Gå til sygdomsliste

Selen og kræft

Kroppen danner ikke selv selen, men har brug for det dagligt i små mængder. I større doser er selen giftigt. Vi får den nødvendige selen gennem en varieret kost. Forskning i selen og kræft har givet uklare svar og har bl.a. vist, at både for lidt og for meget selen kan være skadeligt.

Selen er et vigtigt spormineral, som kroppen har brug for, og som vi bl.a. får gennem en varieret kost.

Vi får selen gennem kosten

Selen findes overalt i jord og vand, og i mange fødevarer; f.eks. i korn og grøntsager, men også i kød, mælk, æg og fisk.

Indholdet af selen i jordbunden varierer markant mellem forskellige steder i verden, og derfor varierer fødevarernes indhold af selen også. Det gælder både for korn og grøntsager, men også for f.eks. kød og mælk, da indholdet af selen i græs og andet foder afhænger af dyrkningsstedet.

Jordens indhold af selen er lavt i Danmark sammenlignet med f.eks. USA. Til gengæld er fisk en god kilde til selen i Danmark.  

Laks og grøntsager, der tilberedes til mad

Ligesom mange andre vigtige mineraler og vitaminer får vi selen gennem en god, varieret kost.

Hvor meget selen skal kroppen bruge?

Det anbefales, at kvinder dagligt får 50 mikrogram selen og mænd 60 mikrogram. Det opnår de fleste ved at spise en varieret kost.

Hvis man ikke spiser kød, fisk, mejeriprodukter eller æg, kan det være vanskeligt at få tilstrækkeligt selen. Det hjælper hvis en del af de planter, man spiser, er importeret fra områder med højere mængder selen i jordbunden - f.eks. mel fra USA.

Selen kan også tages i tabletform som et kosttilskud eller i en almindelig multivitamintablet.

Selen i forhold til kræft

Selen spiller en vigtig rolle for mange af kroppens biologiske processer, også i forhold til kroppens forsvar mod kræft.

Selen spiller bl.a. en rolle i forhold til programmeret celledød i kræftceller, optimeret funktion af immunsystemet og nedsat inflammation.

Da selen er involveret i så mange kræftrelevante biologiske processer, er der udført rigtigt meget forskning i selen og kræft. Forskerne er både interesserede i, om selen kan forebygge kræft og hindre spredning af kræft. Forskningsresultaterne har dog endnu ikke givet klare svar.

Dokumentation for virkninger af selen på kræftpatienter

Det er svært at skelne mellem studier, der ser på kræftforebyggende effekter af selen og studier, der undersøger, om selen kan have en effekt på spredning af kræft. Det skyldes, at en del studier har set på kræft i forskellige stadier og også på om forstadier til kræft udvikler sig til egentlig kræft.

Tidlige lodtrækningsforsøg har peget på, at kosttilskud med selen muligvis kunne beskytte mod udvikling af særligt kræft i prostata. Disse studier er siden blevet fulgt op af større og bedre designede lodtrækningsstudier, der desværre ikke kunne genfinde den beskyttende effekt.

Omvendt fandt et meget stort lodtrækningsforsøg med mere end 35.000 amerikanske mænd, at tilskud med selen øgede risikoen for at blive diagnosticeret med aggressiv prostatakræft.

Selentilskud har også været testet i lodtrækningsforsøg blandt personer med lungekræft, personer med blærekræft og personer med polypper i tyktarmen. Ingen af studierne fandt, at kosttilskud med selen havde nogen forebyggende effekt.

Flere af de udførte lodtrækningsforsøg med selentilskud, har som bivirkning fundet, at de personer, der fik selen, havde en forøget risiko for at udvikle type 2 diabetes.

Forskningen giver modsatrettede resultater

Selvom der er udført meget forskning af høj kvalitet, er det umuligt at give en klar vurdering af, hvordan selen spiller ind i forhold til kræft hos mennesker. En del af de modsatrettede resultater kan skyldes, at de mængder selen, vi får fra vores kost, varierer så meget mellem forskellige lande.

Nogle forskere har foreslået, at sammenhænge mellem selen og kræft er ’U-formet’ – det vil sige, at både for meget og for lidt selen leder til en øget risiko for kræft.

Her i Danmark (og de fleste andre steder i Europa) er jordbunden relativt fattig på selen. Man kunne derfor forestille sig, at et selentilskud kunne være gavnligt. Der er ikke lavet lodtrækningsforsøg i Danmark med selentilskud, men i de studier, hvor man har målt selenindholdet i blodet og fulgt forsøgsdeltageres risiko for at udvikle kræft, har man ikke fundet nogen sammenhæng mellem selenindhold i blodet og kræftforekomst. 

På nuværende tidspunkt er det altså ikke muligt at anbefale tilskud med selen til hverken forebyggelse af kræft eller til kræftpatienter. På trods af mange gode forskningsstudier med mennesker, er der ikke fundet overbevisende positive effekter, men der er til gengæld rejst bekymring om uønskede effekter.

Tal med din læge

Det er altid en god idé, at du taler med din læge, hvis du overvejer at bruge alternativ behandling.

Alternativ behandling kan påvirke den kræftbehandling, du får på hospitalet, desuden er der risiko for bivirkninger ved mange former for alternativ behandling.

Selen i samspil med kræftmedicin

Der er ikke rapporteret nogle interaktioner med kræftmedicin og selen.

Bivirkninger ved selen

Nogle af de mest alvorlige bekymringer ved moderate indtag af selen er bl.a. den øgede forekomst af aggressiv prostatakræft og type 2 diabetes.

Meget høje indtag af selen leder til forgiftning. Symptomerne inkluderer kvalme, opkast, samt forandringer af negle og hår. Ekstreme tilfælde kan give nerve- og leverskader.  


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning