Gå til sygdomsliste

Stadieinddeling af lymfødem

Lymfødem inddeles i fire stadier alt efter, hvor udtalt det er.

Der findes flere forskellige systemer til at vurdere sværhedsgraden af lymfødem, også kaldet stadieinddeling.

Pittingtest bruges til stadieinddeling

Lægen bruger en såkaldt pittingtest (pitting=fordybning), når han/hun skal vurdere, hvilket stadie lymfødemet er i. 

Pittingtesten er meget anvendelig til at kontrollere effekten af behandling. Mindskning af pitting taler for en effektiv behandling, og målet for behandlingen er, at pitting helt skal forsvinde.

Pittingtesten foregår ved, at lægen trykker meget hårdt med tommelfingeren mod det hævede væv i mindst 60 sekunder. Ved specielt hårde ødemer kan det være nødvendigt at trykke i 3-4 minutter. Fordybningen (pitting) måles i millimeter og noteres. Fordybningen skyldes, at væsken trykkes væk.

  • Skyldes hævelsen hovedsageligt fedtvæv og/eller fibrose, opstår der ingen eller kun minimal fordybning.
  • Skyldes hævelsen hovedsageligt lymfevæske, opstår der en dyb fordybning.

Man kan godt have en blanding af både fedt- og lymfevæske. Hvis det er tilfældet, vil man få behandling, indtil fordybningen er forsvundet eller er blevet minimal. Derefter får man igen målt armen eller benets volumen. Hvis der stadig er et forøget volumen, består det af nydannet fedt.

Lymfødem inddeles i fire stadier (International Society of Lymphology)

Jo hurtigere, du kommer i gang med behandling, desto bedre er chancerne for, at den virker.

Hvis behandling startes i stadie 1, er det ofte muligt at reducere lymfødemet til stadie 0.

Stadie 0 (eller Ia, latent stadie)

Stadie 0 (eller la) er en latent (subklinisk) tilstand, hvor hævelsen endnu ikke kan iagttages, selvom evnen til at transportere lymfe er nedsat, da lymfesystemet stadig er i stand til at kompensere. 

Man har ingen hævelse, men man bør være opmærksom på, om der kommer forandringer i den kropsdel, der har været under behandling. Man kan være i dette stadium i måneder til år, før ødemet eventuelt udvikler sig.

Her ses lymfødem i stadie 1-2, hvor vævet stadigt er så blødt, at ødemet kan trykkes væk med en finger. Dannelsen af fordybningen (pitting) skyldes, at trykket skubber den overflødige væske væk.

Stadie 1 (reversibelt stadie)

Der ophobes væske i vævene, og lymfesystemet er overbelastet. 

Man føler spænding og tyngdefornemmelse og kan opleve fastere hævelser efter fysisk anstrengelse eller i varmt vejr. 

Hævelsen består af ophobet lymfe og kan i høj grad mindskes, når man holder legemsdelen over hjertehøjde. 

Når man trykker på ødemet, er det blødt med tydelig pitting. 

Lymfødemet kan i dette stadie kontrolleres og bremses ved hjælp af lymfødemterapeutisk behandling (bandagering efterfulgt af kompressionsstrømper).

Lymfødem stadie 2-3. Her ses kun minimal pitting ved tryk.

Stadie 2 (irreversibelt stadie)

Ødemet er fast og kendetegnes af en moderat eller udtalt dannelse af fedtvæv og begyndende dannelse af bindevæv (fibrose).

Man oplever spænding, nedsat bevægelighed og måske smerter.

Konsistensen er blød til hård. Elevation alene reducerer sjældent hævelsen og pitting er åbenbar.

Hævelsen kan mindskes en smule ved brug af kompressionsstrømpe. Sent i stadie 2 kan man se pitting eller kan pitting mangel afhængigt af mængden af fedt og fibrose. Det nydannede fedt kan kun fjernes med fedtsugning.

Risikoen for infektioner i huden er øget pga. lokalt nedsat immunforsvar.

Stadie 3

Kropsdelen er permanent svært hævet og fast på grund af bindevævsdannelse og ansamling af fedtvæv. Pitting mangler ofte.

Huden er fortykket og foldet. Den væsker og revner let. Der er høj risiko for betændelse i huden. 

Hævelsen mindskes minimalt ved kompression eller elevation. Lymfødem i denne fase er sjælden her i landet, da opmærksomheden omkring begyndende lymfødem er blevet bedre.

Elefantiasis

Betegnelsen elefantiasis bruges om et stort voluminøst ødem i stadie 3, hvor huden ofte er fortykket og grov med varierende grad af pigmentering. 

Risikoen for infektion er udtalt, og svampeangreb er almindeligt.
På grund af lokalt nedsat immunforsvar, opstår der ofte vorter på tæerne.

Ved elefantiasis ses større eller mindre grad af pitting afhængigt af, hvor fordelingen af lymfe, nydannet fedtvæv og fibrose er.

Læs alt om lymfødem:

Lymfødem - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.