Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2022

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund (KBVU-MS) har i 2022 uddelt 21,5 mio. kr. fordelt på følgende 18 forskningsprojekter:

Resultatet af et uddelingsmøde lægges på denne side hurtigst muligt efter mødet. Bevillingsbreve og afslagsbreve sendes med e-mail i ugerne efter.

(Der tages forbehold for trykfejl)

Følgende projekter har opnået støtte via KBVU-MS basismidler:

Forudsigelse af blodkræft baseret på rutineblodprøver - et proaktivt initiativ til at forbedre henvisningen fra primærsektoren.
Professor, dr.med., ph.d. Christen Bertel Lykkegaard Andersen
Afdelingen for Almen Medicin, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2023 - 2024: 1.350.000 kr.

RePlay: Rehabilitering med lege- og bevægelsesaktiviteter for førskolebørn med kræft.
Seniorforsker, cand.scient., ph.d. Jan Christensen
Kræftafd. for børn og unge, Rigshospitalet
Bevilget for 2023: 620.000 kr.

Multidisciplinært samarbejde om senfølger efter kræft i livmoderhalsen - et nationalt tværsnitsstudie.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Peter Christensen
Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2023 - 2024: 800.000 kr.

Epidemiologiske og Kliniske Studier om Forekomsten af Vaccineforebyggelige Sygdomme og om Vaccinationstilslutning hos Kræftpatienter.
Senior consultant, cand.med., ph.d. Zitta Barrella Harboe
Department of Respiratory Medicine and Infectious Diseases, Hillerød Hospital
Bevilget for 2023 - 2024: 1.785.000 kr.

Risiko for udvikling af HPV-relateret kræft efter konservativ behandling af celleforandringer på livmoderhalsen.
Professor,  cand.med., ph.d. Pernille Jensen
Gynecology and Obstetrics, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2023 - 2025: 1.205.000 kr.

Kardiovaskulær risiko og livskvalitet efter kemo- og stråleterapi behandling for lymfom med særligt fokus på Hodgkin lymfom overlevere.
Cand.med., ph.d. Kristian Kragholm
Department of Cardiology, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2023: 550.000 kr.

Tilbage i skole med robotteknologi.
Cand.scient.soc., ph.d. Hanne Bækgaard Larsen
Bonkolab, Rigshospitalet
Bevilget for 2023: 650.000 kr.

Kræftrisiko ved ubalance i kroppens galdesyrer? Registerundersøgelse af langtidsrisiko for kræft ved galdesyremalabsorption og efter cholecystektomi.
Associate professor, dr.med. Lars Kristian Munck
Department of Internal Medicine, Sjællands Universitetshospital, Køge
Bevilget for 2023: 315.000 kr.

Særligt sårbare patienter – kræftforløb og lindrende indsats.
Professor, cand.med., ph.d. Mette Asbjørn Neergaard
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.000.000 kr.

REFORM-AML: Et nationalt retrospektivt studie af populationsbaserede tumor-genetiske data fra patienter med akut myeloid leukæmi.
Associate professor, cand.med., ph.d. Anne Stidsholt Roug
Department of Hematology, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2023 - 2024: 1.425.000 kr.

Effekten på dødelighed af intensiv versus mindre intensiv opfølgning af patienter med stadie II eller III kolorektalcancer: 10 års opfølgning af COLOFOL-studiet.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Toft Sørensen
Department of Clinical Epidemiology, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2023 - 2024: 800.000 kr.

Følgende projekter har opnået støtte fra KBVU-MS via Knæk Cancer midler under temaet ’Ulighed’:

Epidemiologisk sammenhænge mellem overvægt og kræft - behandling, komplikation og prognose.
Associate professor, BSc, ph.d. Deirdre Cronin Fenton
Department of Clinical Epidemiology, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2023 - 2025: 1.950.000 kr.

Mænds større kræftbyrde - epidemiologiske undersøgelser af kønsulighed i kræftforekomst og prognose.
Professor, group head, cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Survivorship and Inequality in Cancer (SIC), Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2024: 1.500.000 kr.

Geografiske forskelle i adgangen til centraliseret cancerbehandling – hvilken betydning har det for patienternes lige adgang til behandling?
Professor, cand.polyt., ph.d. Annette Kjær Ersbøll
Health and Morbidity in the population, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2023 - 2025: 2.045.000 kr.

Opvækstforhold, seksuelle erfaringer og forebyggelse af HPV-relateret kræft – en karakteristik af manglende tilslutning til HPV-vaccination i Danmark.
Overlæge, adj. professor, dr.med., ph.d. Morten Frisch
Department of Epidemiology Research, Statens Serum Institut (SSI)
Bevilget for 2023: 750.000 kr.

Udviklingen i de tre hyppigste kræftformer hos mænd og kvinder i Danmark: demografi og risikofaktorer.
Professor, cheflæge, dr. med., cand. med. Niels Kroman
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2023 - 2025: 1.250.000 kr.

Er der social ulighed i opfølgningen efter kræftscreening i Danmark?
Senior researcher, cand.scient., ph.d. Sisse Helle Njor
University Research Clinic for Cancer Screening, Regionshospitalet Randers
Bevilget for 2023 - 2024: 1.350.000 kr.

Identificering af mænd med forhøjet risiko for øget morbiditet efter forskellige behandlingsforløb for prostatakræft.
Professor, senior consultant, cand.med., ph.d. Martin Andreas Røder
Copenhagen Prostate Cancer Center, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2024: 1.150.000 kr.