scient., ph.d. Stine Sofia Korreman
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2018 - 2020: 1.620.000 kr.

DCAF17, et nyt mål i kampen mod kræft.
Dr.med. Morten Scheibye-Knudsen
Center for Healthy Aging, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.400.000 kr.

Kræftforebyggende effekt af fjernelse af æggestokkene.
Cand.scient., ph.d. Lene Mellemkjær
Virus, Livsstil og Gener, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2019: 900.000 kr.

Fra leukæmiudvikling til præcisionsmedicin - fokus på klonal heterogenitet ved høj-risiko patienter med myeloide maligniteter på enkeltcelle niveau.
Dr.med. Peter Hokland
Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2018 - 2020: 2.085.000 kr.

Betydningen af cervix dysplasi, kirurgisk behandling og HPV vaccination for nedsat fertilitet.
MPH, ph.d. Ellen Margrethe Mikkelsen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2018 - 2020: 1.500.000 kr.

Betydningen af taxan metabolisme for det kliniske forløb af brystkræft og overlevelse hos præmenopausale kvinder med brystkræft.
BSc., ph.d. Deirdre Cronin-Fenton
Klinisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 1.950.000 kr.

The European Polyp Survelliance (EPoS) Trial.
Cand.med., ph.d. Rune Erichsen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2018 - 2020: 2.500.000 kr.

Kationiske og amfifile stoffer i kræftbehandling: fra laboratoriet mod klinikken.
Dr.med. Marja Helena Jäättelä
Cell Death and Metabolism, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2020: 5.100.000 kr.

Identificering af nye brystkræft markører, terapeutiske mål og potentielle lægemiddelstoffer i BRCA1 signaleringsvej.
Dr.med., ph.d. Andres Joaquin Lopez-Contreras
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 – 2019: 1.390.000 kr.

Mekanismer og konsekvenser af replikationsstress og deres udnyttelse til behandling af fremskredne tumorer.
Dr.phil. Panagiotis Galanos
Genomintegritet, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2020: 2.100.000 kr.

Kan RNA-ekspression i blod anvendes til at skelne bakteriel infektion fra uspecifik inflammation hos børn med neutropen feber? Et nationalt studie.
Dr.med. Niels Frimodt-Møller
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2018: 600.000 kr.

Individuelle forskelle mellem kræftceller fra samme patient med T-celle lymfom.
Dr.med. Niels Feentved Ødum
Cancer & Inflammation, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2019: 1.000.000 kr.

Endotheldysfunktion og metabolisk sygdom hos cancer overlevere.
Cand.med., ph.d. Anders Bonde Jensen
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2018 - 2019: 670.000 kr.

Sumoylerings roller ved forebyggelse af kromosomal ustabilitet, med fokus på de molekylærer mekanismer som regulerer det indre-centromer Shugoshin netværk.
Dr.phil. Genevieve Thon
Chromatin Dynamics group, Københavns Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 2.100.000 kr.

Kontrol for blærekræft baseret på selvindsamling af celler fra urin.
Cand.scient., ph.d. Per Guldberg
Cancergenetisk Laboratorium, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018 - 2020: 1.920.000 kr.

Undersøgelse af højt udtrykte cirkulære RNA’ers rolle i blærecancer.
Cand.scient., ph.d. Christian Kroun Damgaard
Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018 - 2020: 2.100.000 kr.

KRAS Splice switching oligonucleotide baseret behandling af lunge og tarm kræft.
Cand.scient., ph.d. Brage Storstein Andresen
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Syddansk Universitet
Bevilget for 2018: 397.000 kr.

Identifikation og validering af nye blod-baserede biomarkører for tidlig opdagelse af tarmkræft
molekylærbiologi Sarah Østrup Jensen
Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitets Hospital
Bevilget for 2018: 31.500 kr.

Studieophold ved University of Oxford vedrørende projektet: Infektioner i graviditeten og risiko for kræft hos barnet
Cand.scient.san.publ. Signe Holst Søegaard
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2018: 10.600 kr.

Detektion af neo-epitop-associerede T celle receptor sekvenser 
Cand.scient. Anne-Mette Bjerregaard
Cancer Genomics Group, Technical University of Denmark
Bevilget for 2018: 9.594 kr.

Mikrobiomet i sammenhæng med hæmatopoietisk stamcelletransplantation - eksternt ophold som besøgende ph.d.-studerende ved Stanford University
Cand.scient. Anna Caecilia Masche
Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi ,Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget for 2018: 23.175 kr.

Anvendelsen af protonpumpehæmmere og brystkræftrecidiv: et dansk nationalt prospektivt kohorte studie.
Medicin Hanne Vangsgaard Nielsen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus
Bevilget for 2018: 27.000 kr.

Betydning af receptpligtig medicin og kronisk bugspytkirtelbetændelse på risiko og prognose af bugspytkirtelkræft.
cand.med. Jakob Winther Kirkegård
Mave- og Tarmkirurgi, L-forskning, bygning 1C
Bevilget for 2018: 20.000 kr.

Stamceller ved malignt lymfom
Medicin Simon Husby
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2018: 35.000 kr.

Blodbaserede biomarkører til tarmkræft
Cand.scient. Nadia Øgaard
Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitets Hospital
Bevilget for 2018: 22.200 kr.

Optimering af forebyggelse af livmoderhalskræft
Cand.med. Anne Hammer Lauridsen
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018: 192.000 kr.

Etablering af en human glioblastom model i grise
Cand.med., ph.d. Bo Halle
Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2018: 200.000 kr.