Gå til sygdomsliste

Eksperimentel behandling i udlandet og på private hospitaler i Danmark

Hvis lægerne har udtømt andre muligheder for behandling af din kræftsygdom, kan eksperimentel behandling være en mulighed. Der gælder de samme regler for at få eksperimentel behandling i udlandet som på et privathospital i Danmark.

Eksperimentel behandling kan være en mulighed, hvis du har en livstruende kræftsygdom, og lægen har udtømt alle andre muligheder for behandling. Det vil sige standardbehandling på offentlige hospitaler her i landet, specialbehandling og videnskabelig forsøgsbehandling i udlandet.

Formålet med eksperimentel behandling er at sikre patienter en sidste chance for at få vurderet, om der findes flere muligheder for behandling.

Hvad er eksperimentel behandling?

Eksperimentel behandling er en ikke prøvet eller ikke tilstrækkeligt dokumenteret behandling, der ikke gives i et protokolleret forsknings- eller forsøgsmæssigt regi. Behandlingen sættes i værk i relation til en bestemt patient med det formål at yde patienten den bedst mulige behandling i den konkrete situation.

Hospitalslæge kan henvise dig til eksperimentel behandling i udlandet

Hvis du ønsker at blive henvist til eksperimentel behandling, skal du henvende dig til den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Du kan tale med hospitalslægen om dine konkrete ønsker. Det er hospitalslægen, der beslutter, om der skal sendes en ansøgning om eksperimentel behandling til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel.

Nogle patienter har fundet konkrete behandlinger ude i verden, som de ønsker at få vurderet af panelet. Andre ønsker at panelet generelt tager stilling til, om der findes en relevant eksperimentel behandling. Begge forespørgsler behandles af panelet, da der ikke krav om, at du selv skal have fundet frem til en mulig behandling.  

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel skal vurdere, om du kan få eksperimentel behandling

Lægen sender alle relevante journaloplysninger til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel - det tidligere 'second opinion panel'. Panelet består af danske eksperter, der rådgiver lægen i, hvilke muligheder du har for at blive henvist til eksperimentel behandling i udlandet på det offentliges regning.

Efter højst to til fire uger sender panelet sit svar tilbage til hospitalslægen. Herefter vil du blive indkaldt til en samtale på hospitalet, hvor lægen fortæller om panelets svar og det videre forløb. Hvis panelet har vurderet, at du kan henvises til eksperimentel behandling, og du sammen med din læge beslutter at følge panelets anvisning, skal Sundhedsstyrelsen godkende henvisningen. Denne godkendelse kan gives med få dages varsel. 

Kontakt til panelet skal ske gennem hospitalslægen

Som patient kan du ikke selv henvende dig til panelet. Den praktiserende læge kan heller ikke henvise til panelet. Kontakten til panelet skal foregå gennem din læge fra hospitalet. Læs mere om det rådgivende panel:

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel

Kan jeg klage, hvis jeg er utilfreds med panelets svar?

Der findes ingen formel klagemulighed, hvis du er utilfreds med, at du ikke kan få en henvisning til en eksperimentel behandling i udlandet. 

Hvis du ønsker at klage over panelets sagsbehandling, kan du dog henvende dig til Sundheds- og Ældreministeriet.

Hvis du og din din læge finder en anden konkret behandling, som I mener kunne være relevant, kan din læge spørge panelet igen.

Behandlingen er gratis og dækket af Patienterstatningen

Har du fået en henvisning til eksperimentel behandling i udlandet, dækker din region alle udgifter til behandling, transport og ophold - det gælder også for en eventuel ledsager.

Ved eksperimentel behandling i udlandet er du dækket af Patienterstatningen på samme vilkår som ved behandling på offentlige sygehuse i Danmark.

Din region sørger for de praktiske forhold i forbindelse med den eksperimentelle behandling i udlandet, –det gælder f.eks. transport og tolkebistand.

Også muligt at få eksperimentel behandling i Danmark

Det er også muligt at få eksperimentel behandling seks forskellige steder i Danmark.

Eksperimentel behandling på et offentligt sygehus i Danmark

Her kan du få hjælp og rådgivning

Du kan spørge om dine muligheder for eksperimentel behandling på den afdeling, du er tilknyttet.

Du kan også læse mere i Sundhedsstyrelsens pjece om eksperimentel behandling:

Sundhedsstyrelsens pjece om Eksperimentel behandling

Du kan også tage kontakt til en af Kræftens Bekæmpelses rådgivere, hvis du har spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med eksperimentel behandling, forsøgsbehandling eller generelt om behandling i udlandet.

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Læs også:

Behandling i udlandet


Læs mere om eksperimentel behandling:

Eksperimentel behandling

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning