Gå til sygdomsliste

Projektbevillinger givet i 2020

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) har i 2020 uddelt 73,3 millioner fordelt på følgende 51 forskningsprojekter:

Kølebehandling til forebyggelse af paclitaxel-induceret-neuropati hos Brystkræft Patienter: Et nationalt, multicenter, randomiseret, prospektivt studie.
Cand.med., ph.d. Maria Elisabeth Lendorf
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2024: 1.626.000 kr.

Karakterisering af onkogene RNA-bindende proteiner i autofagi-cancer samspillet.
Cand.scient., ph.d. Lisa Frankel
RNA and autophagy group, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Behandling af metastatisk blærekræft ved biokemisk tilbagefald efter radikal cystektomi (TOMBOLA).
Professor, cand. scient., ph.d. Lars Dyrskjøt Andersen
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Dosisevaluering for bevægelige tumorer i sand tid under protonbehandlinger.
Cand.scient., ph.d. Simon Skouboe
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2021 - 2023: 2.332.334 kr.

Protonterapi kombineret med brachyterapi til behandling af lokalt avanceret livmoderhalskræft: planlægning af proEMBRACE studiet.
Cand.scient., ph.d. Sofia Spampinato
Department of Oncology, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2020 - 2023: 2.309.000 kr.

Teknik og indikation for moderne strålebehandling af brystkræft: udvikling af strålebehandling af brystkræft gennem kliniske studier.
Professor, cand.med., ph.d. Birgitte Vrou Offersen
Experimental Clinical Oncology, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2021 - 2023: 2.133.508 kr.

Heterogenitet i Akut Myeloid Leukæmi undersøgt ved hjælp af enkelt-celle proteomics.
Professor, ph.d. Bo Torben Porse
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Hvordan CT45 udtryk øger effekten af kemoterapi i æggestokkræft.
Professor, ph.d. Jakob Nilsson
Protein Signaling, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Mere effektive T celler til immunterapi af kræft: MerTK co-stimulation i hovedrollen.
Cand.scient., ph.d. Per Thor Straten
National Center for Cancer Immunotherapy, Herlev Hospital
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

OPTIMISE - ctDNA baseret optimeret efterbehandling og opfølgning efter kurative intervention for metastatisk kolorektal cancer.
Dr.med., ph.d. Karen-Lise Garm Spindler
Department of Oncology, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2021 - 2023: 2.000.000 kr.

Definition af FBXW7’s rolle i udvikling af kolorektalcancer.
Cand.scient., ph.d. Denise Serra
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2021 - 2023: 2.223.000 kr.

Identifikation, prediktion og reduktion af stråleinducerede ændringer i hjernevæv efter stråleterapi med fotoner vs protoner for børn med CNS cancer.
Cand.scient. Laura Toussaint
Danish Centre for Particle Therapy, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2021 - 2023: 1.937.500 kr.

POLLY – forebyggelse af polypper og tarmkræft.
Dr.med., ph.d. Anne Tjønneland
Unit of Diet, Genes and Environment, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 - 2023: 1.863.000 kr.

Lysosomal lækage - mere end en celleselvmordsmekanisme.
Professor, dr.med. Marja Helena Jäättelä
Cell Death and Metabolism Unit, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 - 2023: 4.050.000 kr.

Målrettet hæmning af fagocytose-checkpoints i tumor-associerede makrofager.
Dr.med., ph.d. Holger Jon Møller
Department of Clinical Biochemistry, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2021 - 2023: 2.025.000 kr.

Validering af diagnostiske og prognostiske molekylære signaturer i Mycosis Fungoides.
Cand.med., ph.d. Lise Mette Rahbek Gjerdrum
Patologiafdelingen, Region Sjælland
Bevilget for 2021 - 2022: 1.550.000 kr.

Saltsyreinstallation til behandling og forebyggelse af infektioner udgået fra centralt venekateter hos børn med kræft. Et nationalt studie.
Cand.med., ph.d. Ulrikka Nygaard
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Påvirkning af gamma delta T celler med checkpoint-hæmmere i kræft: et tveægget sværd.
Cand.scient., ph.d. Vasileios Bekiaris
Health Technology, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Bevilget for 2021 - 2023: 2.250.000 kr.

Er indtaget af økologiske fødevarer associeret med risikoen for at udvikle kræft og en sund bakteriesammensætning i tarmen?
Cand.scient., ph.d. Anja Viendahl Olsen
Nutrition and Biomarkers , Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021: 585.000 kr.

Nye strategier til behandling af glioblastomer baseret på det sure mikromiljø.
Cand.med., ph.d. Ebbe Bødtkjer
Department of Biomedicine, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2021 - 2023: 2.100.000 kr.

Klarlæggelse af molekylære funktioner og klinisk potentiale af cirkulært RNA i tarmkræft.
Cand.scient., ph.d. Jørgen Kjems
Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2021 - 2023: 1.800.000 kr.

TIMING - Rettidig opfølgning i tarmkræftscreening.
Ass. professor, cand.scient., ph.d. Sisse Helle Njor
Department of Public Health Programmes, Region Midtjylland
Bevilget for 2021 - 2023: 657.800 kr.

SEQUEL: Social ulighed i helbred efter kræft - en national klinisk cancer database og spørgeskemabaseret undersøgelse.
Professor, cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Survivorship and Inequality in Cancer, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 - 2022: 1.430.000 kr.

En ny kobling mellem plasma- og kernemembranreparation i metastaserende kræftceller.
Cand.scient., ph.d. Jesper Nylandsted
Cell Death and Metabolism, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2021 - 2023: 2.000.000 kr.

Hæmning af laktat-receptoren GPR81 for at reducere tumorvækst og metastaser og stimulere anti-cancer immunforsvar.
Professor, cand.scient., ph.d. Stine Falsig Pedersen
Department of Biology, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2021 - 2023: 2.500.000 kr.

Evidensbaseret dosisplanlægning af strålebehandling af lymfom under hensyntagen til alle potentielle senfølger og individuelle patientfaktorer.
Professor, dr.med. Lena Specht
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Molekylære kendetegn for patienter med diffus storcellet B-celle lymfom, som har effektivt respons på behandling med bortezomib.
Professor, cand.scient., ph.d. Karen Dybkær
Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Ultrahurtigt in vivo dosimetrisystem til muliggørelse af sikker behandling med proton FLASH-terapi.
Professor, ph.d. Per Rugaard Poulsen
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2021 - 2023: 1.800.000 kr.

Prognostiske og prædiktive faktorer hos ældre patienter med uhelbredelig tarmkræft og deres rolle på behandlings udfald og livskvalitet - NORDIC9-studie.
Cand.med., ph.d. Jesper Ryg
Onkologisk Afdeling , Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2023: 1.480.000 kr.

Funktionel karakterisering og klassificering af ukendte varianter i gener som koder for essentielle proteiner i DNA-reparationssystemet.
Cand.scient., ph.d. Muthiah Bose
Centre for Genomic Medicine, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

MR-skanning til screening for betydningsfuld prostatacancer.
Dr.med. Henrik Segelcke Thomsen
Department of Radiology, Herlev Hospital
Bevilget for 2021 - 2022: 595.000 kr.

Samspil mellem fedtvæv og brystkræft: en mulig rolle for enzymet PAPP-A og vækstfaktoren IGF-2.
Professor, dr.med., ph.d. Jan Frystyk
Molecular Endocrinology Unit (KMEB), Odense Universitetshospital
Bevilget for 2021 - 2023: 2.100.000 kr.

Personlig Behandlings- og Risikovurdering for patienter med Kronisk Lymfatisk Leukæmi.
Ass. professor, cand.med., ph.d. Carsten Utoft Niemann
Department of Hematology, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2023: 2.325.000 kr.

Elektroporations-potenseret immunterapi til metastatisk pancreas cancer ( EPIC-1).
Professor, dr.med. Morten Ladekarl
Onkologisk Afdeling, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Bevilget for 2021 - 2022: 1.850.000 kr.

Reduktion i bestråling af rask væv gennem risiko-baseret differentiering af dosis i strålebehandling.
Professor, cand.scient., ph.d. Stine Sofia Korreman
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus,
Bevilget for 2021 - 2023: 1.800.000 kr.

ESO-SPARE - esophagusbesparende strålebehandling til metastatisk medullært tværsnitssyndrom.
Cand.med., ph.d. Gitte Fredberg Persson
Department of Oncology, Herlev Hospital
Bevilget for 2021: 500.000 kr.

Cancerforekomst i familier med bryst-og ovariecancer.
Cand.med. Karin Anna Wallentin Wadt
Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2021 - 2022: 300.000 kr.

Supplerende forstøvet kemoterapi i bughulen i forbindelse med kikkertoperation for mavesækskræft: Et multi-center gennemførlighedsstudium
Professor, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen
Department of Surgery, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2021: 343.587 kr.

ReRad II: Dosis-eskaleret pencil beam proton terapi til bækken genbestråling ved rektumcancer recidiv.
Afdelingslæge, cand.med., ph.d. Camilla Kronborg
Danish Centre for Particle Therapy, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2021 : 435.000 kr.

Individualiseret stråleterapi i lokalt avanceret livmoderhalskræft: EMBRACE III
Professor, ph.d., cand.scient. Kari Tanderup
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2020 - 2022: 1.000.000 kr.

Bevillinger til udlandsophold over 1 måneds varighed:

Målrettet behandling til patienter diagnosticeret med spredt hormonfølsom prostatakræft.
Msc Human biology Hein Vincent Stroomberg
Department of Urology/Pathology, Johns Hopkins University School of Medicine, USA
Bevilget for 2020 : 8.000 kr.

Forbedret immunterapibehandling af metastatisk modermærkekræft
Cand.scient. Jesper Geert Pedersen
Department of Urology, University of California San Francisco, USA
Bevilget for 2020: 60.000 kr.

Sent brystkræftrecidiv: risiko og forebyggelse
Cand.med. Rikke Nørgaard Pedersen
London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
Bevilget for 2020: 12.000 kr.

Beregning af faktisk leveret targetdosis under strålebehandling of prostatakræft inklusiv betydning af prostatarotationer og differentiel targetbevægelse
Cand.scient. Casper Gammelmark Muurholm
University of Sydney, Australien
Bevilget for 2020: 19.000 kr.

Årsager til tidlige dødsfald efter definitiv radioterapi eller kemoradioterapi blandt patienter med oropharynx-cancer
Cand.med. Kristian Hastoft Jensen
Princess Margaret Cancer Centre, Canada
Bevilget for 2020: 22.000 kr.

Effekten af opfølgning med systematisk 18F FDG PET-CT skanninger på opsporing af tilbagefald og overlevelse efter stadie IIB-III modermærkekræft
Cand.med. Neel Maria Helvind
Melanoma Institute Australia
Bevilget for 2020: 23.300 kr..

Flour-18 mærkning af peptider via Iodonium( III) ylider til diagnostik og stratificering af kræft
Cand.scient., ph.d. Troels Elmer Jeppesen
Dept. of Radiology and Radiochemistry and Biomarker Development, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, USA
Bevilget for 2021: 140.000 kr.

Etablering og immunofænotypering af myeloid-specifikke STING knock-out modeller.
Cand.med. Kasper Munch Lauridsen
Biology of Inflammation, Centre d'lmmunologie de Marseille-Luminy, Frankrig
Bevilget for 2021: 56.000 kr.

Kræftepidemiologi på Færøerne
Cand.med. Marnar Fríðheim Kristiansen
Cancer Surveillance and Pharmacoepidemiology, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020: 13.095 kr.

Brugen af ’see and treat’ i ambulante forløb hos kvinder over 45 år med celleforandringer
Cand.med. Line Winther Gustafson
National Cancer Institute i Washington, USA
Bevilget for 2021: 13.000 kr.

Genetiske biomarkører til forudsigelse af respons på forbehandling med kemostråleterapi hos patienter med endetarmskræft
Cand.med., ph.d. Laurids Østergaard Poulsen
Dept of Radiation Oncology på Stanford University, USA
Bevilget for 2021-2022: 95.000 kr.