Gå til sygdomsliste

Natron - syre/base og kræft

Natron er et basisk stof (høj pH-værdi). Reagensglasforsøg har vist, at kræftcellers vækst bremses, hvis man hæver pH-værdien i det miljø, de vokser i. Desværre kan dette ikke overføres til menneskekroppen, fordi opretholdelsen af den naturlige syre/base balance er vigtig for vores organisme. Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at indtag af natron kan hæmme kræft.

Natron

Natron er bedst kendt og brugt som et hævemiddel til brød og kager.

Hvad er natron?

Natron, også kaldet natriumbicarbonat, natriumhydrogencarbonat og tvekulsurt natron (på engelsk baking soda) er et salt, der bruges som hævemiddel i fødevarer. Det har E-nummer E 500.

Natron i forhold til kræft

Den primære teori bag, at natron skulle have en betydning for kræft, handler om kroppens pH-værdi. Natron er basisk (høj pH-værdi), og man ved fra laboratoriestudier, at kræftceller trives bedst i et surt miljø (lav pH-værdi).

Det er derfor foreslået, at man kan hæve kroppens pH-værdi ved at drikke natron opløst i vand og derved skabe ugunstige forhold for kræft. Natron anbefales ofte i kombination med en generel ”basisk” kost, som f.eks. er grøntsager, syrnede mælkeprodukter og mandler.

Den anden teori bag natron til kræftpatienter handler om svampen ”Candida Albicans”. Man kan finde beskrivelser af, at kræft i virkeligheden er en svampeinfektion, at metastaser er svampesporer, og at denne svampeinfektion kan slås ned med natron.

Dokumentation for virkninger af natron på kræftpatienter 

Teorien om, at kræft skulle kunne bremses ved at øge kroppens pH-værdi, udspringer af, at man i laboratoriet i reagensglas kan bremse væksten af kræftceller, hvis man hæver pH-værdien i det materiale, som kræftcellerne vokser i.

Desværre er situationen en helt anden i menneskekroppen. Opretholdelse af syre/base balancen er en meget vigtig brik i den menneskelige organisme, og en ændring i kroppens pH-værdi vil være særdeles alvorlig – udover kræftceller vil det også slå kroppens øvrige celler ihjel.

Vores kost påvirker ikke kroppens syre/base balance

Den kost (herunder natron), vi spiser, har derfor også kun minimal indflydelse på kroppens syre/base balancen, da kroppen omgående vil forsøge at regulere pH-værdien, hvis vi spiser en kost, der er meget sur eller meget basisk.

Derimod vil man hurtigt kunne se en tydelig ændring i urinens pH-værdi, fordi kroppen udskiller uønskede stoffer via urinen. Også i spyt kan man måle stigningen i pH-værdien, hvis man indtager natron.

Der er ingen videnskabelig dokumentation for, at et indtag af natron kan hæmme kræftudvikling. Omvendt er mængden og kvaliteten af den forskning, der er på området, så lav og utilstrækkelig, at effekten ikke kan afvises.

Der er velplanlagte forsøg i gang, der skal undersøge, om natron givet i kombination med kemoterapi måske kan øge effekten af kemoterapien eller mindske bivirkningerne. Men her er endnu ingen resultater.

Men den grundlæggende biologiske viden omkring kroppens regulering af syre-/base balancen gør det meget usandsynligt, at der er en generel effekt af at påvirke kroppens pH-værdi. Der er lavet adskillige studier, der netop viser, at pH-værdien i urin og spyt påvirkes, mens ændringerne i blodet er minimale.

Kræft er ikke en svampeinfektion

I forhold til at kræft i virkeligheden er en infektion med svampen ”Candida Albicans”, er der ingen dokumentation. At kræft skulle være en svampeinfektion er en teori, der ligger meget langt fra vores biologiske viden om kræft.

Teorien bag, er primært fremsat af den italienske læge Tullio Simoncini, som har anbefalet natronindsprøjtninger til kræftpatienter. Tullio Simoncini er dømt for manddrab i Italien, efter at en af hans patienter døde af behandlingen.

Måske bunder svampeteorien i, at kræftpatienter kan opleve gener af Candida Albicans. Candida Albicans er en svamp, der meget hyppigt lever på mennesker. Det er sjældent et problem, fordi immunsystemet holder infektionen i skak. Men i situationer hvor immunsystemet er dårligt, f.eks. ved HIV infektion og i nogen tilfælde efter kemoterapi, kan infektion med Candida Albicans blive et problem. Heller ikke her er natron dog en brugbar behandling.

Natron i samspil med kræftmedicin

Om natron påvirker kræftbehandlingen generelt vides ikke.

Bivirkninger ved natron

Hvis man indtager natron i så store mængder at det - på trods af kroppens forsøg på at modvirke dette - alligevel lykkes at hæve blodets pH-værdi udover det minimale, kan kroppen reagere med alvorlige symptomer. Symptomerne kan f.eks. være nedsat vejrtrækning, kvalme, opkastninger, diarré, hjertebanken, blodtryksfald, forvirring og i værste fald kramper og koma – dette kaldes metabolisk alkalose.


 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.