Gå til sygdomsliste

Spørgsmål og svar om cannabis

Er cannabis bedre mod smerter end morfin? Kan man få medicinsk cannabis lovligt i Danmark? Hvilke bivirkninger er der ved cannabis? Her kan du få svar på en række hyppige spørgsmål om cannabis i relation til kræft.

I listen herunder finder du spørgsmål om cannabis, som vi ofte får fra patienter og pårørende. Når du klikker på det enkelte spørgsmål, folder svaret sig ud.

 • Kan cannabis helbrede kræft?

  På nuværende tidspunkt findes der ikke forskning, som kan fortælle os, om cannabis kan helbrede kræft hos mennesker eller forlænge kræftpatienters overlevelse.

    

  Der findes en række dyre- og celleforsøg, som har undersøgt, hvordan cannabis og cannabinoider (de aktive stoffer i cannabis) påvirker kræftceller. Man har i disse eksperimentelle laboratorieforsøg bl.a. set interessante eksempler på, at cannabinoider har slået kræftceller ihjel og mindsket kræftknuders evne til at danne blodkar.

    

  Men der er også laboratorieforsøg, som har vist, at cannabinoiderne har haft en stimulerende virkning på vækst og deling af kræftceller – så kræften voksede. Forsøgene giver altså ikke et klart billede af en mulig effekt af cannabis.

    

  Mangler stadig svar fra forskningen
  Desværre er der endnu ikke offentliggjort resultater fra forsøg på mennesker. Der er kliniske studier, altså forsøg på mennesker med kræft, i gang flere steder i USA og Europa, hvorfra vi afventer resultater. Men lige nu har vi ikke et dokumenteret svar på, om cannabis kan helbrede kræft hos mennesker eller forlænge kræftpatienters overlevelse.

    

  Kliniske forsøg af god kvalitet tager mange år at gennemføre. Det er frustrerende, men nødvendigt at afvente disse resultater, før vi kan forholde os til, om cannabis kan spille en rolle i kræftbehandling.

    

  Cannabis kan lindre kvalme og smerter
  Videnskabelige undersøgelser har til gengæld vist, at cannabis kan have en kvalmelindrende virkning og modvirke opkastninger for kræftpatienter i kemoterapi. Der er også videnskabelige undersøgelser, som viser en smertestillende effekt af cannabis.

    

  Medicin med cannabis kan derfor være til gavn for patienter med smerter eller patienter, der lider af kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi. Derfor går Kræftens Bekæmpelse ind for lægeordineret cannabis til medicinsk brug.

    

  Læs mere:

  Forskning i cannabis

 • Kan cannabis lindre ubehag ved kræft og kræftbehandling?

  Ja. Videnskabelige undersøgelser har vist, at cannabis kan have en kvalmelindrende virkning og modvirke opkastninger for kræftpatienter i kemoterapi. Der er også videnskabelige undersøgelser, som viser en smertestillende effekt af cannabis.

    

  Der findes en række forskningsprojekter, der har undersøgt, hvordan medicinsk cannabis påvirker kvalme og opkastning hos kræftpatienter. En del af disse projekter er såkaldte ’randomiserede kliniske forsøg’.

    

  Det betyder, at det er undersøgelser, hvor patienter ved lodtrækning bliver tildelt den ene eller anden behandling; Det kan f.eks. være medicinsk cannabis sammenlignet med en ’snydebehandling’ (placebo) eller medicinsk cannabis sammenlignet med traditionel kvalmestillende medicin.

    

  Den samlede konklusion er, at medicinsk cannabis har en kvalmestillende effekt – men at effekten ikke er bedre end den traditionelle kvalmestillende behandling, der findes på markedet. Hvis to behandlinger er lige gode, er det vigtigt at kigge på bivirkningerne, og her har patienter, der har fået medicinsk cannabis oplevet mange bivirkninger.

    

  Men for patienter, der ikke kan tåle traditionel kvalmestillende medicin, kan medicin med cannabis være et godt alternativ. Og nogle patienter oplever, at cannabis kan give bedre appetit og en bedre søvn.

   

  Læs mere:

  Forskning i cannabis

 • Er cannabis bedre mod smerter end morfin?

  Cannabis er et mildt smertestillende stof, og der er ikke noget, som tyder på, at cannabis skulle være mere effektivt end morfin til at lindre smerter.

     

  Men for patienter, der enten ikke kan tåle morfin, eller som ikke oplever en effekt af morfin eller andre smertestillende midler, kan cannabis til medicinsk brug i nogle tilfælde være et godt alternativ.

 • Hvem kan have gavn af at bruge medicin med cannabis?

  Medicin med cannabis kan være til gavn for patienter med kroniske smerter eller patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi, hvor anden behandling ikke virker.

     

  Desuden kan cannabis til medicinsk brug f.eks. være en mulighed for patienter med sclerose og rygmarvsskade.

    

  Cannabis er et mildt smertestillende stof, så for patienter, der enten ikke kan tåle morfin, eller som ikke oplever en effekt af det, kan cannabis til medicinsk brug i nogle tilfælde være et godt alternativ til at lindre smerter.

     

  På samme måde oplever nogle patienter en god effekt af cannabis som kvalmestillende middel efter f.eks. kemoterapi. Og nogle patienter oplever, at cannabis kan give bedre appetit og bedre søvn.

    

  Videnskabelige undersøgelser viser, at effekten af medicinsk cannabis ikke er bedre end den traditionelle kvalmestillende behandling. Det er derfor vigtigt at overveje bivirkningerne ved medicinsk cannabis, inden man vælger at bruge det.

 • Påvirker cannabis den kræftbehandling, jeg får på hospitalet?

  Det ved man på nuværende tidspunkt ikke noget om.

 • Forsøgsordning med cannabis – hvordan kommer man med i den?

  Den 4-årig forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug giver læger mulighed for at udskrive medicin, som indeholder mere uforarbejdede dele af cannabisplanten.

     

  Hvem kan få cannabis i forsøgsordningen?
  De nye cannabisprodukter kan bl.a. udskrives til patienter med kroniske smerter – f.eks. i forbindelse med kræft – hvis man ikke har gavn af anden smertebehandling. Og til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi, hvor anden behandling ikke virker.

    

  Desuden kan cannabis til medicinsk brug være en mulighed for patienter med sclerose og rygmarvsskade.

     

  Det er en læge, som skal tage stilling til, om man kan få cannabis til medicinsk brug. Som patient har man altså ikke krav på at få udskrevet cannabis, men man kan tale med sin læge om det. De almindelige og godkendte lægemidler skal være afprøvet først, før patienten kan få de nye cannabisprodukter.

     

  Læs mere om forsøgsordningen:

  Forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug

 • Hvad gør jeg, hvis min læge ikke vil udskrive cannabis?

  Alle læger i Danmark kan udskrive recept på cannabisprodukter – men det betyder ikke, at du har ret til at få cannabis. Det vil altid være lægens vurdering, om han/hun vil udskrive cannabisprodukter.

    

  Hvis din læge ikke vil udskrive cannabisprodukter til dig, kan du måske bruge disse råd at finde en læge, der udskriver cannabis, og sikre dig, at det sker under ordentlige forhold:

    

  • Spørg din praktiserende læge, om han/hun kan henvise til en anden læge, der gerne udskriver cannabis
  • Gå på nettet og søg på ’læge cannabis’  eller ’hvilke læger udskriver cannabis’
  • Spørg til andre patienters erfaringer med, hvilke læger der udskriver cannabis på Cancerforum

     

  Husk at undersøge, hvad det koster. Hvis lægen ikke hører under sygesikringen, koster selve konsultationen også penge.

     

  Kræftens Bekæmpelse kan ikke anbefale, at man køber cannabisprodukter uden om lægen og bruger det som medicin, hverken på nettet eller på det sorte marked.

    

  Hvorfor laver Kræftens Bekæmpelse ikke en liste over læger, der udskriver cannabis som medicin?

     

  I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for at formidle aktuel og korrekt information om kræft og behandling. Vi rådgiver ikke om eller henviser til konkrete læger eller andre sundhedspersoner, lige gyldigt hvilken type behandling, der er tale om.

     

  Det er ikke muligt for os at rejse landet rundt og vurdere alle  behandleres kompetencer. Om en konkret behandler og den behandling, han/hun tilbyder, er god for dig, kræver desuden indsigt i dit sygdomsforløb og dine undersøgelsesresultater - og derfor råder vi dig altid til at tale med din egen læge. 

 • Hvilken risiko er der ved at købe ikke-lægeordineret cannabis f.eks. på nettet?

  Både Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse advarer mod selvmedicinering med cannabis. Det gør vi, fordi produkterne, man kan købe på ’det sorte marked’ – udover at være ulovlige – også er uden nogen form for kontrol.

    

  Du kan altså ikke være sikker på, hvad der er i det produkt, du køber. Koncentrationen af de virksomme stoffer kan variere fra gang til gang, og kvaliteten kan være dårlig.

     

  Der er webbutikker, der skriver på deres hjemmeside, at de har tilladelse til at sælge cannabisolie som medicin i Danmark. Dette er ikke korrekt. Lægemiddelstyrelsen har ikke givet nogen tilladelser til salg af cannabisolier som medicin til almindelige butikker eller webbutikker.

 • Kan man få medicin med cannabis lovligt i Danmark?

  Ja, det kan man godt. I særlige tilfælde kan læger udskrive en recept til medicinsk cannabis, som er lægemidler med cannabis. Den cannabis, der bruges i medicinen, er enten udvundet af cannabisplanten eller er syntetisk fremstillet. Ifølge Lægemiddelstyrelsen har lægerne i dag fire muligheder for at udskrive medicin baseret på cannabis:

     

  1. Lægemidlet Sativex ® , som er en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sclerose. Sativex ® indeholder cannabisekstrakter og er et godkendt lægemiddel i Danmark. Det kan udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sclerose.

     

     2. Lægemidlerne Marinol ® og Nabilone ® , som indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Producenterne af Marinol ® og Nabilone ® har ikke søgt om godkendelse af deres produkter i Danmark. Læger kan dog ansøge om udleveringstilladelse til medicin, som ikke er godkendt i Danmark. Marinol ® og Nabilone ® kan importeres fra bl.a. USA, hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer en dansk læges ansøgning om at udskrive det til konkrete patienter.

     

  3. Læger kan ordinere såkaldte magistrelle lægemidler som kapsler eller olier med indholdsstoffer fra cannabis. Magistrelle lægemidler er medicin, der fremstilles på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

     

  4. Læger kan ordinere cannabis til medicinsk brug i en forsøgsordning, hvor patienter kan få nye og mere uforarbejdede cannabisprodukter til medicinsk brug. Det kan f.eks. være tørrede plantedele i pulverform, der kan indtages gennem olie, te eller dampe.

    

  Læs mere:

  Forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug

 • Skal jeg fortælle min læge, at jeg bruger cannabis?

  Ja, vi anbefaler altid, at man taler med sin læge om de typer af behandling, man bruger – også selvom det kan være svært. Grunden til, at vi anbefaler dette, er, at der i nogle tilfælde kan være interaktioner mellem den behandling, man får på hospitalet, og den behandling, som man selv har valgt at bruge.

     

  Nogle naturlægemidler og kosttilskud påvirker den kræftbehandling, man får på hospitalet. Det er derfor vigtigt, at lægen ved, om du tager cannabis eller andre slags naturlægemidler. Din læge har naturligvis tavshedspligt.

 • Hvilke bivirkninger er der ved cannabis som medicin?

  Ved cannabis til medicinsk brug kan man ifølge Lægemiddelstyrelsen opleve bivirkninger som svimmelhed, påvirket humør, træthed, hallucinationer, kvalme og opkastning. Bivirkningerne er afhængige af dosis, og når det handler om cannabis til medicinsk brug, bruger man så små doser, at der sjældent ses alvorlige bivirkninger eller afhængighed.

    

  Når man påbegynder behandling med cannabis, er det vigtigt, at behandlingen startes langsomt op, ligesom den skal trappes ned igen, når behandlingen skal stoppes for at undgå abstinenser.

    

  Hvis man selv har valgt at bruge cannabis som medicin, er det dog vigtigt at huske, at cannabis kan være euforiserende og afhængighedsskabende. Ved et stort forbrug af cannabis kan man opleve bivirkninger som sløvhed og nedsat kognitiv funktion, ligesom cannabis kan påvirke ens humør. Hvis man i forvejen er disponeret for f.eks. depression, skal man være særligt opmærksom, hvis man vælger at bruge cannabis.

    

  Euforiserende effekt – bliver man ’skæv’?
  Hvis man indtager cannabisprodukter, der indeholder THC, kan man opleve at blive ’skæv’. Din læge skal vurdere, om du må køre bil, når du for medicin med cannabis.

    

  Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

  Medicinsk cannabis

 • Kan man blive afhængig af cannabis til medicinsk brug?

  Ifølge det hollandske sundhedsministerium er det ikke sandsynligt at udvikle en afhængighed af cannabis til medicinsk brug/medicinsk cannabis, hvis man indtager den anbefalede dosis, fordi den er meget lav.

     

  Hvis man tager meget høje doser af cannabis over en længere periode, kan det dog føre til afhængighed, og her vil man kunne opleve forskellige symptomer, når man holder op med at bruge cannabis. Hvis man tidligere har været afhængig, skal man være særligt opmærksom.

 • Må jeg køre bil, når jeg får cannabis som medicin?

  Din læge skal tale med dig om trafiksikkerhed, hvis du får ordineret cannabis til medicinsk brug. Lægen vil vurdere, om der er brug for at nedlægge et såkaldt kørselsforbud. Et kørselsforbud vil sige, at du ikke har tilladelse til at køre bil i den periode, du tager din medicin.

      

  Hvis lægen ikke skønner, at din medicin gør dig uegnet til at køre bil, skal du være opmærksom på, at medicinen kun må tages i overensstemmelse med din recept.

     

  Er recepten ikke fulgt og viser en prøve, at du har for højt THC-indhold i blodet, kan det være strafbart i henhold til færdselsloven.

 • Er det lovligt at købe eller sælge cannabis andre steder end på apoteket?

  Nej. Det er ikke lovligt at købe eller sælge cannabisolie som medicin andre steder end på apoteket. Apoteker må sælge medicin med cannabis, og kun til personer med en recept på medicinen fra en læge.

     

  Der er webbutikker, der skriver på deres hjemmeside, at de har tilladelse til at sælge cannabisolie i Danmark. Dette er ikke korrekt. Det er ikke lovligt at sælge medicin uden en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, og Lægemiddelstyrelsen har ikke givet tilladelse til salg af cannabisolier til almindelige butikker eller webbutikker.

     

  Nogle steder sælges olierne som massageolier, men det er Lægemiddelstyrelsens umiddelbare vurdering, at mange cannabisolier alligevel er at betegne som medicin, fordi de har en virkning på kroppen.

     

  Læs mere på lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

  Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis

 • Er det lovligt at købe cannabis, hvis indholdet af THC er under 0,2 pct.?

  Nej. Oplysningen om de 0,2 pct. er forkert, selv om det står mange steder på internettet. Det er ikke lovligt at købe eller sælge THC-olie i almindelige butikker eller webbutikker. Kun apoteker må sælge medicin med THC – og de må kun sælges til patienter, der har en personlig recept på det fra en læge.

     

  Er det lovligt at besidde THC?

  Kun hvis du har en personlig recept på det pågældende THC-holdige produkt, og det er købt på et apotek, er det lovligt at besidde THC. Stoffet THC er klassificeret som euforiserende og dermed omfattet af narkotikalovgivningen.

 • Hvorfor kan Glostrup apotek lovligt sælge medicin med cannabis?

  Glostrup Apotek fremstiller det, der hedder ’magistrelle lægemidler’. Magistrelle lægemidler er lægemidler, der fremstilles på et apotek til den enkelte patient efter specifik recept fra en læge.

      

  Lægen, der udskriver recepten, skal selv tage det fulde ansvar for behandlingen, da medicinen ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at medicinen ikke er testet for virkninger og bivirkninger i samme omfang som medicin, der er godkendt.

      

  Baggrunden for, at et apotek kan fremstille et magistrelt lægemiddel er for at sikre, at patienter, der har specielle behandlingsmæssige behov, også kan få en behandling. Det kan f.eks. være, at patienten ikke kan tåle de lægemidler, der er på markedet, eller at patienten ikke har effekt af dem.

      

  Glostrup Apotek kan fremstille medicin med cannabis, fordi medicin med cannabis i forvejen er tilladt i Danmark. Glostrup Apotek er et af få danske apoteker, der fremstiller magistrelle lægemidler.

      

  Det er værd at vide, at alle læger i Danmark har mulighed for at udskrive denne type medicin, men at det indtil nu kun er en mindre del af læger på landsbasis, der har udskrevet specialfremstillet medicin med cannabis. Grunden til dette er sandsynligvis, at lægen, der udskriver recepten, selv skal tage det fulde ansvar for behandlingen.

 • Kan man få tilskud til køb af medicin med cannabis?

  Man kan ikke få offentligt tilskud til medicin med cannabis, som ikke er godkendte lægemidler. Det gælder bl.a. magistrelt fremstillet medicin med cannabis og de cannabisprodukter, man kan få i forsøgsordningen.

    

  Politikerne arbejder på at få et tilskud til forsøgsordningen med cannabis til medicinsk brug på plads. Tilskuddet skal dække en del af udgifterne for de patienter, der få udskrevet cannabis til medicinsk brug i forsøgsperioden.

    

  Nogle private sygeforsikringer, f.eks. sygeforsikringen 'danmark', giver tilskud til medicin med cannabis, hvis man har fået medicinen på recept af en læge. Tilskuddet kan både gives til de såkaldte 'magistrelle lægemidler', som laves på Glostrup Apotek, og til medicin med cannabis som Sativex, Marinol og Nabilone. 

    

  Hvis du er uhelbredelig syg og har fået en ’terminal erklæring’ kan du få alle medicinudgifter dækket – herunder cannabis til medicinsk brug, hvis en læge har udskrevet det på recept.

    

  Lægen kan søge bevilling om enkelttilskud

  Lægen kan også søge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til dækning af udgifterne til cannabis til medicinsk brug til den enkelte patient.

    

  For at få enkelttilskuds bevilling skal alle andre godkendte lægemidler være afprøvet uden tilstrækkelig effekt, og lægen skal også argumentere for, at cannabisbaseret medicin vil have en effekt for den specifikke patient.

 • Hvordan kan man få Marinol ® eller Nabilone ® ?

  Marinol ® og Nabilone ® er cannabispræparater, som indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider (de aktive stoffer i cannabis). Danske læger kan søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at udskrive præparaterne til danske patienter.

    

  En udleveringstilladelse er en ordning, der gør det muligt for læger at udskrive medicin, som ikke sælges i Danmark. Producenterne bag lægemidlerne Marinol ® og Nabilone ® har ikke søgt Lægemiddelstyrelsen om godkendelse til at sælge deres produkter i Danmark – og de er derfor ikke godkendt som lægemidler i Danmark. Hvis en læge ønsker at ordinere Marinol ® eller Nabilone ® til en patient, skal lægen derfor søge Lægemiddelstyrelsen om en udleveringstilladelse, så det kan skaffes fra udlandet.

     

  Læs mere på lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

  Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis

 • Hvilke lande har forsøgsordninger som den danske forsøgsordning med cannabis som medicin?

  Enkelte lande som f.eks. Holland, Israel og visse stater i USA har særlige programmer for medicinsk brug af cannabis.

     

  I Holland, Israel og Canada har læger mulighed for at udskrive recept på mere uforarbejdede cannabisprodukter, som f.eks. tørrede plantedele i pulverform, der kan indtages gennem olier, te eller dampe til medicinsk brug.

     

  I Holland har staten givet tilladelse til, at en virksomhed fremstiller et kontrolleret, standardiseret cannabisprodukt. I Holland kan lægerne ordinere dette produkt til medicinsk brug, og patienterne kan købe det på apoteket. Denne type medicinsk cannabis bliver efter hollandske oplysninger brugt af ca. 1.000 hollandske patienter om året.

     

  I USA er cannabis et ulovligt rusmiddel, men enkelte stater har særlige programmer for cannabis til medicinsk brug. Canada og Tyskland har også særlige programmer, hvor læger kan få tilladelse til at ordinere cannabis til medicinsk brug.

 • Er det lovligt at hente cannabisprodukter fra udlandet?

  Hvis en læge i udlandet udskriver en recept på et cannabisprodukt til dig, kan du lovligt medbringe dette til Danmark.

     

  Al anden cannabis - købt på nettet eller i forretninger, hvor det udleveres uden personlig recept fra lægen - er ulovligt at medbringe og bruge i Danmark.

 • Hvad er forskellen på 'medicinsk cannabis' og 'cannabis til medicinsk brug'?

  'Medicinsk cannabis’ er lægemidler med cannabisekstrakt eller syntetisk fremstillet cannabis. Det er lovligt og kan ordineres af læger i Danmark. Lægemidlet Sativex er et eksempel på medicinsk cannabis.

     

  'Cannabis til medicinsk brug’ betyder i princippet, at man bruger selve planten som medicin. Det har tidligere været ulovligt, men den nye forsøgsordning åbner op for brugen af det.

     

  ’Cannabis til medicinsk brug’ er cannabis, der er dyrket og fremstillet af et firma efter godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. Det har kontrollerede indholdsstoffer og er fremstillet uden brug af pesticider og uden indhold af tungmetaller.

 • Støtter Kræftens Bekæmpelse forskning i cannabis?

  Kræftens Bekæmpelse støtter hvert år mange forskellige forskningsprojekter. Vores udvælgelse af, hvilke projekter vi vil støtte, afhænger alene af, hvilken kvalitet det enkelte forskningsprojekt har, og hvor relevant det er i forhold til forebyggelse eller behandling af kræft.

     

  Ansøgninger om støtte til forskning i cannabis og kræft vil blive vægtet på fuldstændig lige fod med andre projektforslag og dermed få støtte, hvis kvaliteten er høj nok. 

     

  Læs mere:

  Forskning i cannabis

 • Har de større viden om cannabis' virkning i udlandet?

  Nej. Alle forskningsresultater bliver offentliggjort i databaser, som er tilgængelig for alle, lige meget hvilket land man kommer fra. Kræftens Bekæmpelse følger meget aktivt med i, hvad der offentliggøres i disse databaser, og kender derfor den nyeste viden fra hele verden.

    

  I øjeblikket er der – på verdensplan - ca. 14 aktive kliniske forsøg, der undersøger den lindrende effekt eller sikkerheden ved at bruge cannabis, og tre forsøg, der undersøger cannabis’ kræftbekæmpende effekt.

 • Øger basisk kost effekten af cannabis?

  Nej. Ingen forskning tyder på, at basisk kost skulle kunne øge effekten af cannabis.

 • Er der risiko for hormonpåvirkning, når man bruger cannabis?

  Vi ved endnu ikke om cannabis kan være et problem ved hormonfølsom kræft. Forskning tyder på, at cannabis kan påvirke både den mandlige og den kvindelige hormonbalance.

     

  En del forskning viser bl.a., at cannabis har en negativ effekt på kvinders fertilitet. Omvendt har forskning i brystkræftceller vist, at CBD forhindrer overlevelse af både østrogenpositive og -negative receptorer. Men der mangler stadig forskning på området, før vi kender de endelige svar.

 • Hvorfor er der ikke godkendt flere lægemidler med cannabis?

  Lægemiddelstyrelsen vurderer og godkender lægemidler i Danmark. På nuværende tidspunkt har lægemiddelstyrelsen kun godkendt et lægemiddel med cannabis, som er Sativex til behandling af multipel sklerose.

      

  For at lægemiddelstyrelsen kan godkende et lægemiddel skal den modtage en ansøgning fra en producent. Ifølge lægemiddelstyrelsen har de endnu ikke givet afslag på en ansøgning på et lægemiddel med cannabis.

     

  Lægemidlerne Marinol og Nabilone er ikke lægemiddelgodkendt i Danmark, men læger kan ansøge om tilladelse til at udskrive dem i Danmark.

Tal med en rådgiver

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til vores rådgivere på Kræftlinjen, hvis du har spørgsmål om kræft og alternativ behandling. Kræftlinjen er gratis rådgivning for alle, som er berørt af kræft. Tlf. 8030 1030

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Læs mere om cannabis og kræft:

Cannabis og kræft