Gå til sygdomsliste

KPSK - oversigt over projektbevillinger givet i 2012

Komité for Psykosocial Kræftforskning (KPSK) har uddelt ca. 3,6 mio. kr. fordelt på følgende 9 projekter:

Forberedelsesstipendium: Et komparativt antropologisk studie af accelererede patientforløb: Implikationer for patientrolle, relationer og organisering.
Cand.mag. Rikke Aarhus 
Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
Bevilget for 2013: 56.250 kr.

Kognitive forandringer og eksistentielle værdier og erfaringer hos palliative kræftpatienter.
Centerleder, cand.mag., ph.d. Niels Viggo Hansen
Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Københavns Universitet
Bevilget for 2013: 370.000 kr.

Når livet gør ondt - et mixed method studie af helbred, livskvalitet og ressourcer hos 8-15årige børn, når en forælder har kræft.
Post doc, cand.med., ph.d. Anette Hauskov Graungaard
Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet
Bevilget for 2013: 221.000 kr.

Kræft-, krops- og selvbilleder: en visuel analyse af danske selvbiografiske kræftfortællinger.
Post doc, cand.mag., ph.d. Nina Henriksen
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2013: 600.000 kr.

Etablering af sygdomsnarrativ efter patientens første konsultation hos onkolog. En analyse af relationen mellem information, fortælling og healing.
Post doc, ph.d. Merete Demant Jakobsen
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2013: 330.000 kr.

Semi-ambulant behandling af patienter med akut leukæmi. Patienter og pårørendes erfaringer - belyst i et rehabiliteringsperspektiv.
Cand.med. Lene Østergaard Jepsen
Hjemmeenheden, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2013: 465.000 kr.

Filosofisk dialog i kræftrehabilitering - kræftrådgivning i filosofisk perspektiv.
Mag. art., cand.mag. Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2013: 488.000 kr.

Hverdagens organisering af psykosocialt arbejde og bløde relationer i accelererede brystkræftforløb: Et komparativt studie.
Adjunkt, cand.mag., ph.d. Anne Roelsgaard Obling
Institut for Organisation, Copenhagen Business School
Bevilget for 2013: 600.000 kr.

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk cancer – et randomiseret interventionsstudie.
Centerdirektør, professor, dr.med. Bent Ottesen
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2013: 450.000 kr.