Gå til sygdomsliste

Maksimale ventetider på behandling

Hvis du har fået kræft, kan det være rart at få overblik over, hvor lang ventetid der er på at komme i behandling, herunder operation, strålebehandling og kemoterapi, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse. Det kan du læse om på denne side.

Hospitalet skal give dig svar inden for 8 hverdage

Alle patienter, der henvises til hospitalsbehandling, skal tilbydes behandling inden for fastsatte frister. Senest 8 hverdage efter, at hospitalet har modtaget henvisningen fra din egen læge eller speciallæge, skal du have besked fra hospitalet, om de kan tilbyde behandling inden for den maksimale ventetid.

Frit sygehusvalg

Når du henvises til hospitalsbehandling, vil du blive henvist til et hospital inden for din egen bopælsregion. Du har imidlertid som udgangspunkt også mulighed for selv at vælge dit behandlingssted. I få situationer vil det ikke være muligt at benytte det frie sygehusvalg, eksempelvis ved akut behov for behandling, eller hvis du har behov for specialiseret behandling, der kun udføres på få behandlingssteder i landet.

Når du benytter det frie sygehusvalg, skal du være opmærksom på, at du selv skal afholde udgiften til transport. Ønsker du at benytte det frie sygehusvalg, vil dit behandlingssted hjælpe dig med at blive viderehenvist til det ønskede behandlingssted.

Udvidet frit sygehusvalg

I modsætning til det frie sygehusvalg, hvor det er dig, der ønsker at blive behandlet et andet sted, end det du er henvist til, kan det udvidede frie sygehusvalg komme på tale, hvis behandlingsstedet ikke kan tilbyde dig rettidig behandling, eksempelvis på grund af plads- eller ressourcemangel. I det tilfælde har du ret til at vælge et andet behandlingssted, enten i din egen eller i en anden region. Ligeså har du ret til at vælge et privat behandlingssted, som din region har indgået aftale med om netop den behandling, du er henvist til.

Du skal være opmærksom på, at du af det offentlige behandlingssted skal være henvist til behandling på det private behandlingssted for at være sikker på, at behandlingen er gratis.

Hvis du har spørgsmål til frit eller udvidet frit sygehusvalg, kan du kontakte patientvejlederen på hospitalet, den afdeling du er henvist til eller hospitalets enhed for sygehusvalg. Du kan også læse mere om dine rettigheder ved frit sygehusvalg her:

Frit sygehusvalg

Særlige regler om ventetid for kræftpatienter

Der er fastsat særlige regler for maksimale ventetider for hospitalsbehandling af kræftsygdomme. Reglerne gælder for både undersøgelser, behandling og efterbehandling.

Reglerne for maksimale ventetider gælder for næsten alle patienter med kræft. Dog er hudkræft – som ikke er modermærkekræft – og kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation, ikke omfattet.

Ventetider til behandling

  • 2 uger til forundersøgelse
  • 2 uger til operation
  • 2 uger til medicinsk behandling
  • 2 uger til strålebehandling
  • 2 uger til efterbehandling

Figuren nedenfor viser, hvordan processen er, fra du bliver henvist til hospitalsbehandling, til du har modtaget den type behandling, du har brug for, og bliver afsluttet fra hospitalet.

figur over ventetid  som kræftpatient

Ventetiderne gælder fra det tidspunkt, hvor du har accepteret (givet samtykke til) et behandlingstilbud på et sygehus. Det vil sige, at den maksimale ventetid på det relevante behandlingstilbud er 2 uger fra den dag, du har givet samtykke hertil. Dog må der højest gå 4 uger fra den behandlende sygehusafdeling har modtaget din henvisning til behandling, til du har fået behandling.

Hvis afdelingen f.eks. giver dig et behandlingstilbud 3 dage efter, at de har modtaget din henvisning, og du accepterer med det samme, så skal de altså behandle dig inden for de 2 uger. Men får du først behandlingstilbuddet 3 uger efter henvisningen, skal du have behandling inden for en uge, fordi der maks. må gå 4 uger i alt. 

Vær opmærksom på at de 4 uger ikke gælder for forundersøgelser. Der må maks. gå 2 uger, fra din egen læge henviser dig til en undersøgelse for kræft på sygehuset, til den dag[HB1] , hvor sygehuset tilbyder at begynde forundersøgelsen. 

Til gengæld gælder der ingen ventetidsregler for de forundersøgelser såsom røntgen eller scanning, du eventuelt skal igennem, før lægerne kan stille en endelig diagnose.  

Hvis den maksimale ventetid ikke kan overholdes

Hvis det ikke er muligt at få et behandlingstilbud på et hospital i din region inden for de maksimale ventetider, f.eks. ved plads- eller ressourcemangler skal regionen tilbyde dig henvisning til et offentligt eller privat hospital et andet sted i landet eller i udlandet i henhold til reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

Hvis regionen ikke kan finde et behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider, skal regionen selv finde et andet tilbud i en anden region eller udlandet. Du har også mulighed for selv at vælge dit behandlingssted. Til brug herfor kan du søge vejledning fra patientvejlederen eller det hospital, du er henvist til, eller du kan søge information om ventetider på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Her kan du se ventetider på de forskellige typer af behandling. Hvis du er tvivl om ventetider, kan du kontakte hospitalets enhed for sygehusvalg eller tale med den afdeling, du er henvist til.

Læs mere:

Sundhedsdatastyrelsens ventetidsinformation

Pjece fra Sundhedsministeriet

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere og finde en pjece med informationer om maksimale ventetider på hospital, både for sygdomme generelt og specifikt for kræft:

Maksimale ventetider for behandling af kræft

Praktiske forhold i forbindelse med udlandsbehandling

Hvis du er henvist til behandling i udlandet, er det regionen, der har ansvaret for at tilrettelægge og aftale hospitalsbehandlingen, herunder etablere kontakten til det udenlandske hospital og fremsendelse af den nødvendige dokumentation. Regionen skal endvidere sørge for transport, ophold og eventuel tolkebistand.

Regionen betaler alle udgifterne til behandling, og de betaler udgifter til transport og nødvendigt ophold uden for regionen eller i udlandet i overensstemmelse med din henvisning og reglerne i sundhedsloven.

Alternativ, forskningsmæssig og eksperimentel behandling

Reglerne om maksimale ventetider omfatter ikke alternativ behandling eller behandling af forskningsmæssig eller eksperimentel karakter.

Afvisning af behandlingstilbud

Hvis du af private grunde aflyser en tilbudt dato for behandling, har hospitalet ikke pligt til at give et nyt behandlingstilbud inden for den maksimale ventetid. Hospitalet skal dog tilbyde behandling hurtigst muligt.

Her kan du få mere at vide om reglerne for maksimale ventetider:

Region Hovedstaden:
Amager Hospital 38 66 66 31
Bispebjerg Hospital 38 66 66 32
Bornholms Hospital 38 66 66 33
Frederiksberg Hospital 38 66 66 34
Frederikssund 38 66 66 35
Gentofte Hospital 38 66 66 36
Glostrup Hospital 38 66 66 37
Herlev Hospital 38 66 66 40
Hvidovre Hospital 38 66 66 42
Nordsjællands Hospital - Hillerød 38 66 66 41
Nordsjællands Hospital - Frederikssund 38 66 66 35
Rigshospitalet  38 66 66 44
Rigshospitalet - Glostrup 38 66 66 37
Enhed for Patientvejledning 38 64 99 44
Region Sjælland 70 15 50 01
Region Nordjylland 97 64 80 10
Region Midtjylland 78 41 04 44
Region Syddanmark 76 63 14 90

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning