Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2018

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) har i 2018 uddelt 4 millioner kr. fordelt på følgende 8 forskningsprojekter:

Klinisk viden til rådgivning af raske kvinder med arvelig brystkræft - et nationalt studie.
Dr.med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Bevilget for 2019 - 2020: 450.000 kr.

Tilbage til hverdagslivet for unge med kræft: en empowerment-orienteret rehabiliterende indsats.
MHS, ph.d. Karen la Cour
REHPA, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2019: 400.000 kr.

Appen teleKræftværket - Anvendelse og betydning for unge kræftpatienters hverdagsliv.
Cand.mag., ph.d. Signe Hanghøj
Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2019: 700.000 kr.

Identifikation og behandling af psykisk lidelse og komorbiditet for patienter i palliativ indsats.
Cand.psych., ph.d. Anna Thit Johnsen
Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2019 - 2020: 500.000 kr.

Cannabis blandt patienter med kræft i palliativt forløb – En patient spørgeskemaundersøgelse.
Cand.med., ph.d. Peter Leutscher
Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland
Bevilget for 2019 - 2020: 600.000 kr.

Når vaccinereaktioner smitter: En tværfaglig kortlægning og analyse af den danske HPV-sag.
Cand.mag., ph.d. Marie Louise Tørring
Afdeling for Antropologi, Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2019: 700.000 kr.

Tilbage i skole med robotteknologi. 
Cand.scient.soc., ph.d. Hanne Bækgaard Larsen
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2019: 500.000 kr. 

Når mænd med anden etnisk baggrund end dansk bliver kræftpatienter. En sociologisk undersøgelse af vejen fra første oplevede symptom til behandling.
Områdechef, cand.pharm., ph.d. Linda Aagaard Thomsen
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2019: 166.667 kr.