Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2015

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale forskningsudvalg har uddelt 4 mio. kr. til følgende 8 projekter:

Hurtig diagnostik. Et antropologisk studie af den diagnostiske proces i kræftpakker på tværs af sektorer.
Lektor, cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
Bevilget for 2016-2018: 335.000 kr.
 
Patientens oplevelse af og brugerinddragelse i udredningsperioden af lungekræft.
Cand.scient.san., ph.d. Helle Marie Christensen
Lungemedicinsk afd., Odense Universitetshospital
Bevilget for 2016: 340.000 kr.

Uvisheder i praksis: En antropologisk undersøgelse af lungekræft-diagnostik og håndteringen af uvisheder blandt patienter og sundhedspersonale.
Stud.scient.anth. Michal Frumer
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Skolarstipendium bevilget for 2016: 120.000 kr.
 
Afprøvning af en pårørende-ledet intervention til støtte af pårørende til kræftpatienter i hjemmet: En ’stepped wedge (cluster) randomized controlled trial’.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Forskningsenheden, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2016: 500.000 kr.
 
Hvilke faktorer har betydning for beslutning om deltagelse i livmoderhalskræftscreening hos kvinder dækket af HPV vaccinationsprogrammet?.
Cand.med. Mie Sara Hestbech
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2016: 412.500 kr.
 
Fysisk aktivitet og arbejdsmarkedsstatus under og efter kemobehandling - Et prospektivt studie.
MPH, ph.d. Merete Labriola
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret
Bevilget for 2016-2017: 750.000 kr.

eHealth-støttet egenomsorg for kræftoverlevere. Kvalificering af tværsektoriel kræftopfølgning.
Lektor, afdelingsleder, cand.psyk., ph.d. Henriette Langstrup
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2016-2018: 800.000 kr.

Sårbarhed i cancer tilbagefald. Et antropologisk studie af lægesøgning efter en kræft diagnose.
Cand.scient.anth. Camilla Hoffmann Merrild
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2016-2017: 764.000 kr.