Gå til sygdomsliste

Strålebehandling

Halvdelen af alle kræftpatienter vil på et tidspunkt i deres sygdomsforløb få brug for strålebehandling. Strålebehandling er en effektiv metode til at slå kræftceller ihjel. Med nøje planlægning og moderne stråleudstyr er det muligt at ramme kræftcellerne meget præcist samtidig med, at man skåner så meget af det sunde væv som muligt.

Strålerne slår kræftcellerne ihjel

Strålebehandling er en effektiv metode til at slå kræftceller ihjel. Ved strålebehandling bruges typisk elektromagnetiske stråler eller – som noget mere nyt – partikelstråler, også kaldet partikelterapi:

Når strålerne rammer cellerne i kroppen, skader det dna’et i cellerne, og det kan i sidste ende gøre, at cellen dør. Læs mere om partikelterapi: 

Partikelterapi

Moderne strålebehandling sikrer så få bivirkninger som muligt

Ved strålebehandling kan man ikke undgå, at strålerne også rammer nogle af de raske celler. Men med moderne strålebehandling er det muligt at koncentrere strålingen om kræftcellerne og dermed skåne det raske væv mest muligt. På den måde sikrer man, at behandlingen er så effektiv som muligt og giver så få bivirkninger som muligt.

Strålebehandling bruges både til at helbrede, men også til at lindre og forebygge. Når man får strålebehandling som helbredende behandling, får man det ofte sammen med kemoterapi.

Video om strålebehandling

Videoen viser, hvordan det foregår, fra strålebehandlingen forberedes og planlægges, til man ligger i acceleratoren

Inden behandlingen: Støtteform eller net til hovedet

Man skal ligge i præcis samme stilling ved hver behandling. Derfor bliver der lavet en støtteform, inden strålebehandlingen kan gå i gang. Læs mere:

Forberedelser inden strålebehandling


Hvornår bruges strålebehandling?

Behandling med stråler gives nogle gange som eneste behandling, andre gange som supplement til operation - enten før eller efter. Strålebehandling kan kombineres med kemoterapi.

Strålebehandling bruges også ved tilbagefald og som lindrende behandling ved fremskreden sygdom.

Langt de fleste kræftpatienter får udvendig strålebehandling, men der findes også indvendig strålebehandling (brachyterapi) og stereotaktisk strålebehandling.

Forskellige typer strålebehandling


Strålebehandling trin for trin

Stråleacceleratoren er placeret i et rum med afskærmning, så personer uden for ikke bliver bestrålet. Man er alene i rummet under behandlingen, men personalet holder øje med én på en skærm i betjeningsrummet.

Sådan foregår strålebehandling


Bivirkninger ved strålebehandling

Målet er at give en stråledosis stor nok til at ramme kræftcellerne uden at skade sundt væv. Men selv om man er i stand til at ramme kræftcellerne meget præcist, kan man ikke undgå også at ramme nogle af kroppens raske celler. Det kan give bivirkninger.

Almene bivirkninger ved strålebehandling

Læs mere om strålebehandling og anden behandling for din sygdom


Video om strålebehandling, lang version

Video om strålebehandling. Lang version.

Om ioniserende stråling

Ioniserende stråling er energirige stråler, der kan slå elektroner fra de atomer og molekyler de rammer, så der dannes ioner (iltede radikaler).

Iltede radikaler er kemisk ustabile og vil derfor forsøge at reagere med andre stoffer. Når dette sker i molekyler i celler, kan det ændre cellens egenskaber ved at påvirke cellernes arvemateriale (DNA-molekylerne), så cellerne enten dør eller deler sig langsommere.

Ioniserende stråling kan dannes af f.eks. et røntgenapparat, en accelerator, en koboltkanon eller af radioaktive stoffer.

Stråledosis måles i Gray (Gy) og er udtryk for den energi, der afsættes i vævet. 1Gy = 1 joule/kg.

Fortæl det til lægen, hvis du tager naturlægemidler og kosttilskud

Man skal være forsigtig med at tage kosttilskud eller naturlægemidler samtidig med, at man får behandling for en kræftsygdom. Det skyldes, at naturlægemidler og kosttilskud kan nedsætte eller forstærke virkningen af medicin eller påvirke én under operation eller strålebehandling.

Naturlægemidler og kosttilskuds indvirkning på kræftbehandling

Forskning i strålebehandling

Hør mere om forskningen i strålebehandlingen i Danmark, og hvad der er på vej i fremtiden:

Strålebehandling i Danmark


Læs alt om behandling for kræft:

Behandling - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning