Gå til sygdomsliste

Maksimale ventetider på behandling

Hvis du har fået kræft, kan det være rart at få overblik over, hvor lang ventetid der er på at komme i behandling, herunder operation, strålebehandling og kemoterapi, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse. Det kan du læse om på denne side.

Hospitalet skal give dig svar inden for 8 hverdage

Alle, der henvises til hospitalsbehandling, skal tilbydes behandling inden for nogle faste frister. Senest 8 hverdage efter at hospitalet har modtaget henvisningen fra din egen læge eller speciallæge, skal du have besked fra hospitalet, om de kan tilbyde behandling inden for den maksimale ventetid.

Frit sygehusvalg

Når du henvises til hospitalsbehandling, vil du blive henvist til et hospital inden for din egen bopælsregion. Som udgangspunkt har du dog mulighed for selv at vælge, hvor du vil behandles, men det er ikke altid muligt. F.eks. hvis du har akut behov for behandling, eller hvis du har behov for specialiseret behandling, som kun udføres på få behandlingssteder i landet.

Hvis selv vælger, hvor du bliver behandlet, vil det sted, du er henvist til, hjælpe dig med at blive viderehenvist til det ønskede behandlingssted. Du skal du være opmærksom på, at du selv skal betale udgiften til transport, hvis du benytter dig af det frie sygehusvalg. 

Udvidet frit sygehusvalg

Det udvidede frie sygehusvalg kan komme på tale, hvis behandlingsstedet ikke kan tilbyde dig rettidig behandling, for eksempel på grund af plads- eller ressourcemangel. I det tilfælde har du ret til at vælge et andet behandlingssted enten i din egen eller i en anden region. Det kan også være et privat behandlingssted, som din region har indgået aftale med om netop den behandling, du er henvist til. For at være sikker på, at behandlingen er gratis, skal du være opmærksom på, at det er det offentlige behandlingssted, der skal henvise dig til det private behandlingssted. 

Hvis du har spørgsmål til frit eller udvidet frit sygehusvalg, kan du kontakte patientvejlederen på hospitalet, hospitalets enhed for sygehusvalg eller den afdeling, du er henvist til. Du kan også læse mere om dine rettigheder ved frit sygehusvalg her:

Frit sygehusvalg

Særlige regler om ventetid for kræftpatienter

Der er fastsat særlige regler for maksimale ventetider for hospitalsbehandling af kræftsygdomme. Reglerne gælder for både undersøgelser, behandling og efterbehandling.

Reglerne for maksimale ventetider gælder for næsten alle patienter med kræft. Dog er hudkræft – som ikke er modermærkekræft – og kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation, ikke omfattet.

Ventetider til behandling

  • 2 uger til forundersøgelse
  • 2 uger til operation
  • 2 uger til medicinsk behandling
  • 2 uger til strålebehandling
  • 2 uger til efterbehandling

Figuren nedenfor viser, hvordan processen er, fra du bliver henvist til hospitalsbehandling, til du har modtaget den type behandling, du har brug for, og bliver afsluttet fra hospitalet.

figur over ventetid  som kræftpatient

Ventetiderne gælder fra det tidspunkt, hvor du har givet samtykke til et behandlingstilbud på et sygehus. Dog må der højest gå 4 uger fra den behandlende sygehusafdeling har modtaget din henvisning til behandling, til du har fået behandling.

Hvis afdelingen f.eks. giver dig et behandlingstilbud 3 dage efter, at de har modtaget din henvisning, og du accepterer med det samme, så skal de altså behandle dig inden for de 2 uger. Men får du først behandlingstilbuddet 3 uger efter henvisningen, skal du have behandling inden for en uge, fordi der maks. må gå 4 uger i alt. 

Vær opmærksom på at de 4 uger ikke gælder for forundersøgelser. Der må maks. gå 2 uger, fra din egen læge henviser dig til en undersøgelse for kræft på sygehuset, til den dag hvor sygehuset tilbyder at begynde forundersøgelsen. 

Til gengæld gælder der ingen ventetidsregler for de forundersøgelser, som du eventuelt skal igennem, før lægerne kan stille en endelig diagnose (f.eks. røntgen eller scanning).

Hvis den maksimale ventetid ikke kan overholdes

Hvis du ikke kan få et behandlingstilbud på et hospital i din region inden for de maksimale ventetider, f.eks. ved plads- eller ressourcemangel, skal regionen tilbyde dig henvisning til et offentligt eller privat hospital et andet sted i landet eller i udlandet ifølge reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

Hvis regionen ikke kan finde et behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider, skal regionen selv finde et andet tilbud i en anden region eller udlandet.

Du har også mulighed for selv at vælge dit behandlingssted. Bed patientvejlederen om hjælp, eller spørg på det hospital, du er henvist til.

Du kan også søge information om ventetider på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside (www.esundhed.dk). Her kan du se ventetider på de forskellige typer af behandling. Hvis du er tvivl om ventetider, kan du kontakte hospitalets enhed for sygehusvalg eller tale med den afdeling, du er henvist til.

Læs mere:

Sundhedsdatastyrelsens ventetidsinformation

Pjece fra Sundhedsministeriet

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere og finde en pjece med informationer om maksimale ventetider på hospital, både for sygdomme generelt og specifikt for kræft:

Maksimale ventetider for behandling af kræft

Praktiske forhold i forbindelse med udlandsbehandling

Hvis du er henvist til behandling i udlandet, er det regionen, der har ansvaret for at tilrettelægge og aftale hospitalsbehandlingen, blandt andet at skabe kontakten til det udenlandske hospital og sende den nødvendige dokumentation. Regionen skal også sørge for transport, ophold og eventuel tolkebistand.

Regionen betaler alle udgifterne til behandling, og de betaler udgifter til transport og nødvendigt ophold uden for regionen eller i udlandet i overensstemmelse med din henvisning og reglerne i sundhedsloven.

Alternativ, forskningsmæssig og eksperimentel behandling

Reglerne om maksimale ventetider omfatter ikke alternativ behandling eller behandling af forskningsmæssig eller eksperimentel karakter.

Afvisning af behandlingstilbud

Hvis du af private grunde aflyser en tilbudt dato for behandling, har hospitalet ikke pligt til at give et nyt behandlingstilbud inden for den maksimale ventetid. Hospitalet skal dog tilbyde behandling hurtigst muligt.

Her kan du få mere at vide om reglerne for maksimale ventetider:

Region Hovedstaden:
Amager Hospital 33 66 66 31
Bispebjerg Hospital 38 66 66 32
Bornholms Hospital 38 66 66 33
Frederiksberg Hospital 38 66 66 34
Frederikssund 38 66 66 35
Gentofte Hospital 38 66 66 36
Glostrup Hospital 38 66 66 37
Herlev Hospital 38 66 66 40
Hvidovre Hospital 38 66 66 42
Nordsjællands Hospital 38 66 66 41
Rigshospitalet 38 66 66 44
Enhed for Patientvejledning 38 64 99 44
Region Sjælland 70 15 50 01
Region Nordjylland 97 64 80 10
Region Midtjylland 78 41 04 44
Region Syddanmark 76 63 14 90

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning