Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2018

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige udvalg (KBVU) har ved hoveduddelingen 2018 uddelt 70,2 millioner fordelt på følgende 43 forskningsprojekter:

Targetering af malignt RNA: En celle-specific terapeutisk metode.
Ph.d. Torben Heick Jensen
Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Forbedret immunbehandling af brystkræft med DNA methyltransferasehæmmere.
Cand.scient, ph.d. Morten Frier Gjerstorff
Afdeling for Cancer- og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2019 - 2020: 937.000 kr.

Omfattende analyse af mikromiljøet i tumorer og omkringliggende normalvæv til forudsigelse af BCG immunterapirespons i blærekræft.
Cand.scient, ph.d. Lars Dyrskjøt Andersen
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitet
Bevilget for 2019 - 2020: 2.400.000 kr.

Udredning af hvordan celler beskytter deres genetiske materiale og hvordan kræftceller udvikler resistens mod behandling med PARP hæmmere.
Cand.scient., ph.d. Chunaram Choudhary
NNF Center for Protein Research, Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Håndtering af lægemiddel-resistens hos ovariecancer patienter: Profilering af lægemidler i fysiologisk relevante cancer-organoider i multibrøndsplader.
Cand.scient., ph.d. Wojciech Senkowski
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Identifikation, prediktion og reduktion af stråleinducerede ændringer i hjernevæv efter stråleterapi med fotoner vs. protoner for børn med CNS cancer.
Cand.scient. Oscar Casares-Magaz
Medical Physics - Department of Oncology, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Karakterisering af samspil imellem tumor-mikromiljø og mutationer i bugspytkirtelkræft.
Ph.d. in Functional genomics, MSc in Molecular Biology Albin Sandelin
Department of Biology, Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 4.000.000 kr.

Er det muligt at forhindre eller udskyde udviklingen af blodkræft?
Cand.med., dr.med. Kirsten Grønbæk
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet og BRIC
Bevilget for 2019 - 2021: 1.750.000 kr.

Dosimetri markører for stråleterapi-induceret kvalme og opkastning hos patienter behandlet for livmoderhalskræft.
Cand.med., ph.d. Christina H. Ruhlmann
Department of Oncology R, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2020: 700.000 kr.

Udvælgelse af patienter med hjernekræft til foton- eller protonterapi.
cand.scient., ph.d. Camilla Skinnerup Byskov
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2020: 1.410.000 kr.

Nyt koncept i strålingsbiologi: CAD/ICAD enzymet styrer cellers respons mod stråleterapi.
Cand.scient., ph.d. Jan Benada
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Translationel undersøgelse af immunrespons ved behandling med Nivolumab kombineret med Bevacizumab ved recidiv af Glioblastom.
Cand. med Ulrik Lassen
Department of Oncology, Rigshospitalet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.400.000 kr.

Hvordan AMBRA1 fungerer som tumorsuppressor i modermærkekræft.
Cand.scient., ph.d. Daniela De Zio
Cellestress og overlevelse, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Ny målrettet behandling af glioblastomer med en bedre præ-klinisk dyremodel.
Cand.med., ph.d. Bjarne Winther Kristensen
Department of Pathology, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2019 - 2021: 1.600.000 kr.

Targetering af interaktioner mellem kræftceller og deres mikro-miljø for at inhibere organspecifik metastasering.
Cand.scient., ph.d. Edward Horton
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Afkodning af den funktionelle rolle af basalmembranstrukturer i vævsmekanismer og tumorprogression.
Dr.scient. Raphael Reuten
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

ADAM proteinasers regulatoriske rolle ved makrofag-induceret spredning af kræft.
Cand.scient., ph.d. Marie Kveiborg
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 1.800.000 kr.

Effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft.
Dr.scient. Pascal Madeleine
Physical Activity and Human Performance / SMI, Aalborg Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 1.650.000 kr.

In vivo analyse af sammenspillet mellem hyppige mutationer i udviklingen af prostatakræft.
Cand.scient., ph.d. Martin Kristian Thomsen
Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Identifikation og karakterisering af nye ribosom-inhibitorer til kræftbehandling.
Cand.scient., ph.d. Anders Henrik Lund
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2020: 3.500.000 kr.

Immunterapi rettet imod hæmmende immunceller.
Cand.med., ph.d. Marco Donia
Department of Hematology, Herlev Hospital
Bevilget for 2019 - 2020: 1.500.000 kr.

Individuelle forskelle mellem kræftceller fra samme patient med T-celle lymfom.
Dr.med. Niels Feentved Ødum
Cancer & Inflammation, Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.900.000 kr.

PD-L2 -Et nyt vaccine antigen mod Kræft.
Cand.polyt., ph.d. Shamaila Munir Ahmad
Department of Hematology, Herlev Hospital
Bevilget for 2018 - 2020: 1.400.000 kr.

Udvikling af molekylær billeddannelse til understøttelse af immunterapi som præcisionsmedicin: Translationelle studier af nye PET ligander.
Dr.med., ph.d. Andreas Kjær
Cluster for Molecular Imaging, Dept. of Biomedical Sciences and Dept. of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET, Københavns Universitet og Rigshospitalet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.400.000 kr.

Prognostiske faktorer for recidiv hos patienter med klinisk stadium I testikelcancer.
Dr.med. Gedske Daugaard
Onkologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2019 - 2021: 1.500.000 kr.

Præcisions Medicin ved Arvelig Tarmkræft forbedret diagnostik, immunterapi og individualiseret kontrol.
MD, ph.d. Mef Nilbert
HNPCC-register, Clinical Research Centre, Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 3.000.000 kr.

Udnyttelsen af nye funktioner af redox signalering i kræftbehandling.
Vet. M.D., ph.d. Jiri Lukas
Faculty of Health and Medical Sciences, Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.850.000 kr.

Opdage, belyse og ramme sårbarheder i kræftceller.
Læge, ph.d. Jiri Bartek
Genome Integrity Unit, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2019 - 2021: 5.400.000 kr.

Føtal Eksponering til Hormonforstyrrende stoffer og testikelkræft hos sønnerne (DISRUPT).
Ph.d. Elvira Bräuner
Growth and Reproduction, Rigshospitalet
Bevilget for 2019 - 2021: 1.000.000 kr.

Kostindtag i graviditeten og barnets risiko for cancer - en undersøgelse der bygger på de to store nationale fødselskohorter i Danmark og Norge.
Dr.med., ph.d. Sjurdur Frodi Olsen
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2019: 700.000 kr.

Vaccine beskyttelse mod hepatitis C virus induceret lever kræft – muligheder i nye rotte og muse modeller.
Cand.med. Jens Bukh
Department of Immunology and Microbiology, Københavns Universitet
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Screeningsundersøgelser til påvisning af anticancer effekter af receptlægemidler.
Cand.polyt., ph.d. Klaus Kaae Andersen
Statistik og Farmakoepidemiologi, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2019 - 2020: 1.600.000 kr.

Anastomoselækage efter rektumcancer resektion med anastomose.
Dr.med., ph.d. Lene Hjerrild Iversen
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2021: 1.500.000 kr.

Pankreatitis, asparaginase & forebyggelse akut lymfoblastær leukæmi
Cand.med. Benjamin Ole Wolthers
BørneUngeKlinikken, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Bevilget for 2019: 700.000 kr.

Kirurgiske og medicinske komplikationer efter elektiv kirurgi af tyk- og endetarmskræft -udvikling og validering af en prædiktionsmodel.
Cand.med. Thea Helene Degett
Livet efter Kræft (SVP), Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2018: 14.000 kr.

Social ulighed i interval cancer og deltagelse i koloskopi i det danske tarmkræftscreeningsprogram
Cand.scient.san.publ. Mette Kielsholm Thomsen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet (AU), Institut for Klinisk Medicin
Bevilget for 2018: 51.508 kr.

Identifikation af molekylære biomarkører for sene tilbagefald efter brystkræft
Cand.scient. Annet Bens
Rollins School of Public Health - Epidemiology, Udenlandsk Institution, Emory University 
Bevilget for 2018: 34.000 kr.

Risiko og prognose for mave-tarmkræft diagnosticeret i intervallet efter en negativ CT scanning af maven: Et populationsbaseret landsdækkende kohorte studie. 
Stud.med. Frederikke Schønfeldt Troelsen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus, Institut for Klinisk Medicin
Bevilget for 2018: 31.000 kr.

Evaluere cirkulære RNA transkripters potentiale til at interagere med RNA bindende proteiner
Cand.scient. Trine Line Okholm
Department of Cellular and Molecular Medicine, Udenlandsk Institution, University of California San Diego ( UCSD) 
Bevilget for 2018 : 50.117 kr.

Værdien af stråleterapi efter transanal endoskopisk kirurgi for tidlig rektum cancer.
cand.med. Issam al-Najami
Odense Universitets Hospital/Oxford Universitets Hospital, Odense Universitetshospital, Odense universitets Hospital
Bevilget for 2018-2019: 113.000 kr.

Undersøgelse af tumorassocierede stromale celler og deres indvirkning på cancer cellers udvikling, progression og metastasering
cand.scient. Oliver Krigslund
3735 Finsen Laboratoriet, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Finsen Laboratoriet/BRIC
Bevilget for 2018-2019: 60.000 kr.

Beregning af den faktisk leverede tumordosis foretaget under avanceret adaptiv strålebehandling af prostatakræft
cand.scient. Simon Skouboe
University of Sydney, Andre institutioner, ACRF Image X Institute
Bevilget for 2019: 25.630 kr.

Undersøgelse af den trinvise molekylære udvikling fra prostata neoplasi til cancer for identifikation af prostata cancer biomarkører.
Cand.scient., ph.d. Siri Hundtofte Strand
Department of Pathology, Andre institutioner, Stanford University
Bevilget for 2019 - 2021: 252.000 kr.