Gå til sygdomsliste

Skolarstipendier 2021

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Fællesudvalg (KBVU-BK & MS) har til uddelingsmøderne i juni og november 2021 uddelt 3.670.000 kr. til 37 Skolarstipendier.

Følgende har opnået Skolarstipendier i 2021:

(Der tages forbehold for trykfejl)

Forekomsten af oversete kræftdiagnoser blandt patienter, der udredes i pakkeforløbet for hoved-halskræft på Odense Universitetshospital
Stud.med. Ida Grunske Schmidt
Department of Head & Neck Surgery and Audiology, Odense Universitetshospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Vurdering af penetrationsdybde og vævskoncentrationer af cisplatin under HIPEC procedure i en ny grisemodel.
Stud.med. Christina Harlev
Ortopædkirurgisk afdeling , Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Overvågning af restsygdom før og efter knoglemarvstransplantation ved patienter med akut myeloid leukæmi: Fordele og begrænsninger ved digital PCR
Stud.med. Jonas Kassow Grønlund
Department of haematology, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Et computermikroskop til at identificere nye interaktører til autofagimarkører i kræft.
Stud.mag. Matteo Orlandi
Computational Biology Laboratory, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget: 4 mdr. (40.000 kr.)

Capecitabine ved metastatisk brystkræft.
Stud.med. Magnus Alexander Gibson
Center for Kræft og Organsygdomme, Department of Oncology, Rigshospitalet,
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Stromale subtyper i mikromiljøet omkring lokaliseret prostatakræft og deres indflydelse på patientprognose.
Stud.med. Marcus Pii Lunau Blanke
Department of Molecular Medicine, Aarhus University Hospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Sammenhængen mellem body mass index og behandlingsrespons ved neoadjuverende kemoterapi hos danske brystkræft patienter
Stud.med. Stine Blaabjerg Pedersen
Klinisk forskningsenhed, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Risikoen for post-koloskopi kolorektal cancer blandt patienter med demens, blødning eller blodprop i hjernen samt andre neurodegenerative sygdomme.
Stud.med. Kalle Haisler Lindbjerg
Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Livet med meningiom: en registerbaseret case-kontrol studie
Stud.med. Adam Alaoui-Ismaili
Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

ABL-klasse Imatinib farmakokinetik/-dynamik Monitoreringsstudie hos børn med Akut Lymfoblastær Leukæmi ( AIM-ALL)
Stud.med. Sara Tabei
Børneonkologisk Laboratorium, Kræftafdelingen for Børn og Unge, Rigshospitalet
Bevilget: 11 mdr. (110.000 kr.)

Effekten af protein-inhibering på tumor suppressive mekanismer i menneskeceller
Stud.scient. Liv Moretto Sørensen
Niels Bohr Institute, Biocomplexity Group
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

Et studie i den akutte effekt af stamcelletransplantation på knogleremodellering hos børn og unge.
Stud.med. Kathrine Møller Fogelstrøm
Juliane Marie Centre, Children’s Oncology Laboratory, Rigshospitalet
Bevilget: 11 mdr. (110.000 kr.)

Granzymers rolle i Tumor Celledød
Stud.polyt. Anne-Christine Kiel Rasmussen
National Center for Cancer Immunotherapy, Herlev Hospital
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Fertilitetsbehandling og risiko for borderline tumorer i æggestokkene
Stud.med. Anna Kjær Kristensen
Virus, Lifestyle, and Genes, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Biomarkører for Immun Relaterede Bivirkninger hos Patienter med Metastatisk Malignt Melanom
Stud.med. Frederikke Strauss Hansen
National Center for Cancer Immunotherapy, Herlev Hospital
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

CDK4/6 inhibitorer som 1. linje behandling af ER positiv/HER2 normal metastatisk brystkræft i Danmark
Stud.med. Peter Ludvig Lindstrøm Schaldemose
Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Forekomst og forløb af nasopharyngealt karcinom i Danmark 2000-2018
Stud.med. Erik Sandberg Schiess
Onkologisk klinik afd., Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Karakterisering af virkningen af kræftrelaterede mutationer på AMBRA1-LC3B-binding.
Stud.scient. Matteo Arnaudi
Computational Biology Laboratory, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget: 3 mdr. (30.000 kr.)

Depressive symptomer som senfølger efter kirurgi for kolorektal- og analkræft
Stud.med. Fatima Qays Ismail
Center for Perioperativ Optimering, Herlev Gentofte Hospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Håndtering af patienter med de novo cancer efter levertransplantation
Research student ,Stud.med. Tine Holm Riis
Department of Surgical Gastroenterology, Viroimmunological Research Unit, Department of Infectious Diseases
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

Endothel dysfunktion og behandlingsrelaterede alvorlige komplikationer hos børn og unge voksne med akut lymfoblastær leukæmi, Rigshospitalet
Stud med ,Stud.med. Gerda Ferja Heldarskard
Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Sinonasale karcinomer med neuroendokrine træk: Karakterisering, behandling og resultaterne heraf gennem de seneste 25 år i Region Syddanmark
Stud.med. Nicolai Larsen
Neurosurgical Department, Odense Universitetshospital
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Mening i livet efter kræft: Validering af ’Kilder til mening - kortmetoden’ ( SoMeCaM) blandt patienter i kræftrehabilitering.
Stud.psyk. Victoria Holm Sørensen
Faculty of Health Sciences, Department of psychology, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Er vitamin B12 malabsorption en sen bivirkning hos patienter, der opereres for tarmkræft?
Stud.med. Tine Rasmussen
Institute of clinical medicine, Department of surgery, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Undersøgelse af mekanismer involveret i sekundær immunresistens ved brug af syngene musemodeller for kræft
Stud.scient. Hannes Linder
Center for Cancer Immune Therapy, Department of Oncology, Herlev Hospital
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

Rollen som PROS1/MerTK-aksen ved etablering af CD4 T-cellekloner
Stud.scient. Sara Fresnillo Saló
National Center for Cancer Immune Therapy, Department of Oncology, Herlev Hospital
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

Lymfatikovenøse anastomoser som kirurgisk behandling for brystkræftrelateret lymfødem
Stud.med. Caroline Lilja
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Odense Universitetshospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Brug af aspirin og sent tilbagefald af brystkræft: risiko og prognose
Stud.med. Elisabeth Solmunde
Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Arginase 1 specifikke CD8+ T celler og deres modulation af tumor mikromiljøet
Stud.scient. Hannah Jorinde Glöckner
National Center for Cancer Immune Therapy, Department of Oncology, Herlev Hospital
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

Analyse af N-WASP's rolle i DNA-reparation
Stud.scient. Wenqian Zheng
Faculty of Health and Medical Science, Københavns Universitet
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

Taxan associerede bivirkning hos danske brystkræft patienter.
Stud.med. Tobias Vaarst
Center for Cancer and Organ Diseases, Department of Oncology, Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Palbociclib til behandling af ER+/HER2-normal metastatisk brystkræft
Stud.med. Rasmus Garly Hansen
Department of Oncology, Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Klinisk anvendelighed af cirkulerende tumor-DNA ved kræft i mavesæk og spiserør
Stud.med. Salah Mohammad Mustafa
Department of Molecular Medicine, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Heling af anastomose forseglet med koncentrat af patientens blod efter operation for endetarmskræft.
Stud.med. Thomas Valsamidis
Department of Clinical Medicine, Department of Surgery, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Pneumokok immunisering hos patienter med hoved hals cancer.
Stud.med. Mads Eiberg
Department of Infectious Diseases, Hillerød Hospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Forekomst, behandling og overlevelse hos patienter med maligne perifere nerveskede tumorer i den danske neurofibromatose type 1 population
Stud.med. Stine Bogetofte Thomasen
Department of Clinical Medicine, Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Hypofyse funktionen hos børn og unge efter stråleterapi til hjernen. Et observationelt studie.
Stud.med. Hanin Saeed Abbas
Hormones and Metabolism, Rigshospitalet
Bevilget: 8 mdr. (80.000 kr.)