Gå til sygdomsliste

Kæben kan tage skade af langvarig behandling med knoglestyrkende medicin

Behandling med knoglestyrkende medicin kan øge risikoen for, at man udvikler osteonekrose eller såkaldt ’død kæbe’. Man kan selv gøre noget for at forebygge osteonekrose, og der er også gode muligheder for behandling, hvis problemet opstår.

Antihormonbehandling af bryst- og prostatakræft kan på længere sigt medføre en øget risiko for knogleskørhed (osteoporose) og knoglebrud på grund af en øget afkalkning af knoglerne. 

For at undgå dette får man nogle gange behandling med knoglestyrkende medicin.

Nedbrydning af kæbe

Læs artikel om, hvordan tidligt tandlægebesøg kan forebygge død kæbe

Medicin mod knogleskørhed

Behandling med knoglestyrkende medicin kan bremse svækkelsen af knoglerne og dermed forebygge knoglebrud. Behandlingen kan også lindre knoglesmerter.

Knoglestyrkende medicin kan være bisfosfonater (ibandronat, zolendronat) eller antistoffet denosumab.

Hvis kræften har spredt sig til knoglerne (knoglemetastaser), bliver nogle behandlet med knoglestyrkende medicin i høje doser for at hæmme nedbrydningen af knogler.

Det er oftest, hvis man har brystkræft, prostatakræft og myelomatose, at man får denne behandling, men man kan også få det ved andre kræftsygdomme.

Ofte får man behandling mod knogleskørhed i en længere årrække.

Kæben kan tage skade

I sjældne tilfælde kan der opstå nedbrydning af kæben, også kaldet ’død kæbe’ eller 'osteonekrose' efter behandling med knoglestyrkende medicin. Det skønnes dog, at mellem 5-10% af kræftpatienter, der får knoglestyrkende medicin i høje doser ved knoglemetastaser, vil få dette problem. 

Ved ’død kæbe’ går dele af kæben til grunde – hyppigst underkæben. Ofte er det en stor del eller hele kæben, andre gange er det den tandbærende del af kæben.

Det er stadig uklart, hvad årsagen er til død kæbe.

Få tjekket dine tænder inden behandling med bisfosfonater eller denosumab

For at minimere risikoen for at kæben bliver beskadiget, skal tænderne være i orden, før man starter behandlingen med bisfosfonater eller denosumab.

Hvis du har dårlige tænder, bør du derfor blive behandlet hos din tandlæge, inden du starter behandlingen med knoglestyrkende medicin.

Når du er i behandling med knoglestyrende medicin i høje doser, bør du heller ikke få indsat tandimplantater.

Skal du have trukket en tand ud eller lignende indgreb, skal din egen tandlæge henvise dig til behandling på en kæbekirurgisk afdeling på sygehuset.  

Vis din tandlæge din patientinformation, som du har fået fra den onkologiske afdeling. Hvis din tandlæge siger god for din tandstatus, kan du starte behandlingen.

God mund- og tandhygiejne er vigtig, når man allerede er i behandling for knogleskørhed eller knoglemetastaser

Nedbrydning af kæbeknoglen opstår oftest, hvis man har problemer med tænder og tandkød. Det kan i nogle tilfælde også ske efter kirurgiske indgreb på tænder og kæber. 

Man skal derfor undgå at få trukket tænder ud eller få foretaget andre kirurgiske indgreb i mundhulen, når man er i behandling med bisfosfonat eller denosumab.

God tandhygiejne og regelmæssige eftersyn ca. hvert halve år hos tandlægen er derfor vigtigt for at forebygge 'død kæbe'.

Fortæl også altid din tandlæge, hvis du er i behandling med bisfosfonater eller denosumab. Husk at medbringe din medicinliste.

Hvis du har tandprotese, skal du være særligt opmærksom på tryksår, som kan give problemer fra kæben.

Symptomer på ’død kæbe’ (osteonekrose)

Det er vigtigt at være opmærksom på symptomer fra kæbe, tænder og mundhule i forbindelse med behandling med knoglestyrkende medicin.

'Død kæbe' kan vise sig ved, at man får smerter eller hævelse i over- eller underkæben. I nogle tilfælde kan man også se, at knoglen er blottet.

Symptomerne opstår typisk efter nogle måneder til års behandling, og risikoen øges, jo længere man har fået behandling. Men symptomerne kan opstå meget hurtigt efter behandlingsstart.

Behandling af ’død kæbe’ (osteonekrose)

Hvis man har fået problemer med ’død kæbe’, må man stoppe behandlingen med knoglestyrkende medicin. 

Der er heldigvis gode behandlingsmuligheder. Behandlingen af problemet foregår på en kæbekirurgisk afdeling på sygehuset, og langt de fleste opnår et godt behandlingsresultat. 

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger på minmedicin.dk:

Ibandronsyre

Zoledronsyre

Denosumab

Læs mere om ’død kæbe’ (osteonekrose) som bivirkning ved behandling med knoglestyrkende medicin på Tandlægeforeningens hjemmeside:

Tandlægeforeningen - osteonekrose af kæben

Læs alt om bivirkninger og senfølger:

Bivirkninger og senfølger


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.