Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2019

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige udvalg (KBVU) har i 2019 uddelt 80,6 millioner fordelt på følgende 62 forskningsprojekter:

Influenzavaccination blandt kræftpatienter: Dækningsgrad og klinisk effekt i et dansk landsdækkende register-baseret kohortestudie.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Signe Sørup
Institut for Klinik Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2022: 1.500.000 kr.

Ændring af marginkoncept i hoved og halskræft strålebehandling: Er tilbagefaldsmønstret påvirket af ændret højdosisbehandlingsvolumen?
Cand.med. Ruta Zukauskaite
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 834.000 kr.

Er m6A RNA methylering direkte årsag til mis-splicing i kræft?
Cand.scient., ph.d. Ulf Andersson Vang Ørom
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

Reduktion af antallet af re-operationer ved brystbevarende kirurgi med MR og micro-CT.
Cand.med. Peer Christiansen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2024: 659.707 kr.

Genomiske profiler af arvelig brystkræft. Molekylære subtyper, BRCAness og immunprofiler.
Cand.scient., ph.d. Mads Thomassen
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 1.700.000 kr.

Prognostiske og prædiktive værdi af celle frit DNA og cirkulerende Human Papilloma Virus DNA ved kemo-strålebehandling og opfølgning af anal cancer.
Cand.med., ph.d. Camilla Kronborg
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 940.000 kr.

Identifikation og karakterisering af transskriptionsfaktorer i triple negative brystkræft.
Cand.scient., ph.d. Rasmus Damtoft Siersbæk
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Anvendelse af 15-O-H2O PET/MR og ctDNA til vurdering af effekt af neoadjuverende kemoterapi ved behandling af patienter med kræft i urinblæren.
Dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2022: 2.500.000 kr.

Målrettet terapi mod cancer-associerede fibroblaster som behandlingsstrategi overfor carcinomer i musemodeller.
Dr.scient. Niels Behrendt
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

Cancerimmunterapi mod glioblastoma ved regulering af det medfødte og adaptive immunforsvar.
Dr.med., ph.d. Søren Riis Paludan
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

Udvikling af en ny terapeutisk strategi til målrettet behandling af kræft i bugspytkirtlen.
Cand.scient., ph.d. Lars Henning Engelholm
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Nye strategier til forebyggelse af blødning hos leukæmipatienter.
Cand.med., ph.d. Christian Fenger-Eriksen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Tværfaglig behandling af endetarmskræft. Kvalitet af kirurgien og senfølger.
Cand.med., ph.d. Peter Bondeven
Kirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers
Bevilget for 2020 - 2022 : 525.000 kr.

IMPROVE IT2: IMPROVE interventions studie 2.
Cand.scient., ph.d. Claus Lindbjerg Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 3.900.000 kr.

På vej mod næste generations stråleterapi med daglig dosis-tilpasning på MR-linac.
Cand.scient., ph.d. Faisal Mahmood
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.375.000 kr.

Afdækning af S-nitrosyleringens regulerende rolle i kræftmetabolisme.
MSc., ph.d. Giuseppe Filomeni
Cellestress og overlevelse, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Automatiseret tumor identifikation baseret på deep learning til højpræcision strålebehandling af hoved-hals kræft.
Cand.scient., ph.d. Jasper Nijkamp
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 1.600.000 kr.

Dansk Brystkræft Gruppe ( DBCG) studie af forstadier til brystkræft (in situ forandringer) blandt alle danske kvinder i 2008-2017.
Cand.med., ph.d. Trine Tramm
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.645.000 kr.

Molekylære mekanismer og lægemiddeltransport i kemoterapi-induceret perifer neuropati.
Cand.pharm. Tore Bjerregaard Stage
Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2020 - 2022: 1.500.000 kr.

Identifikation af essentielle epigenetiske enzymer i kolorektal kræft.
Cand.scient., ph.d. Teresa Eichenlaub
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2020: 700.000 kr.

Tillader undvigelsen af immunovervågning ekspansionen af myeloide kloner, der går forud for myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi?
Cand.scient., ph.d. Mohammad Salem
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Opdateret december 2019: Bevillingen er besparet efter bevillingshavers eget ønske

Lymfekars rolle i vedligeholdelse af hudkræft-stamceller.
Dr.phil. Mirna Perez-Moreno
Cellebiologi og Fysiologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Nye veje til at belyse statiners potentiale til forebyggelse af brystkræft.
Cand.scient., ph.d. Lene Mellemkjær
Virus, Livstil og Gener, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020 - 2022: 1.500.000 kr.

Biologisk identifikation af tilbagefald efter kurativ strålebehandling for hoved-hals kræft. Et DAHANCA 19 studie.
Cand.med., ph.d. Jesper Grau Eriksen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.000.000 kr.

En prospektiv klinisk fase Ib/II undersøgelse: Disulfiram og kobber til behandling af patienter med kemo-refraktær metastatisk kolorektal cancer.
Cand.med., ph.d. Line Schmidt Tarpgaard
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 1.350.000 kr.

En ny kobling mellem genom-instabilitet og programmeret celledød i forsvaret mod kræft.
Ph.d. Niels Mailand
Protein Signaling Program, Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.340.000 kr.

Brug af registerdata til at modellere sammenhæng mellem dosis og effekt af strålebehandling.
Fysiker, ph.d. Ivan Richter Vogelius
Onkologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 1.600.000 kr.

Forudsigelse af prostatakræfts aggressivitet hos ældre mænd ved brug af en algoritme, der kombinerer biomarkører fra plasma og urin.
Cand.med., ph.d. Mads Hvid Aaberg Poulsen
Urologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.262.801,03 kr.

Genom editeret cancer selektiv onkolytisk herpes virus målrettet mod kræft-specifikke glykopeptid-epitoper.
Cand.scient., ph.d. Ieva Bagdonaite
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2020: 800.000 kr.

Tidlige Molekylære Ændringer i Fedt- og Muskelvæv for Kakeksi hos Patienter Opereret for Kræft i Bugspytkirtlen.
Cand.scient., ph.d. Jesper Frank Christensen
Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2021: 1.235.000 kr.

Varighed af antibiotikabehandling ved neutropen feber hos børn med cancer – et randomiseret klinisk forsøg.
Dr.med., ph.d. Niels Frimodt-Møller
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2021: 905.000 kr.

Analyse og modulation af samspillet mellem autofagi og centriolære satellitter i kræft.
MSc., ph.d. Francesco Cecconi
Cellestress og Overlevelse, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020 - 2022: 4.200.000 kr.

Tumor-associerede makrofagers regulering af cancer immunterapi.
Cand.scient., ph.d. Daniel Hargbøl Madsen
Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), Herlev Hospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Individualiserede behandlingsmarginer med forbedret bestemmelse af protoners rækkevidde.
Cand.med., ph.d. Kenneth Jensen
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.000.000 kr.

Nye onkogener og drug targets i levercancer.
Cand.scient., ph.d. Morten Frödin
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Implementering af personlig medicin i klinisk praksis: Forebyggelse af alvorlige bivirkninger til kemoterapi i behandling af kolorektal og brystkræft.
Cand.med., ph.d. Per Damkier
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2022: 1.800.000 kr.

Billeddannelse af hypoksi til bedre behandlingsvalg, planlægning og tidlig effektevaluering i stråleterapi.
Cand. Scient. Morten Busk
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 800.000 kr.

TEAM – Thiopurin Effektiviseret Akut lymfoblastær leukæmi Medicinering.
Cand.med, Kjeld Schmiegelow
Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.745.000 kr.

GWAS meta-analyser og post GWAS studier i normalvævsradiobiologi.
Cand.med., ph.d. Christian Nicolaj Andreassen
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2021: 480.000 kr.

MR-skanning af patienter med colon cancer.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Malene Roland Vils Pedersen
Røntgenafdelingen, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2019 - 2021: 466.668 kr.

Tumor-mikromiljøets indflydelse på mutationer og sygdomsforløb i prostatakræft.
Cand.scient., ph.d. Joachim Lütken Weischenfeldt
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Identifikation og undersøgelse af den funktionelle rolle af heterogene ribosomer i musemodeller af tarmkræft.
Dr.scient. David Gay
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Fase 1B-forsøg med crizotinib alene eller i kombination til danske og nordiske børn med recidiv af cancer med ALK-, ROS1- eller MET-forandringer (CRISP).
Dr.med., ph.d. Karsten Nysom
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 550.000 kr.

Bevarelse af rektum ved overvågning eller transanal kirurgi efter strålebehandling kontra total mesorektal ekscision ved tidlig rektum cancer.
Dr.med. Gunnar Baatrup
Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2020: 620.000 kr.

Bedre anti-cancer behandling gennem specifik aktivering af det medfødte immunforsvar.
Dr.med. Bent Winding Deleuran
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Individualiseret opfølgning efter rektumcancer – fokus på den enkelte patients behov.
Prof., dr.med. Søren Laurberg
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020: 332.000 kr.

Epigenetisk variation og risiko for akut lymfatisk leukæmi hos børn.
Ph.d., dr. med. Henrik Hjalgrim
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte.
dr.med. Jens Overgaard
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) i samarbejde med Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.250.000 kr.

Robust udvælgelse af patienter med prostatakræft til et nationalt klinisk protonterapiforsøg.
Ph.d., M.Sc Ludvig Paul Muren
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 3.000.000 kr.

Bevillinger til længerevarende udlandsophold:

Forskelle i tilgangen til detektionen af prostatakræft mellem USA og Danmark - Potentielle konsekvenser.
Stud.med. Simon John Christoph Sørensen
Aarhus Universitet og Department of Urology, Stanford University School of Medicine, California, USA
Bevilget for 2019-2020: 88.000 kr.

Tværfaglig opfølgning af patienter behandlet for hæmatologisk kræftsygdom baseret på patientrapporterede data og tele-care.
Cand.scient.san. Mia Sommer
UC Berkeley og UC Davis, USA
Bevilget for 2019: 24.000 kr.

Kirurgisk behandling af endetarmskræft - optimering af livskvalitet efter operation
Cand.med. Maya Xania Bjørn
The Digestive and Liver Center of Florida and the Endo-Surgical Center of Florida, USA 
Bevilget for 2019: 18.800 kr.

Metabolisme som værktøj til beskrivelse af aggressiv prostatakræft
Cand.polyt. Anne Birk Frahm
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Norges tekniske universitet (NTNU), Trondheim, Norge
Bevilget for 2019: 31.200 kr.

1-årigt cancer forskningsprojekt i checkpoint inhibitors på DFCI, Havard Medical School, USA, under vejledning af prisvindende Dr. Gordon J. Freeman, laboratory.
Cand.scient. Simone Iskjær Franklen
Dana Farber Cancer Institute, Boston, USA
Bevilget for 2019-2020: 24.000 kr.

Videnskabeligt ophold i Koralov Lab for at undersøge single-cell heterogeneitet i CTCL med ECCITE-seq.
Cand.scient., ph.d. Terkild Brink Buus
Koralov lab, Department of Pathology, NYU Langone Health, New York, USA
Bevilget for 2019-2020: 127.000 kr.

Molekylær profilering af cirkulerende tumor DNA til forudsigelse og monitorering af behandlingsrespons i kastrationsresistent prostatakræft
Cand.scient. Maibritt Nørgaard
Karolinska Instituttet, Stockholm, Sverige
Bevilget for 2019: 21.000 kr.

Funktionel dissektion af histon modifikationerne H3K9-, H3K27-, og H3K36 methylering og deres betydning for gen ekspression, udvikling og kræft
Molekylær Biomedicin Lin Hedehus
Helin Group, The Kristian Helin Lab, MSKCC, New York, USA
Bevilget for 2019-2022: 319.500 kr.

Testosteron, kognition, aldring og kræft – betydningen af testosteronmangel for kræftrelaterede kognitive forringelser hos mandlige kræftpatienter
Cand.psyk. Cecilie Dorthea Rask Clausen
Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Holland
Bevilget for 2020: 23.500 kr.

Lunge- og lungehindekræft efter eksponering af asbest
Stud.med. Mathilde Lykke Sørensen
Aarhus Universitet og Vall d’Hebron University Hospital, Barcelona, Spanien
Bevilget for 2020: 51.300 kr.

Detektion af neoantigen-specifikke CD8+ T-celler i patienter med metastatisk blærekræft behandlet med α -PD-L1 antistof
Cand.polyt. Jeppe Sejerø Holm
Department of Medicine, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
Bevilget for 2020: 29.000 kr.

Forbedring af strålefølsomheden i hjernesvulster gennem behandling af svulstens energiomsætning i forbindelse med strålebehandling
Cand.med., ph.d. Ane Iversen
Westmead Institute of Medical Research and Children’s Medical Research Institute, Sydney, Australien
Bevilget for 2020:145.000 kr.

Hvordan deregulering af responset til DNA skader påvirker kræftudviklingen, med fokus på potentiel brug af nukleolære proteiner som diagnostisk markør
Cand.scient. Lea Milling Korsholm
Department of Internal Medicine, Seoul National University Cancer Research Institute, Seoul, Korea
Bevilget for 2020: 44.000 kr.

Etablering af 3D tumor modeller til at undersøge hvorfor nogle modermærkekræft tumorer ikke kan udryddes ved behandling med immunterapi
Stud.scient. Martin Qvist Rasmussen
Laboratory of Systems Pharmacology (Russell Jenkins lab), Harvard Medical School, Boston, USA
Bevilget for 2020-2021: 167.340 kr.