Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2021

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund (KBVU-MS) har i 2021 uddelt 18,9 mio. kr. fordelt på følgende 20 forskningsprojekter:

(Der tages forbehold for trykfejl)

Følgende projekter har opnået støtte via KBVU-MS basismidler:

Effekten af biologiske lægemidler på kræftrisikoen hos gigtpatienter - forekomst, tilbagefald og dødelighed.
Professor, cand.med., ph.d. Lene Dreyer
Department of Rheumatology, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2022 - 2023: 520.000 kr.

Ulighed i adgangen til medicinsk kræftbehandling: Hvad kan vi lære og ændre ud fra individ-baserede behandlingsregistreringer?
Professor, cand.scient., ph.d. Martin Bøgsted
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2022: 625.000 kr.

TÆTTERE PÅ. Seksualitet og intimitet efter kræft.
Cand.psyk., ph.d. Pernille Envold Bidstrup
Psychological Aspects of Cancer, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2023: 1.540.000 kr.

Kræft i graviditeten – konsekvenser for mødre og deres børn.
Cand.scient., ph.d. Lene Mellemkjær
Brystkræftepidemiologi, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022: 650.000 kr.

Patient-centreret, kontinuerlig palliativ indsats i en kirurgisk afdeling til patienter med uhelbredelig kræft i mave-tarmkanalen.
Cand.scient.san., ph.d. Kirstine Skov Benthien
Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2022 - 2023: 825.000 kr.

MELAcare-studiet: Et randomiseret studie af en ny metode til opfølgning af modermærkekræftpatienter.
Professor, overlæge, dr.med. Lisbet Hölmich
Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev Hospital
Bevilget for 2022- 2023: 1.475.000 kr.

Pårørendestøtte i almen praksis – en model til at identificere og støtte sårbare pårørende.
Professor, cand.med., ph.d. Kaj Sparle Christensen
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2022 - 2024: 900.000 kr.

Hormoner og risiko for hjernetumorer - med særlig fokus på hormonspiral, vaginal østrogen og hyppigt anvendte gestagener.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Lina Steinrud Mørch
Cancer Surveillance and Pharmacoepidemiology, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2023: 930.000 kr.

Risiko for æggestok-, livmoder- og brystkræft hos kvinder med hyper- eller hypothyreose.
Cand.scient., ph.d. Allan Jensen
Lifestyle, Reproduction and Cancer, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2023: 1.350.000 kr.

Følgende projekter har opnået støtte via KBVU-MS Knæk Cancer midler:

Dansk implementering af en intervention der identificerer og møder patienters behov i den sidste del af livet.
Seniorforsker,cand.med., ph.d. Lone Ross Nylandsted
Forskningsenheden ved Afd. P, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2022 - 2024: 815.000 kr.

Psykosociale senfølger efter kræft.
Assistant professor ,cand.med., ph.d. Lars Henrik Jensen
Department of Oncology, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2022: 700.000 kr.

Kostindtag i et livsperspektiv og risiko for cancer - indsamling af kost- og motionsvaner blandt deltagere i Bedre Sundhed i Generationer.
Professor, overlæge, M.Sc., dr.med., ph.d. Sjurdur Frodi Olsen
Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut (SSI)
Bevilget for 2022 - 2023: 500.000 kr.

Kardiotoksicitet ved endokrin behandling med aromatasehæmmere hos kvinder med brystkræft.
Cand.med., ph.d. Marie Lund
Department of Epidemiology Research, Statens Serum Institut (SSI)
Bevilget for 2022: 320.000 kr.

Afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien på kræftscreening, kræftdiagnostik og kræftbehandling, og klinisk kvalitet i Danmark.
Professor, faglig leder, dr.med. Henrik Møller
Afdeling for Cancer og Cancerscreening, Region Midtjylland
Bevilget for 2022: 625.000 kr.

Brug af aspirin og non-aspirin NSAID og risiko for blærekræft.
Professor,, overlæge, cand.med., ph.d. Mette Nørgaard
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.340.000 kr.

Lægesøgning ved symptomer på kræft. En 10-års opfølgning af ændringer i lægesøgning og oplevede barrierer for at søge læge i den danske befolkning.
Professor, cand.med., ph.d. Dorte Ejg Jarbøl
Research Unit of General Practice, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.550.000 kr..

Overlevelse og senfølger ved sjældne former for lymfekræft.
Professor, dr.med. Tarec Christoffer El-Galaly
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2022 - 2024: 1.225.000 kr.

Børnevaccinationer og risiko for kræft blandt børn – et nordisk registerbaseret kohortestudie.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Marie Hargreave
Virus, Livsstil og Gener, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2022 - 2023: 1.315.000 kr.

Bedre Langtidsoverlevelse for Danske Lungekræftpatienter.
Overlæge, klinisk lektor ,cand.med., ph.d. Torben Riis Rasmussen
Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)
Bevilget for 2022 - 2023: 1.150.000 kr.

Risiko for stroke hos patienter med bryst- og hoved-halskræft, som har modtaget strålebehandling i halsregionen.
Klinisk professor, overlæge , cand.med., ph.d. Søren Paaske Johnsen
Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital (AAUH)
Bevilget for 2022: 555.000 kr.