Gå til sygdomsliste

Mistelten og kræft

Ekstrakt fra misteltenplanten er gennem tiden brugt til mange medicinske formål. Undersøgelser viser, at mistelten ikke har en kræfthæmmende virkning. Men ny forskning peger på, at mistelten muligvis kan lindre bivirkninger ved kræftbehandlingen og øge kræftpatienters livskvalitet.

Giftig dekoration

Den mistelten, vi kender fra julepynt, er den amerikanske mistelten. Denne art bruges udelukkende til dekorative formål og er giftig for mennesker.

Hvad er mistelten og misteltenekstrakt?

Mistelten er en snylteplante, som findes i mange forskellige arter. I Danmark er alle misteltenprodukter baseret på den europæiske mistelten.

Den europæiske mistelten har i århundreder været brugt medicinsk til mange forskellige formål – bl.a. epilepsi og sygdomme i nervesystemet, forhøjet blodtryk, hovedpine, menstruationssmerter, barnløshed og gigt.

Misteltenekstrakt fås på recept, men kun få praktiserende læger i Danmark benytter det i praksis som et behandlingstilbud

Mistelten i forhold til kræft

I 1920'erne begyndte man at bruge misteltenekstrakt i behandling af kræft. Ekstrakten fra mistelten fås som en vand- eller alkoholbaseret opløsning, som sprøjtes enten direkte ind i muskler og blodårer eller under huden i nærheden af en kræftknude.

Foreløbig har ingen undersøgelser vist, at misteltenekstrakt skulle have en kræfthæmmende virkning. Men ny forskning antyder en positiv virkning af mistelten på kræftpatienters livskvalitet i forbindelse med behandling.

Dokumentation for virkninger af mistelten hos kræftpatienter

Der er kun foretaget få videnskabelige undersøgelser af misteltens effekt på mennesker.

Undersøgelser viser, at misteltenekstrakt har en positiv effekt på immunforsvaret hos både raske og syge mennesker. Men det er uklart, om immunforsvaret styrkes tilstrækkeligt til, at det kan påvirke sygdomsforløbet hos mennesker med kræft.

De fleste undersøgelser med mistelten har undersøgt misteltens effekt på immunforsvaret og i mindre grad set på misteltens mulige kræfthæmmende effekt. Det gælder, uanset om der blev målt på kræftknuden, på livskvalitet og bivirkninger eller på overlevelsen af kræft.

Blandede og modstridende resultater

Undersøgelser af misteltenekstrakters virkning på mennesker lever sjældent op til de kvalitetskrav, der stilles til videnskabelige undersøgelser. I undersøgelserne har der været brugt forskellige misteltenpræparater og varierende doseringer. Blandt andet derfor er resultaterne af undersøgelserne blandede, ofte modstridende og svære at sammenligne.

Forskningen viser, at mistelten ikke kan behandle kræft

I en stor sammenfattet analyse (et såkaldt Cochrane review) har forskere systematisk gennemgået 21 videnskabelige undersøgelser af misteltens virkning mod kræft. Samlet set er der ikke noget, der tyder på, at mistelten fremmer overlevelsen eller bremser kræftsygdommens udvikling.

Seks af de 21 undersøgelser var af særlig høj forskningsmæssig kvalitet. Undersøgelsernes resultater i korte træk:

  • Brystkræft (to undersøgelser): undersøgelse af patienter med brystkræft, hvor nogle fik mistelten under kemoterapi, mens andre ikke gjorde – undersøgelsens resultater viste forbedret livskvalitet, bl.a. mindre træthed og angst, for de patienter, som fik mistelten under behandlingen
  • Lungekræft: undersøgelse af patienter med lungekræft, der ikke kunne opereres. Patienterne i undersøgelsen fik enten mistelten eller ingen behandling (placebo) – undersøgelsens resultater viste ingen forskel i overlevelse for patienterne
  • Blærekræft: undersøgelse af patienter opereret for blærekræft, som efterfølgende enten fik mistelten i 18 måneder eller ingen behandling (placebo) – undersøgelsens resultater viste ingen forskel i overlevelse for patienterne
  • Hoved-halskræft: undersøgelse af hoved-halskræftpatienter, som fik mistelten eller placebo enten efter operation eller efter operation og strålebehandling – undersøgelsens resultater viste ingen forskel i overlevelse for patienterne
  • Modermærkekræft: undersøgelse af patienter med modermærkekræft, som fik standardbehandling og samtidig enten mistelten eller ingen behandling (placebo) – undersøgelsens resultater viste ingen forskel i overlevelse for patienterne

Nye undersøgelser har fokus på effekt på bivirkninger og livskvalitet

Igangværende forskning i USA involverer patienter, der kombinerer mistelten med gemcitabin. Gemcitabin er et stof, der primært bruges i behandlingen af kræft i bugspytkirtlen, ikke-småcellet lungekræft, bryst- og livmoderhalskræft samt endetarmskræft.

I forsøgene undersøges misteltens bivirkningsprofil og effekt på livskvalitet hos kræftpatienter uden at sætte den konventionelle behandling i bero.

Tal med din læge

Det er altid en god idé, at du taler med din læge, hvis du overvejer at bruge alternativ behandling.

Alternativ behandling kan påvirke den kræftbehandling, du får på hospitalet, desuden er der risiko for bivirkninger ved mange former for alternativ behandling.

Bivirkninger ved mistelten

Der er ikke rapporteret alvorlige bivirkninger ved brug af misteltenpræparater.

De mest almindelige bivirkninger er:

  • Ømhed og betændelse ved injektionsstedet
  • Hovedpine
  • Feber og kulderystelser
  • Forstyrrelser i blodtryk

Der er dog rapporteret dødsfald, efter at mennesker har spist misteltenplanter og -bær.

Misteltenekstrakt modarbejder lægemidler (f.eks. cyclosporin), der gives for at dæmpe immunforsvaret i forbindelse med bl.a. transplantationer.

Cytochrom P450 3A4 substrater: Mistelten hæmmer CYP3A4 og kan påvirke intracellulære koncentrationer af lægemidler, der metaboliseres af dette enzym.

Læs mere om mistelten og kræft

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center – Mistletoe (European)
Amerikansk kræftforskningscenter, der skriver om nye forskningsresultater inden for alternativ behandling 

Nafkam.no – Misteltein
Norsk, statslig hjemmeside om alternativ behandling.

National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) – European Mistletoe
NCCIH er det amerikanske sundhedsministeriums instans for alternativ behandling. 


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning