Gå til sygdomsliste

Vær sammen med andre

Mange oplever – når de er sammen med mennesker, de holder af – at de dels får mulighed for at dele deres oplevelser i et kræftforløb, og dels får frirum fra sygdommen. Det kan være rart at opleve pauser fra kræften – og det er som regel lettest, når man er sammen med andre.

Nogle finder en støtte i deres eksisterende netværk. Andre oplever, at sygdommen giver anledning til at skabe nye relationer. Der er også nogle, som foretrækker at håndtere situationen med de allernærmeste eller måske helt alene.

Det handler om at finde ud af, hvad der virker for dig. Du kan prøve at mærke efter, hvilke situationer du oplever mest glæde, livskvalitet og en følelse af at blive ladet op.

To ældre kvinder går arm i arm og griner sammen

Det vigtige er ikke, at du har et stort netværk, men at du har støtte og opbakning fra mennesker, du kan lide at være sammen med.

I et godt samvær føler man sig set og anerkendt

Behovet for at være sammen med andre kan svinge igennem hele livet. I forbindelse med kriser – som hvis man får en alvorlig sygdom – kan behovet for samvær både blive større eller mindre.

Det vigtigste for de fleste af os er, at vi i samværet med andre bliver anerkendt som dem vi er, med de følelser og tanker, vi har netop nu. Hvis man har kræft, har man ikke altid brug for gode råd eller opmuntrende historier om andres forløb. Måske har man mest af alt brug for, at den anden lytter og anerkender den vanskelige situation, man står i.

Vær sammen med mennesker, der gør dig godt

Måske føles det uoverskueligt at opsøge nye sociale fællesskaber eller holde kontakten med dem, du allerede har – men det vil ofte være anstrengelserne værd. Fokuser på samvær med mennesker, der gør dig godt. Det vigtige er ikke, at du har et stort netværk, men at du har støtte fra mennesker, du kan lide at være sammen med.

Nogle gange kan det være svært at vide, hvad man egentlig har brug for. Hvem man har brug for at være sammen med og om hvad. Det kan være en god idé at prøve sig lidt frem. Hvad hjælper én bedst? Er det at være sammen med de nærmeste, med bekendte, med andre i samme situation eller måske professionelle?

Mine venner betyder alt for mig. Når jeg er sammen med dem, føler jeg mig ikke syg. Men samtidig er det også dem, jeg kan læsse af på og lave sjov omkring min sygdom med. De giver mig motivation til at kæmpe videre. 

Kvinde med hjernetumor
Idéer til godt samvær
  • Afsæt tid til samvær med din familie eller dine venner, hvis du kan mærke, at det giver dig energi
  • Lav aftaler, som er nemme at komme ud af, hvis du på selve dagen ikke magter det. Det kan være en god idé at forberede dit netværk på, at du måske melder afbud kort inden, I skal mødes. Du kan f.eks. sige: 'Som jeg har det nu, vil jeg rigtig gerne mødes. Hvis jeg får en dårlig dag, kan det godt være, at jeg bliver nødt til at aflyse'
  • Deltag i arrangementer eller aktiviteter, hvor du kan møde andre i samme situation som dig. Her kan du frit dele dine erfaringer og eventuelle bekymringer
  • Meld dig på et kursus, deltag i foredrag, arbejd frivilligt og mød andre mennesker, der lige som dig har lyst til socialt samvær, hvor man har en fælles interesse
  • Brug sociale medier, videobaserede samtaler f.eks. Skype eller Facetime, e-mails og telefonen i hverdagen. Det kan være gode måder at holde kontakten med både familie, venner og kolleger på
  • Prøv evt. Kræftens Bekæmpelses app Sammeholdet til at kommunikere med din netværk

Hvis du mangler nogen at være sammen med

Mange mennesker kan opleve at stå i den situation, at de savner gode pårørende eller et større netværk. Måske er du ikke længere erhvervsaktiv, eller familien bor langt væk. Det kan føles ekstra tungt, når man er syg.

Det er aldrig for sent at opbygge nye relationer, og der findes mange muligheder for at møde andre mennesker i mere eller mindre forpligtende sammenhænge.

I de fleste kommuner findes et frivilligcenter med alsidige tilbud for kommunens borgere. Du kan f.eks. gå på din kommunes hjemmeside for at se, om der er tilbud for dig.

Kræftens Bekæmpelse tilbyder også mange muligheder for at møde andre mennesker, som er berørt af kræft. Der findes f.eks. caféer for patienter og pårørende rundt omkring i landet, her kan man helt uforpligtende møde op og tale med ligestillede. I Kræftens Bekæmpelses lokale rådgivninger kan man deltage i gruppeforløb og møde ligestillede.

To kvinder snakker og griner sammen

På Kræftrådgivningen i Herlev mødes enlige kræftpatienter, laver mad og spiser sammen, mens de deler hverdagens sorger og glæder. 1:00 min.

Hvis du har særligt behov for en bisidder eller tovholder i kræftforløbet, er Kræftens Bekæmpelses Navigatortilbud måske noget for dig. Læs mere:

Kræftrådgivninger

Navigator – få støtte af en bisidder

Digitalt samvær

Hvis du ikke har overskud til at opsøge fysisk samvær med andre, kan du i stedet overveje at opsøge digitale fællesskaber. På Cancerforum kan du f.eks. få kontakt med ligestillede og skrive med dem, når det passer dig.

Cancerforum

En kræftsygdom kan vække følelsen af at stå alene. Følelsen hænger ikke nødvendigvis sammen med, at man ikke har mennesker omkring sig, men måske mere med, at det er vanskeligt at dele sine tanker, følelser og oplevelser med dem, som er omkring en.

Marianne Kruse, psykolog og kræftrådgiver

Samvær med de nærmeste pårørende

Nogle gange er vores nærmeste pårørende dem, vi har sværest ved at betro os til, når vi har det svært. Alt i os får lyst til at passe på og beskytte dem, som står os nærmest. Derfor kan det ofte være vanskeligt at fortælle netop dem, hvor bekymret og ked af det, man er, eller hvor ondt man har. Man kan på den måde komme til at føle sig alene med sine tanker og følelser. De, der ender med at tale med deres nærmeste, selvom det er svært, bliver ofte lettede over at finde ud af, at de nærmeste i mange tilfælde har det på samme måde.

Du kan dele dine tanker ved at skrive dem ned – og så lade dine pårørende læse med. Det kan være lettere end at sige det direkte.

En far og to sønner spiller kort ved et bord

Ofte har de nærmeste pårørende mange af de samme tanker og følelser som en selv, det kan være en lettelse at være åben og tale sammen.

Samvær med gode venner kan minde dig om, hvem du også er

Venner, man har fulgtes med længe, kan hjælpe én med at huske på, hvem man også er og var før sygdommen. Nogle beskriver, at de næsten ikke kan kende sig selv, efter de har fået kræft. Det kan derfor være en stor støtte, at vennerne kan fortælle, hvordan de almindeligvis opfatter en.

Gode venner kan også hjælpe med at skabe pauser fra tanker om sygdom og behandling. De kan tilbyde at invitere i biografen eller på café, når behandlingen tillader det. De kan hjælpe med at sætte fokus på noget af alt det, som styrker følelsen af mening og fællesskab.

Samvær med ligestillede, som forstår dig

Mange patienter og pårørende har stor glæde af at møde andre mennesker, der står i en lignende situation som én selv. I mødet med ligestillede finder mange en forståelse og anerkendelse, som de ikke altid finder hos deres venner og familie. Man kan føle sig mere sårbar, irritabel, glemsom eller usikker end normalt. Andre, der er eller har været i et kræftforløb, vil ofte kunne genkende og forstå reaktionerne.

Nogle gange vil man opleve, at ligestillede har det præcis ligesom en selv, andre gange vil man opleve, at de har det meget anderledes end én selv. Begge dele kan bidrage til, at man bliver mere klar over, hvordan man selv har det og oplever sygdomsforløbet. Det kan også gøre, at man får øje på nye handlemuligheder i den situation, man befinder sig i.

I en gruppe for ligestillede kan man måske også møde tidligere patienter, som er raske i dag. Det kan give håb og energi at møde nogen, som er kommet godt igennem sygdommen, og som ved, hvad det vil sige at være i behandling.

Det har været virkelig givtigt for mig at møde gutterne i prostatagruppen. Vi er blevet gode venner på no time. Vi skriver sammen og tager på ture. Senere på måneden skal vi ud at køre gokart og spise sammen.

Prostatakræftpatient
To kvinder taler sammen i en kræftrådgivning

I mødet med andre patienter kan man også få nye ideer til, hvordan man tackler hverdagen med kræft. F.eks. gode idéer til motion, kost, foredrag m.m.

Samtaler med professionelle, der kan rådgive om livet med kræft

Nogle kræftpatienter og deres pårørende vælger at tage kontakt til professionelle – det kan f.eks. være en psykolog eller en rådgiver, som kan rådgive dig om livet med kræft. Mange beskriver, at det kan være en hjælp at tale med én, der ved, hvilke psykiske og fysiske konsekvenser en kræftdiagnose kan have.

Mange beskriver, at de føler sig mere frie til at fortælle om, hvordan de har det, når de ikke samtidig skal tage hensyn til den andens følelser, som når man taler med en nærtstående. Når man taler med en professionel kan man fokusere udelukkende på egne tanker og følelser.

Rådgivningstilbud


Læs også:

Når man har kræft, kan man føle sig ensom. Ofte vil følelsen af ensomhed ikke fylde hele tiden, men mange mærker den ind imellem. Læs mere om ensomhed i forbindelse med kræft og få gode råd til at håndtere følelsen:

Ensomhed og kræft

Man kan opleve, at ens relationer bliver sat på prøve, når man får kræft. Dine omgivelser kan reagere meget forskelligt. Nogle vil overraske positivt, mens andre måske vil trække sig. Her kan du få idéer til, hvordan du kan håndtere andres reaktioner:

Andres reaktioner på, at du har fået kræft

Læs alt om, hvad du selv kan gøre:

Hvad kan du selv gøre - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.