Gå til sygdomsliste

Multisygdom: Hvis du har mere end én sygdom

Mange mennesker har mere end en kronisk sygdom eller lidelse, som ofte kræver behandling gennem hele livet. Det kaldes multisygdom eller komorbiditet.

Mand laver mad i sit køkken

Hvis man har flere kroniske lidelser, kan det få betydning for behandlingen af kræftsygdommen.

Hvis du har mere end én sygdom, kan det få betydning for din behandling af kræftsygdommen.

Nogle sygdomme kan medføre andre lidelser

Multisygdom kan skyldes, at nogle sygdomme medfører andre helbredsproblemer, f.eks. kan sukkersyge beskadige blodkarrene og føre til åreforkalkning. Åreforkalkning kan udløse en blodprop i hjertet, som kan føre til hjertesvigt.

I andre tilfælde kan man have helbredsproblemer uden indbyrdes sammenhæng, f.eks. kan man have kræft i tyktarmen og samtidigt lide af KOL (kaldes også rygerlunger). Eksempler på kroniske sygdomme:

  • Kræftsygdom
  • Hjertesygdomme
  • Diabetes
  • KOL
  • Forhøjet blodtryk
  • Gigt
  • Depression
  • Osteoporose (knogleskørhed)

Multisygdom opstår ofte med alderen, hvor man -– som årene går -– kan få flere helbredsproblemer. Rygning og overvægt medfører ofte kroniske helbredsproblemer.

Ved multisygdom har man ofte brug for flere forskellige typer medicin og behandlinger

Når man har flere sygdomme, har man ofte brug for flere forskellige behandlinger og typer medicin.

Før man bliver opereret eller får kemoterapi, skal man have undersøgt, hvordan ens hjerte, lunger, nyre og lever fungerer. I nogle tilfælde kan andre sygdomme i disse organer medføre, at man tåler kræftbehandlingen dårligere, og lægen vil så vælge den bedst mulige behandling ud fra det.

Multisygdom kan også gøre det nødvendigt med indlæggelse på hospital i stedet for ambulant behandling for at sikre, at behandlingen kan blive bedst mulig.

Lægen skal kende til alle dine sygdomme og medicin

Det er vigtigt, at alle læger, der behandler dig, kender til alle dine helbredsproblemer. De skal også vide, hvilken medicin og kosttilskud du tager. Lægen kan så nøje overveje, hvordan behandlingen kan foregå, så kroppens organer ikke overbelastes.

Piller som ligger i en hånd

Fortæl lægen om al den medicin, du bruger, også kosttilskud og naturlægemidler kan påvirke anden medicin.

Flere slags medicin kan påvirke hinanden

Når man får flere slags medicin samtidig, kan de indvirke på hinanden og enten øge eller sænke hinandens effekt. En anden mulighed er, at et præparat kan medføre bivirkninger, som giver problemer med anden medicin.

Ældre skal være særligt forsigtige, når de får medicin. Kroppen bliver nemlig mere følsom overfor medicin med årene. Hvis medicinen hober sig op i kroppen, kan det være skadeligt, fordi man så får en større dosis medicin end det var meningen, at man skulle have.

Saml dine helbredsoplysninger

Saml dine helbredsoplysninger i en mappe (oplysningerne om medicin, indlæggelser, kosttilskud, hjælpemidler osv.). Tag mappen med, hvis du skal informere en ny læge, er på rejse i udlandet eller kommer akut på skadestuen.

For at undgå problemer er det vigtigt, at du selv og alle dine læger ved, hvad du får af medicin. Det er derfor en god idé at have skrevet al din medicin ned. Husk at opdatere listen ved ændringer.

Læs også:

Undgå forkert medicin

Naturlægemidler og kosttilskud når du også får kræftbehandling

Overblik over dine indlæggelser

På sundhed.dk kan du logge dig ind med digital signatur og få overblik over dit medicinforbrug og se, hvilke indlæggelser, diagnoser og ambulante behandlinger du har fået på sygehuset.

www.sundhed.dk

Vær forberedt og skriv ønsker ned

Når man har mange helbredsproblemer, kan der opstå alvorlige problemer og dermed svære beslutninger. Det er en god idé at være forberedt. Man kan skrive sine ønsker ned og bede familie eller venner om at fremføre ens ønsker, hvis man ikke selv er i stand til det i situationen.

Læs også:

Råd til pårørende


Læs mere om at møde sundhedsvæsenet:

Mød sundhedsvæsenet - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning