Gå til sygdomsliste

Akupunktur og kræft

Akupunktur kan ikke behandle kræft, men mange gode erfaringer viser, at det kan mindske smerter og bivirkninger som kvalme. Hvis du er i behandling for kræft, er det en god idé at tale med din læge, inden du vælger akupunktur.

Kvinde ligger på briks og får akupunkturbehandling

Mange oplever, at akupunktur kan mindske kvalme og smerter, og dermed lindre bivirkninger af kræftbehandlingen.

Kort om akupunktur og kræft

 • Akupunktur har ikke effekt på selve kræftsygdommen
 • Akupunktur kan ikke forebygge kræft
 • Akupunktur kan mindske gener ved kræftsygdommen og behandlingen

Akupunktur, når du er i behandling for kræft - det skal du vide

Som udgangspunkt kan man bruge akupunktur på ethvert tidspunkt under kræftbehandlingen. Men vær opmærksom på, at der efter kemoterapi kan være perioder, hvor huden er sårbar overfor at blive stukket. Tal med din læge om det.

Vær opmærksom på:

 • Der kan være risiko for blødning, hvis man får blodfortyndende medicin
 • Man skal være forsigtig med at bruge akupunktur ved alle tilstande med nedsat immunforsvar og blødningsrisiko. Det gælder f.eks. for mange blodsygdomme og for kræftpatienter, der har fået kemoterapi eller strålebehandling
 • Man må aldrig stikke akupunkturnåle direkte i kræftknuder eller ved kræft i hud og knogler
 • Man bør ikke stikke akupunkturnåle i en arm eller et ben med lymfødem på grund af øget risiko for infektion
Tal med din læge

Det er altid en god idé, at du taler med din læge, hvis du overvejer at bruge alternativ behandling.

Alternativ behandling kan påvirke den kræftbehandling, du får på hospitalet, desuden er der risiko for bivirkninger ved mange former for alternativ behandling.

Hvad er akupunktur?

Akupunktur er en del af traditionel kinesisk medicin, hvor akupunktur bruges til at forebygge eller behandle sygdomme, til bedøvelse og smertelindring. I Vesten bliver akupunktur primært brugt som lindrende behandling af smerter, kvalme og andre slags ubehag. 

Hvordan foregår behandling med akupunktur?

Inden behandlingen går i gang, har du en samtale med akupunktøren, som vil forsøge at finde frem til de ubalancer, der måtte være i din krop. I løbet af samtalen vil du blive spurgt ind til dit helbred, symptomer samt fysiske og psykiske tilstand.

En behandler sætter akupunkturnåle i en fod

Ved akupunkturbehandlingen får man indsat tynde, sterile engangsnåle i forskellige akupunkturpunkter i huden.

Ved selve behandlingen får du indsat tynde, sterile engangsnåle med en diameter på 0,2-0,3 mm i forskellige akupunkturpunkter i huden. Nålene sidder i kroppen i en halv til en hel time, og du ligger typisk ned under hele behandlingen.

I nogle tilfælde kan akupunktøren også bruge traditionelle kinesiske diagnoseredskaber som tunge-, puls- eller ørediagnose. På baggrund af samtalen og undersøgelserne stiller akupunktøren en diagnose og udvælger, hvilke akupunkturpunkter, der skal behandles.

Nogle steder tilbydes akupunktur sammen med andre behandlinger fra den traditionelle kinesiske medicin. Den kombinerede behandling kaldes ofte for TCM, som står for Traditional Chinese Medicine.

Hvordan virker akupunktur?

Det er uvist, præcis hvordan akupunktur virker, men nyere undersøgelser viser, at akupunktur muligvis virker på flere forskellige måde. De tidligste undersøgelser fra 1970'erne viste, at placering af nåle i huden frigiver naturlige såkaldte 'neurotransmittere' i centralnervesystemet. 

Neurotransmittere er stoffer, der i et vist omfang kan mindske smerter og ubehag som f.eks. mundtørhed og hedeture.

Akupunktur kan mindske generne ved:

 • Kræftrelaterede smerter, herunder nervesmerter
 • Kvalme
 • Hedeture
 • Kløe
 • Stakåndethed og hikke

Når det gælder den almene sygdomsfornemmelse og utilpashed hos kræftpatienter, kan akupunktur mindske generne, sådan at man oplever en bedre bevægelighed og et højere aktivitetsniveau. 

Særlige former for akupunktur - elektroakupunktur og akupressur

Elektroakupunktur er en behandling, hvor akupunktøren behandler nålene med varme for at forstærke virkningen af nålene. I en moderne variant af akupunktur sendes en svag elektrisk strøm igennem nålene. Det kaldes for elektroakupunktur.

Akupressur er en behandling, hvor man påvirker nogle af de samme punkter med et forholdsvis hårdt fingertryk. Akupressur kan man udføre selv, og nogle akupunktører giver instruktioner i akupressur, så man selv kan lave akupunkturbehandlingen derhjemme.

Forskning i effekten af akupunktur

Brugen af akupunktur til lindring af forskellige gener er velbeskrevet. Det er i dag dokumenteret, at virkningen af akupunktur på forskellige tilstande er af omtrent den samme som ved placebobehandling. Ved placebobehandlingen har man anbragt nålene i andre end de klassiske akupunkturpunkter, og det har altså vist et lige så godt resultat.

Der er ingen forskning, der tyder på, at man kan helbrede eller forebygge kræft med akupunktur.

Der er ikke lavet mange gode studier på effekten af akupunktur, på trods af at brugen af akupunktur er meget udbredt. Det skyldes sandsynligvis, at det er svært at lave gode studier af effekten af akupunktur, da måden behandlingen udføres på varierer meget.

Bivirkninger ved akupunktur er ofte milde

Der er hovedsageligt milde bivirkninger forbundet med akupunkturbehandling.

Reaktioner på behandlingen kan være:

 • Nogle bliver meget afslappede
 • Nogle får kløen, summen eller prikken flere steder i kroppen
 • Man kan i sjældne tilfælde få et blåt mærke, hvor nålen har siddet
 • Svimmelhed, besvimelse og kvalme er også mulige bivirkninger, og kan skyldes en almindelig psykisk reaktion - det man populært kalder for 'nåleskræk'

Alvorlige bivirkninger ses sjældent, men tal med din læge, inden du bruger akupunktur

Akupunktur er ikke helt uden risiko, selvom alvorlige bivirkninger forekommer uhyre sjældent. Tidligere har der været tilfælde, hvor der er sket overføring af smitsomme sygdomme som hepatitis B og HIV på grund af genbrugte nåle. I dag skal akupunktøren altid bruge engangsnåle.

Man har set tilfælde med livstruende situationer, hvor akupunkturnålen har punkteret en lunge eller hjertesækken. Kontakt altid en læge, hvis du oplever bivirkninger som åndedrætsbesvær. 

Læs mere om akupunktur

NAFKAM er et norsk nationalt forskningscenter for alternativ behandling ved universitetet i Tromsø:

Nafkam.no - akupunktur

Læs også om, hvordan du finder en akupunktør, muligheder for tilskud mm.:

Behandlere akupunktur


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning