Gå til sygdomsliste

Zoneterapi og kræft

Flere kræftpatienter bruger zoneterapi til smertelindring og afslapning under kræftbehandlingen. Nogle oplever også, at zoneterapi kan dæmpe angst.

En fod, der får zoneterapi

I zoneterapi får man - ved at massere bestemte reflekszoner i foden - frigivet 'helende energi'.

Zoneterapi er en slags massage, hvor man får trykmasseret bestemte punkter - kaldet reflekspunkter - under og oven på foden og på anklen.

Hvordan foregår selve behandlingen?

Zoneterapeuten begynder behandlingen med at undersøge, hvilke punkter i foden der er smertefulde og ømme, og får derved indblik i, hvor i kroppen 'ubalancerne' sidder.

Efter undersøgelsen masserer zoneterapeuten fødderne varme og begynder at behandle reflekszonerne i fødderne. En behandling varer typisk mellem ½ og 1 time.

Hyppigheden af behandlingerne falder gennem et behandlingsforløb. Typisk bliver man behandlet to gange ugentligt de første to uger. Hvis behandlingen ikke har givet effekt efter nogle gange, virker det sandsynligvis ikke.

Hvordan virker zoneterapi?

I følge zoneterapien kan man frigive helende energi, når man masserer bestemte reflekszoner, der er særligt ømme eller spændte. Den helende energi vil først og fremmest forbedre funktionen i de indre organer, der er knyttet til de pågældende reflekszoner på foden, men behandlingen vil også genoprette energibalancen i resten af kroppen.

Selve massagen i fødderne kan skabe afslapning og velvære.

Zoneterapi og kræft

Der findes ikke videnskabelig dokumentation for, at zoneterapi (reflexologi) har virkning på kræftsygdomme. Men der er lavet videnskabelige undersøgelser af zoneterapi, der viser, at behandlingen muligvis kan virke afslappende, smertelindrende og angstdæmpende - i hvert fald i en kortere periode.

Der kan være mange grunde til, at dokumentation af zoneterapiens mulige effekt er begrænset. Det er f.eks. vanskeligt at gennemføre det, man kalder 'blindede undersøgelser' med zoneterapi.

Det er svært at tilskrive den oplevede positive effekt på zoneterapien alene. Når mange oplever positive effekter ved zoneterapi kan det også skyldes, at det er afslappende at blive berørt fysisk.

Da zoneterapeuter er uenige om placeringen af reflekszonerne, er det meget svært at bruge kontrolgrupper, som kun får massage og ikke 'rigtig' zoneterapi. Dermed kan man kun konkludere fra undersøgelserne, at berøring medfører øget velvære, men ikke at det nødvendigvis skyldes en særlig zoneterapeutisk teknik.

Zoneterapi i samspil med kræftbehandling

Der er ingen undersøgelser, der viser, at zoneterapi har en skadelig effekt i forbindelse med øvrig behandling. Hvis du er i behandling for kræft er det dog en god idé at tale med din læge, før du får behandlet led og muskler med zoneterapi.

Nogle zoneterapeuter ønsker ikke at behandle kræftpatienter, da de mener, at det kan være med til at forværre sygdommen. Andre zoneterapeuter mener ikke, behandlingen har nogen indflydelse på kræftsygdommen eller spredningen af kræftsygdommen. Der er ingen dokumentation for nogle af disse opfattelser.

Bivirkninger ved zoneterapi

Kroppen kan reagere på forskellige måder, når man får zoneterapi. Typiske reaktioner kan være, at man bliver afslappet, træt eller falder i søvn. Desuden kan ens urin og afføring ændre farve og lugt, ligesom hyppigheden af toiletbesøg kan variere.

Nogle oplever, at der kan opstå en kortvarig forværring af ens symptomer, indtil tilstanden vender med bedring til følge. Zoneterapeuter betragter ikke denne reaktion som en bivirkning, men derimod som et positivt signal fra kroppen om, at den er i gang med at udskille affalds- og giftstoffer, og at behandlingen dermed virker.


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning