Gå til sygdomsliste

Hjælp til pleje i hjemmet i den sidste tid

Du kan få hjemmesygepleje og hjemmehjælp, når du bliver plejet hjemme. Udgifter til f.eks. medicin og ændringer i hjemmet bliver dækket af kommunen. Hjælpemidler kan lånes gratis.

Få vejledning og hjælp af hjemmesygeplejerske og egen læge

Hjemmesygeplejersken kan ofte guide dig i, hvor I skal søge om at få dækket udgifter eller få bevilget hjemmehjælp osv. Du kan ofte også bruge din egen læge til at koordinere og være ansvarlig for, at du får den bedste lindrende behandling.

Som udgangspunkt er tanken, at det ikke skal være dyrere for dig og dine pårørende, at du bliver plejet i hjemmet, end hvis du havde været indlagt. Derfor kan I få dækket de udgifter, der kan være ved at blive plejet derhjemme.

Udgifter betales af kommunen

Hvis I har udgifter til medicin, sygeplejeartikler, boligændringer, hjælpemidler eller hjemmehjælp, vil disse udgifter blive betalt af kommunen.

Hjemmesygepleje til medicin og personlig pleje

Sygepleje i hjemmet tilbydes hele døgnet og er gratis. Hjælpen kan for eksempel være at holde styr på medicinen, at være med til den personlige pleje, at lindre for smerter og ikke mindst at støtte og vejlede. Du kan selv ansøge eller bede dine pårørende, egen læge eller sygehus om at kontakte den kommunale hjemmesygepleje.

Hjemmehjælp til huslige opgaver

Hjælp til personlig pleje, huslige opgaver og eventuelt indkøb betragtes som en varig hjælp, når man er døende, og er derfor gratis. Du kan selv ansøge eller bede dine pårørende, egen læge, sygehuset eller hjemmesygeplejersken om at kontakte kommunen.

Plejeorlov til pårørende

Et familiemedlem eller en ven kan blive plejeperson for dig og få udbetalt plejevederlag. Det forudsætter, at du er uhelbredelig syg, har behov for pleje, og at du og din pårørende er enige om plejeorloven. Læs mere om, hvilke overvejelser der er gode at gøre, hvis I overvejer plejeorlov.

Pårørende på plejeorlov?

Lindrende behandling (palliativ behandling) i hjemmet

Lindrende behandling og pleje skal mindske eller eventuelt helt fjerne ubehagelige symptomer. Den lindrende behandling kan omfatte forskellig medicin, som er smertestillende, luftgivende, væskereducerende m.v.

Lindrende behandling er også omsorg, sygepleje, samtale og hjælp til at tackle f.eks. angst. Desuden kan lindrende behandling være fysioterapi i form af blid massage, afspænding og åndedrætsøvelser.

Ofte er det din læge, der koordinerer den lindrende behandling. Det kan være ved hjemmebesøg eller over telefonen. Det kan også være en socialrådgiver, psykolog eller fysioterapeut, der står for den lindrende behandling. Nogle gange udføres den af et palliativt team, der besøger dig derhjemme.

Det palliative team består af blandt andet læger og sygeplejersker med specialuddannelse i lindrende behandling og pleje. Læs mere om, hvordan man lindrer smerter i den sidste tid:

Kroppen de sidste uger

Hjælpemidler til pleje i hjemmet

Når man bliver alvorligt syg, og kræfterne aftager, kan hjælpemidler være en stor hjælp til at klare sig bedre i hjemmet. Eksempelvis kan en rollator forebygge, at man falder, hvis balancen svigter, en bækkenstol kan give mulighed for at komme på toilettet, når turen til toilettet bliver for lang, og en kørestol kan gøre det muligt at komme udenfor.

Hvis du ligger meget i sengen, kan det være en hjælp at bruge en el-plejeseng, hvor hovedgærdet kan hæves og sænkes ved at trykke på en knap. Hele sengen kan hæves, så højden passer til hjælpernes arbejdsstillinger. Nogle kommuner tilbyder også linnedservice.

Hjælpemidlerne kan lånes gratis, og de kan bestilles via den kommunale hjælpemiddelcentral, hjemmesygeplejen, din egen læge eller på sygehuset. Læs mere om rettigheder til hjælpemidler i boligen:

Hjælpemidler i boligen

Ændringer i boligen

Det er også muligt at få lavet ændringer i boligen, så det kan blive mere sikkert og lettere at bevæge sig rundt i huset. Det kan f.eks. dreje sig om at fjerne dørtrin og opsætte håndtag på badeværelset.

Ændringerne foretages efter vurdering af hjemmeplejen og ergoterapeuten i kommunen i samråd med dig og dine pårørende. Ændringerne er gratis.

Hør din læge om at få dækket din medicin

Du får 100 pct. tilskud til medicin af Lægemiddelstyrelsen. Det er din læge, der skal ansøge. Lægemiddelstyrelsen kan give tilskuddet, hvis du er uhelbredelig syg. Hjælpen ydes med fuld dækning, uanset om lægemidlet er tilskudsberettiget eller ej, og uanset om det drejer sig om håndkøbslægemidler. De skal blot være ordineret af lægen og skrevet på recept.

Sygeplejeartikler og hudplejemidler

Udgifter til indkøb af særlige hudplejemidler og sygeplejeartikler (f.eks. bleer og stomiposer), der ikke indgår i hjemmeplejens sortiment, kan man søge om at få dækket af kommunen.

Ernæringspræparater

Hvis lægen har ordineret energi- og proteinberigede ernæringspræparater på specialrecept, dækkes 60 pct. af udgiften af sygesikringen. De resterende 40 pct. kan man søge kommunen om at dække.

Nogle får brug for lindrende fysioterapi

Det kan for eksempel være massage, der kan give kroppen afslapning og ro. Hvis lægen ordinerer denne behandling, kan der søges økonomisk støtte af kommunen.

Udbringning af mad

I alle kommuner kan man få bragt mad ud, som man selv skal betale for. Der findes også flere private udbydere.

Frivillig hjælp

Den lokale menighedspleje og Dansk Røde Kors er eksempler på organisationer, der tilbyder besøg af en frivillig hjælper, som typisk kommer et par timer om ugen efter aftale. Den frivillige kan læse højt, ledsage til lægebesøg eller være der, mens de pårørende er ude. Den frivillige tager sig ikke af opgaver omkring plejen. Alle frivillige har tavshedspligt.

Spørg kommunen eller hjemmesygeplejen om tilbud i dit område.

Omsorg og lindring på hospice

Hospice er et gratis tilbud, hvor uhelbredeligt syge kan få omsorg, pleje og lindring i den sidste tid. Læs mere om ophold på hospice:

Hospice

Det palliative team

Et palliativt team er et hold af specialister, der tilbyder lindrende behandling både hjemme og på hospitalet. Læs mere om, hvordan det palliative team kan hjælpe:

Palliativt team


Læs alt om den sidste tid

Den sidste tid - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning