Gå til sygdomsliste

Melatonin og kræft

Melatonin er et hormon, der findes i alle levende væsener. Melatonin kan tilsyneladende styrke kroppens immunsystem og dermed bidrage til at beskytte kroppens celler og væv mod bl.a. kræft. Melatonin kan fås på recept fra lægen mod søvnløshed.

Ung kvinde, der sover i hvidt sengetøj.

Hormonet melatonin påvirker vores 'indre ur' og oplevelsen af træthed. Måske beskytter melatonin også mod kræft, der mangler dog mere forskning, før vi har svar på det.

Hvad er melatonin?

Melatonin er et hormon, der produceres naturligt i hjernen og i øjets nethinde. Produktionen af melatonin er på sit højeste omkring 5-10 årsalderen og falder med årene.

Melatonin bliver især udskilt om natten, og spiller en stor rolle i reguleringen af ens døgnrytme. Melatonin påvirker 'det indre ur', der regulerer temperatur, hormonudskillelse, søvn og oplevelsen af træthed. Hvis man er udsat for lys, for eksempel i forbindelse med natarbejde, hæmmer lyset udskillelsen af melatonin.

Melatonin har mange andre funktioner ud over at styre ’det indre ur’, det fungerer bl.a. som antioxidant og indgår muligvis også i kroppens ældningsproces. Derudover kan det også påvirke ens humør og koncentrationsevne.

Melatonin i forhold til kræft

Interessen for melatonin i forhold til kræft bunder bl.a. i nogle undersøgelser, der har vist en sammenhæng mellem nedsat melatoninniveau og øget risiko for kræft. Desuden tyder nogle kliniske studier på, at melatonin kan have en beskyttende virkning mod kræft.

Melatonin kan muligvis styrke immunforsvaret og dermed beskytte kroppens celler og væv mod bl.a. kræft, og måske kan melatonin styrke cellers evne til at tilintetgøre sig selv (apoptose).

Der er behov for mere forskning

Der er lavet mange internationale undersøgelser af, om melatonin har en indflydelse på forebyggelse af kræft, og om melatonin kan mindske bivirkningerne af kræftbehandling. 

Resultaterne af undersøgelserne er modstridende, og det er derfor endnu ikke muligt at sige, at melatonin kan bruges til at forebygge kræft eller til at mindske bivirkningerne af kræftbehandling.

Det viser forskningen i melatonin og kræft indtil videre:

 • Melatonin kan ifølge flere undersøgelser muligvis reducere den skadelige effekt af strålebehandling og kemoterapi
 • Nogle kliniske studier har fundet, at kombinationen af melatonin og kemoterapi kan forlænge levetiden for kræftpatienter
 • Ifølge nogle undersøgelser kan melatonin hæmme den produktion af østrogen, som nogle kræftsvulster er afhængige af
 • Studier tyder på at melatonin kan søge for, at de celler, der ikke slås helt ihjel af kræftbehandlingen, vil forsvinde helt. På samme måde viser studier at melatonin muligvis kan sikre, at raske celler, der bliver ramt af behandling og derved kan risikere at blive slået ihjel, overlever.
Melatoninmangel ved natarbejde og brystkræft

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har påvist en øget risiko for brystkræft blandt kvinder, der har aften- og natarbejde. Undersøgelsen er foretaget blandt danske kvinder i alderen 30 til 54 år og viser, at risikoen for brystkræft stiger med op til 40 pct. blandt kvinder, der arbejder om aftenen eller natten.

Forklaringen er muligvis, at mennesker med aften- og natarbejde producerer mindre melatonin, når de udsættes for lys om natten. Der er flere uddybende undersøgelser i gang om natarbejde og brystkræft.

Forskere er i gang med en tilsvarende undersøgelse blandt mænd, hvor de undersøger, om der også kan ses en sammenhæng mellem natarbejde og prostatakræft

Melatonin som lægemiddel mod søvnløshed

Forstyrrelser i 'det indre ur' kan behandles med ekstra tilskud af melatonin og lys. Det bruger man typisk i udlandet, og hvis man har jetlag eller søvnbesvær i forbindelse med natarbejde.

Melatonin fremstilles syntetisk i tabletform på enkelte apoteker og kan fås på recept fra lægen. Melatonin findes også som et registreret lægemiddel under navnet Circadin. Dette præparatet er godkendt som middel mod søvnløshed til ældre mennesker på 55 år eller derover.

Bivirkninger af melatonin

Der er ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger af melatonin, og præparatet regnes som helt ufarligt ved korttidsbehandling. Ved længere tids brug kendes virkningen af melatonin ikke med sikkerhed, ligesom vi ikke ved, hvilken indflydelse melatonin har på anden behandling.

Forskning i celle- og dyrestudier har vist, at melatonin både kan have en positiv og en negativ effekt på forskellige sygdomme. Derfor frarådes det patienter med sygdomme som leukæmi, lymfekræft og knoglemarvskræft (myelomatose) at tage melatonin, indtil forskerne kender melatonins effekt. Det skyldes, at metonin kan øge immunsystemets aktivitet.

Mulige bivirkninger ved melatonin:

 • Risiko for depression
 • Øget træthed
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • At balancen i hormonerne påvirkes – melatonin fungerer i et kompleks samspil med kroppens øvrige hormoner, og det er muligt, at et kunstigt tilskud af melatonin kan påvirke denne balance i hormonerne
 • Humørændringer

Læs mere om melatonin og kræft

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center – direkte link til siderne om melatonin
Amerikansk kræftforskningscenter, der skriver om nye forskningsresultater inden for alternativ behandling (første gang man kommer ind på siden, skal man klikke på ’Continue’ for at acceptere, at informationerne på siden ikke kan erstatte et lægebesøg).

Læs også:

Naturlægemidler og kosttilskud (oversigt)

5 gode overvejelser om alternativ behandling


Læs alt om alternativ behandling og kræft:

Alternativ behandling (forsiden)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning