Gå til sygdomsliste

Eksperimentel behandling

Eksperimentel behandling kan være et andet ord for forsøgsbehandling. Men eksperimentel behandling kan også betyde en ikke-før-afprøvet behandling, der sættes i værk uden at være led i et forsøg. Her kan du læse om den form for eksperimentel behandling.

Ædre mand i bar overkrop bliver undersøgt med stetoskop af læge

Du får eksperimentel behandling på de eksperimentelle enheder, de såkaldte Fase 1 enheder, på hospitalerne.

Hvad er eksperimentel behandling?

Om hvad eksperimentel behandling går ud på.

Eksperimentel behandling


De eksperimentelle enheder i Danmark

På de eksperimentelle enheder på hospitaler får man forsøgsbehandling og eksperimentel behandling.

Behandling på de eksperimentelle enheder

Forsøgsbehandling og eksperimentel behandling

Betegnelserne ’forsøgsbehandling’ og ’eksperimentel behandling’ bruges ofte om den samme type behandling. Nemlig behandling til patienter, der deltager i et godkendt lægevidenskabeligt forsøg med flere deltagere.

Eksperimentel behandling kan dog også være ikke-afprøvet behandling, der sættes i værk uden at være led i et forsøg, fordi der ikke er andre behandlingsmuligheder. Det er behandling, som lægerne sammensætter til en enkelt patient. 

Læs mere om forsøgsbehandling:
Forsøgsbehandling

Rådgivende panel om eksperimentel behandling

Har du en livstruende sygdom, og findes der ikke længere mulighed for helbredende eller livsforlængende behandling, kan du få din sag vurderet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Panel om eksperimentel behandling:

Rådgivende panel om eksperimentel behandling


Eksperimentel behandling i udlandet og på privathospital i Danmark

Hvis du ønsker at blive henvist til eksperimentel behandling ude i verden, skal du henvende dig til den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Det er hospitalslægen, der beslutter, om der skal sendes en ansøgning til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel. 

Eksperimentel behandling i udlandet og på privathospital i Danmark


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning