Gå til sygdomsliste

Mentale redskaber - få styr på tankerne

Når du har kræft eller er tæt på en, der har kræft, sætter det af gode grunde sit præg på tankestrømmen. Du kan ikke stoppe tankerne fra at komme, men med teknikker som mindfulness og visualisering kan du træne, hvordan du vil forholde dig til tankerne og dermed finde større ro i din situation.

Du har måske hørt, at det er vigtigt at tænke positivt hele tiden, når du har kræft. Det er ikke rigtigt. Tværtimod kan det være en dårlig idé at forsøge at undertrykke følelser som vrede, frygt og tristhed, for de er helt naturlige. Det er naturligt at svinge mellem negative og positive tanker og følelser, når du har kræft inde på livet som patient eller pårørende.

Kvinde i gul jakke, der står under et træ

Mentale teknikker som visualisering og mindfulness kan hjælpe dig til at finde ro under et krævende sygdomsforløb og lindre smerter og angst.

Når de negative tanker kører i ring

Vi tænker alle sammen over vores situation ind imellem for at blive klogere på os selv og for at gennemtænke de udfordringer, vi står midt i. Men når tankerne tager overhånd, og vi bliver ved med at gruble og bekymre os uden at komme nogen vegne, kaldes det rumination. Ordet rumination kommer af det engelske ord for, når køer tygger drøv – hvilket også meget fint beskriver dét, vi gør ved tankerne.

Vi tygger mest drøv på tanker, når vi har det dårligt og er stressede, fordi hjernen forsøger at hjælpe os med at finde en løsning på problemerne. Men hvis tankerne bliver ved med at køre i ring, så kan virkningen blive det modsatte.

Alt efter dit behov kan du med hjælp fra enkle teknikker blive bevidst om den måde, du tænker på, og du kan træne din evne til at vælge, hvordan du vil reagere på de tanker, der kommer. På den måde kan du hjælpe dig selv med at finde større ro, overskud og motivation i hverdagen.

Ved at træne mindfulness - som på dansk kan kaldes ’bevidst nærvær’ - kan du f.eks. blive opmærksom på, når du tygger drøv på tankerne og få hjælp til at komme ud af de negative grublerier.

Du kan også bruge andre øvelser og teknikker, som træner din evne til at blive opmærksom på tankerne og dine reaktioner på dem, så du kan øve din evne til at håndtere tankerne anderledes.

Her finder du 'mentale redskaber' og øvelser til at få bedre styr på tankerne:


Mindfulness og meditation

Meditation er en øvelse eller en teknik, man kan bruge til at opnå indre ro, så tanker, bekymringer og smerter fylder mindre. Der findes forskellige former for meditation. Undersøgelser viser, at mindfulness har en positiv effekt på angst og depression i forbindelse med kræft. Læs mere og find meditationsøvelser:

Mindfulness og meditation


Yoga kan hjælpe til at styrke både krop og sind

Yoga er en blid type træning som kan udføres af alle - også hvis du er i behandling for kræft. Yoga kan have en positiv effekt på stress og angst, og kernen i yoga er at skabe balance mellem krop og sind. Læs mere og find yogaøvelser, du kan lave hjemme i stuen:

Yoga og kræft


Brug naturen til at finde ro

Naturterapeutisk mindfulness kan hjælpe dig til at reducere tankemylder og finde ro og nærvær i hverdagen. Naturterapeutisk mindfulness har meget tilfælles med almindelig mindfulness, men øvelserne foregår i naturen og inddrager naturen som et støttende element. Læs mere og find lydfiler, du kan tage med ud i naturen:

Naturterapeutisk mindfulness


Visualisering

Når man visualiserer, bruger man sin forestillingsevne helt målrettet til at danne bestemte billeder. Visualisering er en meditationsteknik, du kan bruge til at lindre smerter og angst i forbindelse med kræftbehandlingen. Du kan også bruge visualisering til at aflede tankerne fra bekymringer. Læs mere:

Visualisering


Små øvelser som kan hjælpe, hvis tankerne kører i ring

Det er ikke altid vi har tid eller overskud til at meditere, men mindre kan også gøre det. Her er en række små redskaber du kan bruge til at få styr på tanker og bekymringer i din hverdag:

Gode øvelser i hverdagen


Afspænding til krop og tanker

Afspændingsøvelser kan lindre angst og bekymringer og hjælpe dig til en bedre søvn. Her finder du enkle åndedræts- og afspændingsøvelser, som kan hjælpe dig til at få ro på krop og tanker, når du har kræft:

Afspænding


Troens betydning, hvis man har kræft

For nogle kan troen på noget større give mod og styrke til at håndtere livet med en kræftsygdom. Undersøgelser tyder på, at kræftpatienter med et religiøst tilhørsforhold oplever mindre angst og giver udtryk for større håb. Læs mere:

Tro, religiøsitet og kræft


Bobby Zachariae

I videoen fortæller professor Bobby Zachariae om, hvordan du kan arbejde med at rumme både de negative og positive følelser, og hvordan netværket kan støtte bedst muligt. (5:03 min)


Få redskaber til at styrke krop og sind i Kræftens Bekæmpelses rådgivninger

I din lokale kræftrådgivning kan du bl.a. få rådgivning og møde andre i samtalegrupper. Du kan også tilmelde dig kurser med fokus på f.eks. mental robusthed eller angst for tilbagefald.

’Ditliv’ er et kursustilbud til dig, der har kræft, eller er pårørende til en kræftpatient. På kurset får du inspiration til, hvordan du ved at arbejde med de fire områder kost, bevægelse, søvn og tanker kan sætte en positiv spiral i gang i din hverdag. Læs mere og find et tilbud nær dig:

Kræftrådgivninger

Ditliv kursus

Læs også:

Reaktioner og følelser, når du har kræft

Få idéer til, hvordan du kan gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagen:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Om akupunktur, homøopati, musikterapi og andre alternativ behandlingsformer, som også kan hjælpe dig med at håndtere bivirkninger:

Alternative behandlingsformer

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning