Gå til sygdomsliste

Grøn te og kræft

Grøn te kan både drikkes og tages som kosttilskud - og er i mange sammenhænge sat i forbindelse med positive helbredseffekter. Der findes ikke videnskabeligt bevis for, at grøn te kan forbygge kræft.

Grøn te

Grøn te drikkes af mange og er i almindelige mængder helt ufarligt.

Hvad er grøn te?

Grøn te er en drik, der laves af tørrede, friskplukkede blade fra Camellia sinensis planten og indtages som læske- eller medicinsk drik i især Asien.

Til forskel fra sort te standses gæringsprocessen ved fremstilling af grøn te ved at dampe bladene umiddelbart efter plukning, hvorefter de rulles og tørres. Det sikrer et højt indhold af nogle bestemte indholdsstoffer, der hedder polyfenoler, der virker som antioxidanter.

Grøn te er gennem tiden blevet sat i forbindelse med en lang række positive helbredseffekter. Det er især de polyfenoler der hedder katekiner, som har været tilskrevet gavnlige virkninger i kroppen; den mest kendte er epigallokatekin-3-gallat (EGCG).

Grøn te indtages i forskellige former – som drik (oftest varm) eller i kosttilskud. Nogle bruger det også som ekstrakter og smører det på huden til behandling af forskellige lidelser.

Grøn te i forhold til kræft

I dyrestudier har forskerne fundet, at indholdsstofferne i grøn te kan have kræfthæmmende virkning ved at stoppe væksten af kræftcellerne samt øge celledød. 

Der er også lavet en lang række studier, hvor man ser på risikoen for at udvikle kræft blandt personer der drikker eller ikke drikker grøn te. Her viser nogle studier en beskyttende effekt, særligt i forhold til prostatakræft. Problemet med disse studier er dog, at personer, der vælger at drikke grøn te, ofte også lever sundere på mange andre områder - og at det derfor er vanskeligt at skille effekten af grøn te fra generel sund livsstil.

Dokumentation for virkninger af grøn te hos kræftpatienter

Der findes ikke tilstrækkelig dokumentation for virkningen af grøn te hos kræftpatienter. Der er lavet flere kliniske studier særligt med prostatakræftpatienter. Nogle af undersøgelserne finder positive effekter, mens andre har fundet en øget sygdomsudvikling hos mænd med forstadier til prostatakræft. Det er derfor endnu ikke muligt at be- eller afkræfte en mulig sammenhæng.

Grøn te i samspil med kræftmedicin

Polyfenolerne i grøn te kan hæmme virkningen af bortezomib, som anvendes i behandlingen af myelomatose, en særlig kræftform i knoglemarven og i behandlingen af mantlecellelymfom.

Forskere har også rejst bekymring for, at grøn te kan øge effekten af Tamoxifen og dermed Tamoxifens bivirkninger.

Grøn te indeholder en lang række stoffer, der muligvis kan påvirke effekten af meget forskelligt medicin. Hos Memorial Sloan Kettering Cancer Center (se link nederst på siden) kan du finde en lang liste over mulige interaktioner med medicin.

Bivirkninger ved grøn te

Grøn te drikkes af mange mennesker, og i almindelige mængder er det helt ufarligt. Nogle reagerer dog allergisk over for grøn te.

Hvis man bruger grøn te som kosttilskud eller indtager det i meget store mængder kan man få en række bivirkninger, som kvalme, diarré, opkastning eller forhøjet blodtryk.

Har grøn te en kræftforebyggende effekt?

Grøn te bliver nævnt som forebyggende i forhold til en række forskellige kræftformer. 

Forskere har i flere end 50 sammenfattende studier undersøgt, om der er en sammenhæng mellem indtagelse af grøn te og lavere risiko for at få kræft. Der er mange faktorer, der gør det vanskeligt at sammenligne resultater af studier om grøn te, bl.a. tilberedelsesmåde og den måde man indtager teen, men de samlede analyser konkluderer, at der overordnet set ikke er bevis for en beskyttende effekt på kræft.

Forskerne konkluderer dog, at der muligvis er effekt på brystkræft, tarmkræft, æggestokkekræft, prostatakræft samt lungekræft, men studierne er ikke entydige, og det må undersøges nærmere.

I 2009 blev en stor sammenfattende analyse (et såkaldt ”Cochrane review”) publiceret og fandt, at der ikke var effekt af grøn te på nogen kræftformer undtagen muligvis prostatakræft.

En meta-analyse fra 2011 konkluderede også, at der var en nedsat risiko for udvikling af prostatakræft ved indtagelse af grøn te. Kliniske studier siden da har dog vist blandede resultater, og det er stadig uklart, om grøn te kan have en beskyttende effekt.

Læs mere om grøn te og kræft:

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center - Green tea
Amerikansk kræftforskningscenter, som skriver om nye forskningsresultater inden for alternativ behandling (første gang man kommer ind på siden, skal man klikke på ’Continue’ for at acceptere, at informationerne på siden ikke kan erstatte et lægebesøg).

Nafkam.no - Grønn te
Norsk, statslig hjemmeside om alternativ behandling.


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning