Gå til sygdomsliste

Behandling på eksperimentelle enheder

Du kan blive henvist til behandling på en eksperimentel enhed på et offentligt hospital i Danmark, hvis du har en livstruende kræftsygdom, og lægen har udtømt alle muligheder for standardbehandling og specialbehandling.

De eksperimentelle enheder tilbyder behandlinger, som endnu ikke er færdigafprøvede, og hvor dokumentationen fortsat er mangelfuld.

Formålet er at sikre patienter en chance for at få vurderet, om der findes flere muligheder for behandling, når standardbehandlingen ikke længere virker.

Hvilke behandlinger kan man få?

De eksperimentelle enheder tilbyder en blanding af forskellige nye behandlinger. Primært i form af kemoterapi og biologiske behandlinger.

Nogle af behandlingerne er et led i et videnskabeligt forsøg. Andre er behandlinger med en velkendt dokumenteret effekt, som endnu ikke er indført som standardbehandling på de almindelige kræftafdelinger.

Endelig er nogle behandlinger eksperimentelle. Det er typisk en uprøvet, udokumenteret behandling, som lægerne sammensætter til en bestemt patient for at give den bedst mulige behandling, når alt andet er prøvet.

Du kan få eksperimentel behandling både på de eksperimentelle enheder og på din normale kræftafdeling, – hvis lægen vurderer, at det er den bedste løsning for dig. Det sker under lægens ansvar, og det kræver skærpet informeret samtykke fra patienten.

Forsøgsbehandling og eksperimentel behandling

Ordene ’forsøgsbehandling’ og ’eksperimentel behandling’ bruges ofte om den samme type behandling. Nemlig behandling til patienter, der deltager i et godkendt lægevidenskabeligt forsøg med flere deltagere.

Eksperimentel behandling kan dog også være ikke-afprøvet behandling, der sættes i værk uden at være led i et forsøg, fordi der ikke er andre behandlingsmuligheder. Det er behandling, som lægerne sammensætter til en enkelt patient. 

På enhederne får de fleste patienter forsøgsbehandling, og færre får eksperimentel behandling, der ikke indgår i et forsøg.

Du kan drøfte dine eventuelle ønsker med din læge på hospitalet . Lægen kan hjælpe dig med at vurdere, hvilke behandlinger der kan være relevante for dig. Lægen kan også spørge Sundhedsstyrelsens rådgivende panel om eksperimentel behandling om  råd.

Her findes de eksperimentelle enheder i Danmark

I Danmark findes seks eksperimentelle enheder:

  • Rigshospitalet i København
  • Herlev Hospital
  • Aarhus Universitetshospital
  • Aalborg Hospital
  • Vejle Hospital
  • Odense Universitetshospital

Hvordan bliver man henvist til eksperimentel behandling i Danmark?

Du skal kontakte lægen på det hospital, du er tilknyttet, hvis du ønsker eksperimentel behandling.

Har du konkrete ønsker til en bestemt behandling, har lægen mulighed for at spørge det rådgivende panel, om det vil anbefale, at du tilbydes behandlingen.

Panelet er nedsat af Sundhedsstyrelsen og rådgiver hospitalsafdelingerne i spørgsmål om eksperimentel behandling. Læs mere her:

Det rådgivende panel om eksperimentel behandling (tidligere Second opinion-ordningen)

Patienterstatningen dækker

Ved eksperimentel behandling dækker Patienterstatningen på samme vilkår som ved anden behandling på offentlige hospitaler i Danmark.

Det er gratis at få eksperimentel behandling

Din region dækker alle udgifter til behandling, transport og ophold (inkl. en eventuel ledsager) i forbindelse med eksperimentel behandling i Danmark.

Hospitalet arrangerer det praktiske i forhold til transport og ophold.

Kan jeg klage, hvis jeg ikke er tilfreds med panelets svar?

Der findes ingen formel klagemulighed, hvis du er utilfreds med panelets svar -  f.eks. hvis du ikke kan få den henvisning til en eksperimentel behandling, som du mener, du bør have. Men hvis du sammen med din læge skønner, at der er grundlag for at kontakte panelet igen, har du mulighed for det.

Her kan du få hjælp

Du kan spørge om mulighederne for eksperimentel behandling på den afdeling, du er tilknyttet.

Din praktiserende læge kan også hjælpe med information om reglerne samt skrive en eventuel (gen)henvisning til hospitalet.

Du kan også henvende dig på en kræftrådgivning eller ringe til kræftlinjen, hvis du har spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med eksperimentel behandling.

Find kræftrådgivning

Kræftlinjen - ring 80 30 10 30

Eksperimentel behandling i udlandet

Vil du vide mere om mulighederne for at få eksperimentel behandling i udlandet eller på et privat hospital herhjemme, kan du læse mere om det her:

Eksperimentel behandling i udlandet og på private hospitaler i Danmark

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning