Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2019

Kræftens Bekæmpelses Psykosocial Forskningsudvalg (KBPF) har i 2019 uddelt 4,1 millioner fordelt på følgende 9 forskningsprojekter:

Brugercentreret indsats til bedre forebyggelse af livmoderhalskræft blandt kvinder med indvandrer baggrund i Danmark.
Cand.med. Sara Badre-Esfahani
Open Patient data Explorative Network, Syddansk Universitet
Bevilget for 2020: 250.000 kr.

Robuste pårørende til kræftpatienter.
Psykolog, ph.d. Pernille Envold Bidstrup
Psykologiske Aspekter efter Kræft, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020: 675.000 kr.

MyBrain.
Dr.med., ph.d. Lisa Lyngsie Hjalgrim
Børneonkologisk afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2020: 675.000 kr.

Tilbage i skole med robotteknologi.
Cand.scient.soc., ph.d. Hanne Bækgaard Larsen
Bonkolab, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2021: 500.000 kr.

Det narrative perspektiv i rehabilitering og palliation: Et scoping-review.
MPH Stine Gundtoft Roikjær
REHPA, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020: 287.500 kr.

Når patientforløbet flytter ind: Den psykosociale organisering af patientforløb for kræftpatienter i hjemmebehandling.
Cand.mag. Vibeke Kristine Scheller
Copenhagen Business School, Andre institutioner
Bevilget for 2020: 526.000 kr.

Når vaccinereaktioner smitter: En tværfaglig kortlægning og analyse af den danske HPV-kontrovers.
Cand.mag., ph.d. Marie Louise Tørring
Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
Bevilget for 2020 - 2021: 950.000 kr.

Udvikling af en sygeplejerske-styret opfølgningsmodel for patienter, der er behandlet for spiserørscancer.
Cand.scient.san., ph.d. Ida Hovdenak Jakobsen
Mave- og tarmkirurgisk afd., Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2019: 150.000 kr.

Samtaler om liv og behandling.
Cand.med., ph.d. Stine Novrup Clemmensen
Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet
Bevilget for 2019: 150.000 kr.