Gå til sygdomsliste

Tilbage til institution eller skole efter forælders død

Børns hverdag består oftest af at være i institution eller skole, det kan derfor være trygt at komme tilbage dertil. Det er en god idé at forberede institutionen eller skolen, inden børnene kommer tilbage.

For mange børn vil det opleves som tryghedsskabende at komme tilbage i vuggestue, børnehave eller skole, da det sted ofte er et fast holdepunkt i den ellers utrygge situation, det er for et barn at miste en forælder.

Børn kan have behov for at komme i gang med hverdagen igen, da det også giver mulighed for et frirum fra sorgen.

Andre børn vil have brug for at være tæt sammen med den tilbageværende forælder, da de kan blive angste for at miste ham eller hende.

Tilbage til institution eller skole eller mere tid med dig?

Børns behov er meget forskellige, når de lige har mistet. Prøv at fornemme, om dit barn har brug for en hurtig tilbagevenden til skole eller institution, eller om barnet har mere brug for tid til at være sammen med dig.

To sønner og deres far går på en vej i skumringen

For mange børn er vuggestue, børnehave eller skole et fast holdepunkt efter at have mistet en forælder.

Fortæl institution eller skole om dødsfaldet

Det er vigtigt at fortælle personalet på barnets skole eller institution om jeres tab. Børn bruger meget tid her, og de voksne omkring barnet har brug for at vide det, når der sker vanskelige hændelser i familien. På den måde kan de støtte barnet bedst muligt.

Lad barnet vælge en lærer eller pædagog, det taler godt med

Det er en god idé at lade barnet udpege en lærer eller pædagog som en slags kontaktperson. I kan sammen med den voksne lave en aftale om, at han eller hun er særligt opmærksomt på barnet, og at barnet altid kan gå til ham eller hende, hvis det har brug for at tale.

Tag en samtale med pædagogen eller læreren, inden barnet vender tilbage

Inden barnet vender tilbage til institution eller skole, kan det være en god idé at tage en samtale med barnets udvalgte pædagog eller lærer om, hvordan det skal foregå.

Personalet på dit barns institution eller skole vil ofte selv tage kontakt til dig.

I kan eksempelvis tale om:

  • Detaljerne omkring forælderens død - så pædagogen eller læreren kan svare på spørgsmål fra de andre børn og forebygge forkerte forestillinger hos børnene
  • Hvordan de andre børn og deres forældre skal have at vide, at I har mistet - måske læreren fortæller det til børnene i klassen eller institutionen, større børn vil måske selv fortælle det, du eller læreren kan skrive en mail til forældrene til de andre børn
  • Hvordan barnet gerne vil mødes af de voksne og de andre børn - f.eks. er det vigtigt for nogle børn, at kammeraterne og de voksne ikke lader som ingenting
  • Hvordan du ønsker, at pædagoger eller lærere støtter dine børn nu og på længere sigt - f.eks. at fortsætte med at have opmærksomhed på barnets trivsel, også når der er gået flere måneder efter tabet

Forbered læreren på, hvordan de andre børn gerne må møde dit barn

Hvis barnet går i skole, er det ofte vigtigt for ham eller hende, hvordan kammeraterne reagerer. Det kan være svært at vide for de andre børn, hvordan de skal henvende sig til en kammerat, der lige har mistet en forælder.

Derfor kan det være en god idé at fortælle læreren, hvordan du og dit barn håber, de andre børn møder dit barn.

Du kan f.eks. sige til læreren, at de andre børn meget gerne må vise omsorg og spørge om, hvordan det går. Hvis dit barn har brug for at tænke på noget andet, så kan I måske aftale et pausetegn eller snakke om, at det er okay at sige: - I dag har jeg lige brug for en lille pause.

Så kan de andre børn bare spørge igen en anden gang, f.eks. hvis de har en fornemmelse af, at dit barn er trist.

Tal med barnet om at komme i institution eller skole igen

Den første dag tilbage i institution eller skole kan være svær for barnet. Derfor kan det være en god idé, hvis du eller en anden tæt voksen taler med barnet om de første dage.

Du kan eventuelt starte med at spørge barnet, om der er noget, han eller hun tænker på eller bekymrer sig om i forhold til at komme tilbage i skole eller institution.

I kan også tale om:

  • At det er en god idé, at de andre børn og voksne ved, at mor eller far er død så forstår de, hvorfor barnet er ked af det og kan trøste ham eller hende
  • Hvordan barnet foretrækker, at de andre børn får det at vide vil barnet selv fortælle om forælderens død, eller skal læreren sige det til klassen?
  • At det kan være svært for de andre børn at vide, hvordan de skal snakke med barnet de har jo ikke prøvet at miste en mor eller en far
  • At det kan være, de andre børn spørger meget om forælderens død for at vise omsorg og at det er okay at sige, at man ikke vil tale om det lige nu
  • At man gerne må være ked af det i skolen. Og man må også gerne være glad og tænke på noget andet

Sorggrupper på skoler

Nogle skoler i Danmark har oprettet sorggrupper på selve skolen. Du kan forhøre dig på skolen, om den udbyder sorggrupper. Her mødes børn, der har mistet, i en gruppe, som styres af en frivillig voksen, der er blevet klædt på til opgaven. 

Vær opmærksom på, at nogle børn ikke ønsker gå i sorggruppe på skolen. De kan have behov for, at skolen forbliver et frirum, hvor de holder pauser fra sorgen.

Hvis du oplever, at dit barn har brug for at tale med nogle andre om sorgen og savnet, kan sorggrupper andre steder end skolen være et alternativ. Det er også muligt at hente støtte i jeres lokale kræftrådgivning, hvor der er mulighed for at tilbyde familiesamtaler. Læs mere:

Sorgvejviser

Pædagogens eller lærerens støtte til barnet over tid

Når der er gået noget tid efter dødsfaldet, kan det være, at du igen skal bede læreren eller pædagogen om at være opmærksom på dit barn.

Du kan f.eks. bede om, at den voksne engang imellem lige hører barnet, hvordan det går. Så ved barnet, at der stadig er mulighed for at få trøst og støtte.

Det kan også være en idé at give læreren eller pædagogen besked, hvis dit barn er særlig sårbart i perioder måske omkring mærkedage, så som den afdøde forælders fødselsdag eller dødsdag, eller barnets egen fødselsdag. Så har læreren eller pædagogen mulighed for at have ekstra opmærksomhed på barnets trivsel.

Læs mere

Teksterne er skrevet til kræftsyge forældre, men du kan måske bruge idéerne til at støtte børn, der har mistet.

Du kan læse om, hvem man skal informere og hvornår, og om hvordan skole og institution kan tackle situationen og læse om, hvordan du kan hjælpe dit barn ved skolevanskeligheder:

Inddrag barnets netværk

Hvis barnet får skolevanskeligheder

Få bog til lærere og pædagoger om at støtte børn i kræftramte familier

Du kan få bogen 'Når far eller mor får kræft' gratis i Kræftens Bekæmpelses webshop. Bogen er et inspirationsmateriale til lærere og pædagoger om, hvordan de støtter børn med en syg far eller mor:

Når far eller mor får kræft

Særligt til lærere og pædagoger

Projekt OmSorg er et projekt hos Kræftens Bekæmpelse, der arbejder for, at pædagoger og lærere er klædt på til at håndtere børns oplevelser med sygdom og død i familien:

Læromsorg.dk

Projekt OmSorg


Læs mere om børns behov ved dødsfald:

Børns behov ved dødsfald

 
Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.