Gå til sygdomsliste

Strålebehandling

Strålerne virker ved at påvirke kræftcellernes arvemateriale, så de enten dør eller holder op med at dele sig. På den måde er det muligt at helbrede eller begrænse spredningen af kræft.

Halvdelen af alle kræftpatienter vil på et tidspunkt i deres sygdomsforløb få brug for strålebehandling. Behandling med stråler gives nogle gange som eneste behandling, andre gange som supplement til operation, enten før eller efter, eller til andre former for kræftbehandling.

Strålerne virker kun der, hvor de rammer, og virkningen øges med øget dosis.

Ved strålebehandling benyttes ioniserende stråling, som regel i form af røntgenstråler. Ved strålebehandling anvender man dog kraftigere stråler, end når man tager røntgenbilleder. Man bliver ikke radioaktiv og kan ikke afgive stråling.

Video om strålebehandling

Videoen viser, hvordan det foregår, fra strålebehandlingen forberedes og planlægges, til patienten ligger i acceleratoren. Kort version. 02:04 min.

Inden behandlingen: Støtteform eller net til hovedet

Man skal ligge i præcis samme stilling ved hver behandling, og derfor bliver der lavet en støtteform, inden strålebehandlingen kan gå i gang. Læs mere:

Forberedelser inden strålebehandling


Hvornår bruges strålebehandling?

Behandling med stråler gives nogle gange som eneste behandling, andre gange som supplement til operation, enten før eller efter. Strålebehandling kan kombineres med kemoterapi eller antihormonbehandling.

Strålebehandling bruges også ved tilbagefald og som lindrende behandling ved fremskreden sygdom.

Langt de fleste kræftpatienter får udvendig strålebehandling, men der findes også indvendig strålebehandling (brachyterapi) og stereotaktisk strålebehandling.

Forskellige typer strålebehandling


Strålebehandling trin for trin

Stråleacceleratoren er placeret i et rum med afskærmning, så personer uden for ikke bliver bestrålet. Man er alene i rummet under behandlingen, men personalet holder øje med en på en skærm i betjeningsrummet.

Sådan foregår strålebehandling


Bivirkninger ved strålebehandling

Målet er at give en stråledosis stor nok til at ramme kræftcellerne uden at skade sundt væv. Men strålehandling påvirker ud over kræftcellerne også kroppens normale celler. Det kan give bivirkninger.

Almene bivirkninger ved strålebehandling

Læs mere om strålebehandling og anden behandling for din sygdom


Video om strålebehandling, lang version

Video om strålebehandling. Lang version. 05:05 min.

Om ioniserende stråling

Ioniserende stråling er energirige stråler, der kan slå elektroner fra de atomer og molekyler de rammer, så der dannes ioner (iltede radikaler).

Iltede radikaler er kemisk ustabile og vil derfor forsøge at reagere med andre stoffer. Når dette sker i molekyler i celler, kan det ændre cellens egenskaber ved at påvirke cellernes arvemateriale (DNA-molekylerne), så cellerne enten dør eller deler sig langsommere.

Ioniserende stråling kan dannes af f.eks. et røntgenapparat, en accelerator, en koboltkanon eller af radioaktive stoffer.

Stråledosis måles i Gray (Gy) og er udtryk for den energi, der afsættes i vævet. 1Gy = 1 joule/kg.

Fortæl det til lægen, hvis du tager naturlægemidler og kosttilskud

Man skal være forsigtig med at tage kosttilskud eller naturlægemidler samtidig med, at man får behandling for en kræftsygdom. Det skyldes, at naturlægemidler og kosttilskud kan nedsætte eller forstærke virkningen af medicin eller påvirke en under operation eller strålebehandling.

Naturlægemidler og kosttilskuds indvirkning på kræftbehandling

Læs alt om behandling for kræft:

Behandling - forsiden

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling