Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2011 - KBVU

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har uddelt ca. 76 mio. kr. fordelt på følgende 67 forskningsprojekter:

Cancer-specifikke genomiske rearrangementer, en basis for individualiseret behandling af kolorektal cancer.
Lektor, M.Sc., ph.d. Claus Lindbjerg Andersen
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2012 - 2014: 1.650.000 kr.

Bestemmelse af den tredimensionale struktur af hæmmer-uPA komplekser ved hjælp af Røntgen-krystal-struktur analyser.
M.sc. Lisbeth Moreau Andersen
Fujian Institute of Research into the Structure of Matter, Udlandsophold i Kina
Bevilget for 2011: 29.600 kr.

Vævsækvivalent, tidsopløst dosisverifikation af avanceret stråleterapi.
Cand.scient. Anders Ravnsborg Beierholm
Stråleterapien, Herlev Hospital
Bevilget for 2012 - 2013: 1.200.000 kr.

Øges risikoen for tilbagefald hos kvinder med brystkræft ved brug af digoxin?
Cand.med., ph.d. Robert John Biggar
Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2012: 391.784 kr.

Kredsløbsfysiologiske undersøgelser af brystkræft-relateret lymfødem.
Overlæge, dr.med. Jens Bülow
Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2012: 450.000 kr.

Nye metoder til at ramme cancer-metastasering: Udvikling af terapeutiske hæmmere mod protein-nedbrydende enzymer.
Cand.scient. Kenneth Alrø Bøtkjær
Cambridge Research Institute, University of Cambridge, England
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Molekylære profiler der er prædiktive for effekten af langtids antihormonbehandling hos patienter med ER+ brystkræft.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Jørn Ditzel
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2012 - 2013: 1.400.000 kr.

Lipofilling med MSC beriget fedtvæv, en permanent autolog filler?
Professor, dr.med. Krzysztof Tadeusz Drzewiecki
Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Københavns Universitet (KU), Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2013: 900.000 kr.

Ultralydsbaseret diagnostik ved blødning efter overgangsalderen.
Overlæge, cand.med., ph.d. Margit Dueholm
Aarhus Universitets Hospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2012: 300.000 kr.

Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft.
Professor, overlæge, dr.med. Marianne Ewertz
Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2012: 600.000 kr.

Identifikation af molekyler som er potentielle lægemidler rettet mod det formodede bryst cancer onkogen KDM5B.
Professor, cand.scient., ph.d. Michael Gajhede
Institut for Medicinalkemi, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2013: 1.200.000 kr.

Identifikation af molekylære mekanismer, som er ansvarlige for udviklingen af meget aggressiv hjernekræft hos børn.
Adjunkt, cand.med., ph.d. Mariola Monika Golas
Anatomisk Institut, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

Betydningen af replikations stress for epigenetiske celleforandringer og kræftudvikling.
Lektor, cand.scient., ph.d. Anja Groth
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2014: 2.250.000 kr.

Blokering af tumor-fremmende immunceller for at hæmme metastatisk spredning af primære tumorer.
Cand.scient., ph.d. Birgitte Grum-Schwensen
Institut for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2012 - 2013: 1.200.000 kr.

Genetiske polymorfiers betydning for senfølger efter behandling for testikelkræft.
Cand.scient., ph.d. Ramneek Gupta
Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Receptor interaction and cellular signalling by type III IFN; How to maximize the clinical use against viral infections and cancer.
Cand.scient., ph.d. Ole Jensen Hamming
Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2012: 600.000 kr.

Identifikation og karakterisering af nye rekruteringsproteiner for Polycomb proteiner og deres rolle i cellespecifikation og kræft.
Lektor, cand.scient., ph.d. Klaus Hansen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Validering af 22 nye methyleringsspecifikke mammacancer markører med henblik på klinisk brug.
Lektor, cand.scient., ph.d. Lise Lotte Hansen
Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2012: 600.000 kr.

Karakterisering af en ny mekanisme for tumor suppressor funktionen af celle-celle adhesions-molekylet E-cadherin.
Dr.med. Steen Henning Hansen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Fremstilling af det bivalente D2C7-immuntoksin til behandling af Glioblastoma Multiforme.
Cand.scient., ph.d. Chris Juul Hedegaard
Duke University Medical Center, USA
Bevilget for 2012: 119.500 kr.

TET2 proteinets funktion in hematopoiese og kræft.
Professor, cand.polyt., ph.d. Kristian Helin
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2014: 6.000.000 kr.

Epidemiologiske og kliniske forskelle mellem Epstein-Barr viruspositive og -negative Hodgkin lymfomer.
Overlæge, cand.med., ph.d. Henrik Hjalgrim
Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

Kan hMICL proteinet være forbindelsen mellem paradigmerne om leukæmiske stamceller og minimal restsygdom - myeloide leukæmier som modelsystem.
Professor, dr.med. Peter Hokland
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2012 - 2014: 1.500.000 kr.

Identificering og målrettet behandling af mikromiljø og vaskulære faktorer i svulster med henblik på at forbedre effekten af stråleterapi.
Lektor, dr.med., ph.d. Michael Robert Horsman
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

Meget tidlig PET-responstilpasset behandling af avanceret Hodgkin lymfom. Randomiseret fase III non-inferiority studie fra EORTCs lymfomgruppe.
Cand.med., ph.d. Martin Hutchings
Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2016: 250.000 kr.

Funktionel analyse af nye centrosomale proteiner for undersøgelse af betydningen af centrosomcyklus i kræftudvikling.
Cand.scient., ph.d. Lis Jakobsen
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2012 - 2013: 1.200.000 kr.

Effekten af kronisk dialyse og nyretransplantation på risiko for cervical epitheldysplasi og cervix uteri cancer. Et populationsbaseret kohortestudium.
Professor, cand.med. Bente Jespersen
Nefrologisk afdeling C, Skejby Sygehus
Bevilget for 2012: 138.000 kr.

Betydning af medicinsk behandling og surveillance koloskopier for kolorektal cancer risiko hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom.
Afdelingslæge, dr.med. Tine Jess
Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2012: 500.000 kr.

Identifikation af mikroRNA i serum og væv som biomarkører til tidlig diagnose, behandling respons og prognose hos patienter med pancreas cancer.
Professor, overlæge, dr. med. Julia Sidenius Johansen
Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital
Bevilget for 2012 - 2013: 1.400.000 kr.

Regulering af autofagi - en fremtidig strategi i kræftbehandlingen. Professor, dr.med. Marja Helena Jäättelä
Institut for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2012 - 2014: 4.500.000 kr.

Studier omhandlende funktion og udtryk af de strukturelle homologe C4.4A og Haldisin i benigne og maligne hudlæsioner.
Cand.scient. Mette Camilla Kriegbaum
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

Nye Biomarkører for cirkulerende tumor celler.
Lektor, cand.scient., ph.d. Peter Kristensen
Molekylær Biologisk Institut, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2012: 600.000 kr.

In vivo metaboliske og væksthæmmende forsøg med specifikke tyrosin kinasehæmmere ved glioblastoma multiforme.
Overlæge, cand.med. Ulrik Lassen
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Papillært thyreoideakarcinom: Kliniske betydning og metastatisk potentiale.
Cand.med. Stefano Christian Londero
Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling F, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2012: 100.000 kr.

Identificering af nye markører for endokrin resistens vha. proteomanalyse af kliniske brystkræftprøver.
Cand.scient. Rikke Raaen Lund
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2012: 600.000 kr.

Undersøgelse af Thapsigargins biosyntese med henblik på at udvikle en rentabel produktionsplatform til et potent middel mod prostata-kræft.
Cand.scient. Tom Manczak
Department of Biological Sciences, Udlandsophold i Canada
Bevilget for 2011: 19.650 kr.

Terapeutisk vaccine mod kronisk hepatitis C virus infektion.
Cand.scient., ph.d. Marianne Mikkelsen
Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
Bevilget for 2012 - 2013: 400.000 kr.

Et fase III forsøg med postop. kemoterapi eller ingen yderligere behandling for mellem- eller højrisiko stadie I-II patienter med endometriecancer - ENGOT-EN2-DGCG.
Overlæge, cand.med. Mansoor Raza Mirza
Onkologisk Klinik 5073, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2014: 2.100.000 kr.

Opfølgning af patienter som er radikalt reseceret for cancer oesophagi, cancer ventriculi eller cancer pancreatis med EUS og PET-CT (EUFURO).
Overlæge, cand.med., ph.d. Michael Bau Mortensen
Center for Kirurgisk Ultralydsskanning og PET Centeret, Odense Universitetshospital (OUH)
Bevilget for 2012: 450.000 kr.

Gastroentestinal toksicitet og hepatologiske komplikationer ved allogen stamcelletransplantation.
Overlæge, dr.med. Klaus Gottlob Müller
Pædiatrisk Klinik II, Rigshospitalet
Bevilget for 2011 - 2013: 1.125.000 kr.

Brystkræftrisiko fra mammografisk heterogenitet.
Professor, cand.scient., ph.d. Mads Nielsen
Datalogisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

Genomstabilitet medieret af Ddb1-Cul4-Cdt2 ubiquitin ligase.
Professor, cand.scient., ph.d. Olaf Nielsen
Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2013: 450.000 kr.

Betydningen af bestråling af de parasternale lymfeknuder hos kvinder opereret for lymfeknude-positiv tidlig brystkræft.
Overlæge, lektor, cand.med., ph.d. Birgitte Offersen
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2012 - 2013: 600.000 kr.

In vivo fluorescerende billeddannelse af specifikke kræfttyper.
Cand.scient. Mikael Palner
Stanford School of Medicin, USA
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

PET probe vejledt selektiv lymfeknude staging hos kvinder med cervixcancer.
Overlæge, cand.med. Lone Kjeld Petersen
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2012 - 2013: 900.000 kr.

Mekanistiske Undersøgelser af Rakicidin A - Et Nyt Hypoxi-Selektivt Anticancer Naturstof.
Cand.scient., ph.d. Thomas Bjørnskov Poulsen
Kemisk Institut, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2012 - 2013: 900.000 kr.

Differentieringsgrad samt genetisk og epigenetisk profil af testikelkræft i relation til prognose: Implikationer for individuel behandling.
Dr.med. Ewa Rajpert-De Meyts
Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

Ekspression og funktion af microRNA i T-celle lymfomer.
Professor, overlæge, dr.med. Elisabeth Ralfkiaer
Patologiafdelingen 5444, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2014: 1.050.000 kr.

Højmaligne lymfomer i øjenregionen. En undersøgelse af epidemiologi, behandling, prognose og miRNA ekspression.
Cand.med. Peter Kristian Rasmussen
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012: 267.687 kr.

Psykosocial belastning hos patient og partner efter brystkræft. En epidemiologisk undersøgelse.
Cand.psyk. Nina Rottmann
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2012 - 2013: 900.000 kr.

Kræft blandt unge i Danmark - overlevelse og hjertesygdom som senfølge.
Cand.scient. Kathrine Rugbjerg
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2012 - 2013: 1.200.000 kr.

Karakterisering af undergrupper af immun celler ved ulcereret modermærkekræft.
Overlæge, lektor, dr.med. Henrik Schmidt
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2012 - 2014: 1.650.000 kr.

Farmakogenetisk dosering af thiopuriner hos børn med akut lymfoblastær leukæmi – betydning for helbredelsesrater og risiko for sekundær cancer.
Professor, overlæge, cand.med. Kjeld Schmiegelow
Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Bevilget for 2012: 400.000 kr.

Myeloablativ allogen hæmatopoietisk celletransplantation i Danmark.
Risikofaktorer, morbiditet, mortalitet og senfølger.
Overlæge, cand.med., ph.d. Henrik Sengeløv
Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2013: 460.000 kr.

Ovarie cancer stamcellers fænotypiske plasticitet i relation til deres respons overfor genotoksisk cancerbehandling.
Cand.scient., ph.d. Robert Strauss
Institut for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2012: 600.000 kr.

Klinisk forsøg med nye strategier for cellulær immunterapi til patienter med metastatisk modermærkekræft.
Professor, overlæge, cand.med. Inge Marie Svane
Onkologisk og Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Erlotinib-PET scanning og måling af EGF receptorer som prædiktorer for behandlings respons hos lungecancer patienter.
Lektor, cand.scient., ph.d. Boe Sandahl Sørensen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2012 - 2013: 900.000 kr.

Ny rolle for brystkræftproteinerne BRCA2 og PALB2 i DNA skade responset.
Lektor, cand.scient., ph.d. Claus Storgaard Sørensen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Biomarkører for kræft stam celler fra bugspytkirtlen - mod enkelt celle kræft diagnostik.
Cand.scient., ph.d. Morten Dræby Sørensen
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid, Spanien
Bevilget for 2012 - 2014: 1.800.000 kr.

Kræftinvasion og urokinase-receptor kløvning - Biomarkørpotentiale af de kløvede former samt målrettet terapi mod kløvningsmekanismen.
Cand.scient. Tine Thurison Sørensen
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

MR vejledt stråleterapi i lokalt avanceret livmoderhalskræft: kliniske resultater fra to internationale multi-center studier.
Lektor, cand.scient., ph.d. Kari Tanderup
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2012 - 2014: 1.350.000 kr.

Et genetisk screen for gener som påvirker effektiviteten af kemoterapi i Akute Myeloid Leukæmi.
Cand.scient., ph.d. Lina Anna Maria Thoren
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2013: 1.200.000 kr.

Enzymer, herunder proteaser og kinaser, og deres nøglefunktion i cancer invasion.
Professor, dr.med. Ulla Margrethe Wewer
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2012 - 2014: 1.950.000 kr.

Klinisk betydning af synkrone lungeinfiltrater opdaget ved rutinemæssig stadieinddeling af kolorektal cancer.
Overlæge, dr.med. Peer Anders Wille-Jørgensen
Kirurgisk Afdeling K, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2012: 450.000 kr.

Analyse af den kliniske effekt af kemo- og strålefølsomhed hos patienter med gastroesophageal cancer.
Cand.med. Mette Winther
Ontario Cancer Institute, Udlandsophold i Toronto i Canada
Bevilget for 2012: 58.200 kr.

Stokastisk modellering og analyse af genomiske data fra heterogene tumorer, specielt med henblik på bestemmelse af tumor alder.
Professor, cand.scient., ph.d. Carsten Wiuf
Bioinformatics Research Center (BiRC), Aarhus Universitet (AU) Bevilget for 2012 - 2013: 1.200.000 kr.

Ekstramedullær leukæmi: Forekomst, prognostisk betydning, cytogenetiske karakteristika og terapeutisk relevans af allogen stamcelle transplantation.
Cand.med. Lene Sofie Granfeldt Østgård
Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2012: 450.000 kr.