Gå til sygdomsliste

Coenzym Q10 og kræft

Kroppen danner selv enzymet Coenzym Q10, som har betydning for vores immunforsvar. Undersøgelser tyder på, at Q10 taget som kosttilskud muligvis beskytter hjertet under kemoterapi. Der mangler dog videnskabelig dokumentation for Q10’s effekt i forbindelse med kræftbehandling.

Coenzym Q10

Kroppen danner selv Q10, og vi får det gennem maden. Derfor er tilskud normalt unødvendigt. Q10 findes især i fisk, kød, peanuts og spinat.

Hvad er Q10?

Coenzym Q10 er et enzym, som kroppen selv danner. Det hjælper cellerne med at producere energi og fungerer samtidig som antioxidant. Q10 er en betingelse for, at immunforsvaret fungerer optimalt.

Q10 findes overalt i kroppen, dog mest i hjertet, leveren, nyrerne og bugspytkirtlen og mindst i lungerne.

Coenzym Q10 kaldes også Ubikinon eller Ubidecarenon.

Q10 forhandles også som kosttilskud i dagligvarehandlen. Det findes som tabletter og kapsler. Det er ikke tilladt at sælge kosttilskud som Q10 til indsprøjtninger i Danmark.

Der har været udført undersøgelser af coenzym Q10 på både dyr og mennesker - og også specifikt på kræftpatienter. Den vigtigste opdagelse har været, at Q10 tilsyneladende kan beskytte hjertet og formindske den skade, som nogle stoffer i kemoterapi kan forårsage.

Q10 og behandling for kræft

Der er stadig ikke nok videnskabelig dokumentation for virkning og bivirkning af Q10. Der skal laves flere undersøgelser for at afgøre, om Q10 kan være et godt supplement til kræftbehandlingen, eller om man snarere risikerer at forringe kræftbehandlingens effekt.

Q10 i forhold til kræft

Det er påvist, at kræftpatienter har et lavere niveau af Q10 i blodet end raske mennesker. Derfor forskes der i, om tilskud med Q10 kan hjælpe i behandling og forebyggelse af kræft.

Der er igennem årene foretaget mange forsøg og afprøvninger af Q10's virkning på både dyr og mennesker. Selvom mange af disse undersøgelser har vist en positiv effekt af stoffet, f.eks. på immunforsvaret, har der kun været offentliggjort meget få videnskabelige undersøgelser af Q10's effekt på selve kræftsygdommen.

Manglende dokumentation for Q10 kan skyldes, at undersøgelserne ikke har været gode nok til at opfylde de videnskabelige krav til en undersøgelse.

Udover at kunne beskytte hjertet, når man er i behandling med kemoterapi, har en enkelt dansk undersøgelse vist, at coenzym Q10 muligvis kan mindske smerter og vægttab hos kræftpatienter. Patienterne i undersøgelsen syntes også, at deres livskvalitet var forbedret.

Udenlandske studier med Q10

Et studie fra Taiwan undersøgte Q10's effekt hos patienter med en form for lever kræft. Patienterne i studiet fik hverken kemo eller hormonbehandling. Resultaterne viste, at de patienter, der havde fået et dagligt tilskud af Q10 på 300 mg i 12 uger havde et lavere niveau af oxidativt stress og et højere niveau af antioxidant kapacitet sammenlignet med patienterne, der ikke havde fået Q10.

Et koreansk dyreforsøg med raske rotter undersøgte Q10's effekt på nyren efter strålebehandling. Nyren er det mest stråle-sensitive organ i maveregionen, og som følge af strålebehandling kan der opstå nefropati, der er karakteriseret ved en langsom og tiltagende forringet nyrefunktion. Det koreanske dyreforsøg viste, at Q10 havde en beskyttende effekt på nyren over for strålebehandling. Rotterne i dette forsøg var raske, så derfor kan man ikke ud fra dette sige noget om, hvordan Q10 påvirkede effekten af strålebehandlingen.

Dokumentation for virkninger af Q10 hos kræftpatienter

I de få videnskabelige undersøgelser, der er offentliggjort, har forskerne koncentreret sig om at undersøge, om Q10 beskytter mod kemoterapiens bivirkninger. Undersøgelserne er udført i henholdsvis Japan, Italien og USA.

Både i undersøgelse med dyr og mennesker har Q10 vist at have en beskyttende effekt på hjertet ved visse former for kemoterapi. Det drejer sig f.eks. om doxorubicin og epirubicin, der ved høje doser kan beskadige hjertemuskulaturen eller forstyrre hjerterytmen.

En undersøgelse af patienter med leukæmi viste, at patienter, der fik stoffet doxorubicin suppleret med Q10, havde betydeligt færre skader på hjertet, end de patienter, der ikke fik Q10.

Undersøgelsen viste dog ikke, om man samtidig risikerer at mindske selve kræftbehandlingens effekt. Det er der andre undersøgelser, der kunne tyde på.

Læs mere om bivirkninger ved kemoterapi:

Mulige bivirkninger ved kemoterapi

En anden undersøgelse med dyr har vist, at Q10 også beskytter kræftcellerne mod strålebehandling. Hvis det samme gælder for mennesker, er det en ganske alvorlig bivirkning ved Q10, da strålebehandlingen i så fald ikke virker efter hensigten.

Selvom de eksisterende videnskabelige undersøgelser peger i retning af, at Q10 måske nok har et sundhedsfremmende potentiale og en beskyttende funktion, skal der meget mere dokumentation til, før Q10 kan anerkendes som en integreret del af de anerkendte og videnskabeligt dokumenterede behandlingstilbud mod kræft.

Tal med din læge om den alternative behandling

Du bør altid tale med din læge, før du begynder at tage naturmedicin, da det bl.a. kan påvirke optagelsen af medicin og f.eks. påvirke bedøvelsesmidler ved operation.

Q10 i samspil med kræftbehandling

De mest opsigtsvækkende resultater i forbindelse med Q10's mulige påvirkning af traditionel kræftbehandling stammer fra en dansk undersøgelse fra 1998.

I undersøgelsen sammenlignede forskerne to grupper af mus, der begge havde fået småcellet lungekræft, og derpå modtog en enkelt-dosis strålebehandling. Den ene gruppe fik samtidig Q10, mens den anden ikke fik.

De mus, som fik Q10, fik dårligere resultat af strålebehandlingen. Kræftknuden blev ikke mindsket i samme grad, som i den gruppe mus, der udelukkende modtog strålebehandling. Q10 forringede altså strålebehandlingens effekt.

En mulig forklaring på dette kan være, at Q10 beskytter kræftcellerne mod den skade, som strålebehandlingen giver.

Udover risikoen for at mindske virkningen af strålebehandlingen, er der en risiko for, at Q10 også påvirker effekten af kemoterapi. Derfor er det vigtigt at fortælle det til lægen, hvis man bruger Q10, inden man begynder kræftbehandling. Det gælder også, hvis man tager anden form for kosttilskud eller naturmedicin.

Læs mere om naturmedicins interaktion med kræftbehandling:

Når du også får kræftbehandling

Bivirkninger ved Q10

Der er ikke rapporteret alvorlige bivirkninger i forbindelse med indtagelse af Q10. Dog ved man, at Q10 i høje doser på over 300 mg pr. dag har forårsaget forhøjede levertal hos nogle mennesker. 

Sjældne bivirkninger ved  lave doser (50-150 mg/dag) er udslæt, kvalme, irritabilitet, maveonde, og sjældne bivirkninger ved højere doser (600 – 1200 mg/dag) er halsbrand, hovedpine, træthed og maveonde.

Vær opmærksom, hvis du tager anden medicin

Hvis du tager anden medicin, kan der ske interaktioner. Studier viser, at Q10 måske kan hæmme virkningen af kemo og strålebehandling på grund af dets antioxidant virkning. Herudover kan Q10 muligvis også reducere virkningen af Warfarin, der er et blodfortyndende lægemiddel. Hvis man tager statiner, som er en type medicin der hjælper med at sænke niveauet at kolesterol, kan det reducere niveauet af Q10 i blodet.

Læs mere om Q10 og kræft:

Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Coenzyme Q10
Amerikansk kræftforskningscenter, som skriver om nye forskningsresultater inden for alternativ behandling (første gang man kommer ind på siden, skal man klikke på ’Continue’ for at acceptere, at informationerne på siden ikke kan erstatte et lægebesøg).

Nafkam.no - Q-10 ved kreft
Norsk, statslig hjemmeside om alternativ behandling.

Læs mere om alternativ behandling

Kosttilskud og naturlægemidler
Få viden om kosttilskud og naturlægemidler i relation til kræft, og om hvilke virkninger og bivirkninger de har.

Behandlingsformer
Læs om udvalgte alternative behandlingsformer.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning