Gå til sygdomsliste

Hospice

Et hospice er et gratis tilbud til uhelbredeligt syge og døende mennesker. På et hospice kan man få omsorg og lindring.

Et hospice er et gratis tilbud til mennesker med en uhelbredelig sygdom, hvor helbredende behandling er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats. Et hospice tilbyder omsorg, livskvalitet og lindring af smerter eller andre problemer, f.eks. ved åndenød, angst og uro.

Nogle gange kommer patienter, der gerne vil dø hjemme, midlertidigt på hospice, hvis de har brug for smertebehandling og lindring af andre problemer.

Egen læge eller sygehuset henviser til hospice

Det er gratis at komme på hospice. Der er nogle kriterier (visitationskriterier), man skal opfylde for at komme på hospice. Kriterierne varierer lidt fra hospice til hospice. Du kan henvende dig til det enkelte hospice eller se på deres hjemmeside for at finde ud af de præcise kriterier. Find en oversigt over hospicer her:

Oversigt over hospicer

Tværfagligt personale på hospice

Personalet på et hospice er tværfagligt. Der er sygeplejersker og læger, og der kan være mulighed for at tale med en fysioterapeut, diætist, psykolog, socialrådgiver eller præst. Nogle steder er der også en musikterapeut eller zoneterapeut.

Hvert hospice har også tilknyttet en række frivillige, der hjælper med praktiske gøremål og står til rådighed for samtale og samvær, såfremt en patient eller pårørende ønsker det.

Hverdagen på et hospice er anderledes end på hospitalet

På et hospice har man enestue og har også mulighed for at tage mindre private ejendele med og være sammen med sine pårørende i det omfang, man ønsker det. Hverdagen på et hospice er præget af ens egne behov og ønsker.

Et hospiceophold kan vare fra få dage til flere uger

De fleste patienter kommer på hospice, fordi de har mange smerter eller lever med andre problemer som f.eks. åndenød, angst eller uro. Nogle gange kan problemerne lindres så meget, at man kan komme hjem til sig selv igen.

Unge under 18

I tilfælde hvor unge patienter under 18 år ønsker at komme på hospice, må man undersøge visitationskriterierne for det enkelte hospice.

Det palliative team

Et palliativt team er et hold af specialister, der tilbyder lindrende behandling både hjemme og på hospitalet. Læs mere om, hvordan det palliative team kan hjælpe:

Palliativt team

Hjælp til pleje i hjemmet i den sidste tid

Du kan få hjemmesygepleje og få dækket de udgifter, der kan være ved at blive plejet i hjemmet. Læs mere om hjælp til pleje i hjemmet:

Pleje i hjemmet


Læs alt om den sidste tid

Den sidste tid - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning