Gå til sygdomsliste

KPSK - oversigt over projektbevillinger givet i 2011

Fra kropslig forandring til behandlingskrævende symptom. Et antropologisk studie af mulige årsager til forsinket lægesøgning.
Cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2012: 499.800 kr.

Etablering af sygdomsnarrativ efter patientens første konsultation hos onkolog. En analyse af relationen mellem information, fortælling og healing.
Cand.mag., cand.scient.anth., ph.d. Merete Demant Jakobsen
Helbred, Menneske og Samfund, Syddansk Universitet
Bevilget for 2012: 500.000 kr.

PACE-AL. Patient aktivering, konsultation og exercise – akut leukæmi.
Cand.cur., ph.d. Mary Jarden
Universitetshospitalernes Center of sygepleje og omsorgsforskning, Rigshospitalet
Bevilget for 2012: 350.000 kr.

Et randomiseret kontrolleret effektstudie af Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi for brystkræftpatienter med kroniske smerter.
Cand.psych.stud., Maja Johannsen
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget for 2012: 132.500 kr.

Filosofisk dialog i kræftrehabilitering - kræftrådgivning i filosofisk perspektiv.
Mag.art., cand.mag. Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2012 : 512.500 kr.

Mødet med det fremmede – et kvalitativt studie af etnicitet, social udsathed og kræftrehabilitering.
Cand.scient., ph.d. Maria Karen Kristiansen
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2012: 730.500 kr.

Oplevelsen af identitet for mennesker med en fremskreden kræftsygdom – betydningen af de daglige aktiviteter og palliativ indsats i hjemmet.
Lektor, cand.pæd., ergoterapeut Jesper Larsen Mærsk
University College Sjælland, Sorø
Bevilget for 2012: 347.300 kr.

Hverdagens organisering af psykosocialt arbejde og ’bløde’ relationer i accelererede brystkræftforløb: Et komparativt studie.
Cand.mag. Anne Roelsgaard Obling
Institut for Organisering, Copenhagen Business School
Bevilget for 2012: 636.040 kr.

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter behandling for gynækologisk cancer.
Professor, dr.med. Bent Ottesen
Gynækologisk klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2012: 225.000 kr.

Effekt og betydning af receptive lyttebaserede musikinterventioner på kemorelaterede bivirkninger hos børn og unge med kræft: to RCT studier.
Cand.mag. Ilan Sanfi
Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2012: 600.000 kr.

Kampen om screening: Et antropologisk studium af udvalgte kvinders forståelser af screening samt overvejelser om at deltage i screening for brystkræft.
Stud.scient.anth. Anne Sidenius
Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2011-2012: 40.000 kr.

Effekten af en internet-baseret behandling af søvnproblemer i en national kohorte af kvinder tidligere behandlet for brystkræft.
Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2012: 500.000 kr.