Gå til sygdomsliste

Fortæl om dine erfaringer med kræftbehandling

Du kan dele dine erfaringer og hjælpe os med at gøre fremtidige kræftforløb bedre. Patienters erfaringer er vigtige, fordi de dækker alle aspekter i det samlede kræftforløb på tværs af sundhedsvæsenet og er ofte forskellige fra sundhedspersonalets oplevelser.

Patienter og pårørendes erfaringer er vigtig viden for Kræftens Bekæmpelse. Vi får løbende kendskab til patienters gode oplevelser, men nogle gange sker der noget undervejs, så forløbet ikke er optimalt.

Gode og dårlige erfaringer er vigtige for at gøre kræftforløb bedre

Kræftens Bekæmpelse bruger fortællinger i vores faglige projekter med at styrke kvalitet, sikkerhed og brugerinddragelse i kræftforløbet. Erfaringerne bruges også i det politiske arbejde med at sætte problemstillinger til debat i sundhedsvæsenet. Uanset hvordan patienternes erfaringer bliver fortalt til Kræftens Bekæmpelse, gennemgår vi fortællingerne og samler læringen til vores fremadrettede arbejde.

Du kan fortælle dine erfaringer igennem: 

Kræftlinjen tlf.: 80 30 10 30

Brevkasse

Cancerforum, online forum 

Din lokale kræftrådgivning

Nærmere information kontakt:

Lotte Linnemann Rønfeldt
lotterf@cancer.dk 

Tre muligheder hvis du har oplevet fejl i sundhedsvæsnet eller utilsigtede hændelser

Har du været udsat for dårlig behandling eller fejl på dit behandlingssted eller i din kommune, så har du tre forskellige muligheder, afhængig hvad du ønsker at opnå. Vær opmærksom på, at de ikke udelukker hinanden.

Ønsker du, at sundhedsvæsnet skal lære af din historie

Du er med til at sikre, at sundhedsvæsenet lærer af sine fejl til gavn for fremtidige patienter. Patienter og pårørende kan beskrive oplevelser med fejl (utilsigtede hændelse) til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er frivilligt, om man vil oplyse sit navn, eller om man foretrækker at være anonym. Hændelsesstedet vil få besked og kan lære heraf.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Ønsker du at søge økonomisk erstatning

Du kan søge erstatning hos Patienterstatningen, hvis du som led i din kræftbehandling har fået en behandlingsskade. Patienter og efterladte til patienter er omfattet af patienterstatningsordningen, og loven vedrører dels forkert behandling, dels for sene indkaldelser til screening. Det er en forudsætning for at få tilkendt erstatning, at du er påført en skade.

Erstatning på sundhedsområdet

Ønsker du, at en sundhedsperson/behandlingssted skal vurderes fagligt

Du kan klage over et behandlingssted eller sundhedsperson, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Klagerne håndteres i Styrelsen for Patientklager og kan medføre disciplinære afgørelse, hvor stedet/personen får kritik eller kritik med indskærpelse.

Klager og erstatning

Læs alt om andres erfaringer

Anders erfaringer - forsiden

 

Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud