Gå til sygdomsliste

Tillæg til folke- og førtidspension

Du har mulighed for hos kommunen at søge om tillæg som supplement til din folke- og førtidspension.

Personlige tillæg

Hvis du er førtidspensionist fra før den 1. januar 2003, seniorpensionist eller folkepensionist, kan du søge om et personligt tillæg, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. Tillægget kan f.eks. søges til diætkost, medicin, tandbehandling og briller. Det er en forudsætning, at der er tale om en nødvendig udgift og at kommunen skønner, at du ikke selv har råd til at betale.

Helbredstillæg

Hvis du har fået bevilget en førtidspension før den 1. januar 2003 eller er seniorpensionist eller folkepensionist, kan du søge kommunen om et helbredstillæg til dækning af dine egne udgifter til:

  • Medicin
  • Tandlæge
  • Fysioterapi
  • Lægehenvist fodbehandling
  • Kiropraktor
  • Psykolog

Det er en betingelse, at medicin og behandling er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven. Det vil sige, at du kun kan få helbredstillægget, når sygesikringen yder tilskud til medicinen eller behandlingen.

Helbredstillægget er afhængig af formue og indtægt ud over pensionen

For at være berettiget til helbredstillægget må din og eventuelle ægtefælles eller samlevers formue ikke overstige 93.000 (2022). Med formue menes penge i banken og værdipapirer. Formue er ikke hus, bil og sommerhus. Helbredstillægget dækker 85 pct. af din egenbetaling.

Indtægten ud over pensionen fastsætter ”den personlige tillægsprocent”. Den fremgår af pensionsmeddelelsen. En enlig pensionist vil have 100% i tillægsprocent ved en indtægt på mindre end 35.000 årligt ud over pensionen - to gifte pensionister vil have 100% ved tilsammen mindre end 69.300. De kan få maksimalt tilskud. Herefter vil tillægsprocenten ved større indtægt langsomt nedsættes og er procenten 0, er der intet tilskud.

Hvis du vil søge helbredstillæg, skal du rette henvendelse til din kommune. Opfylder du betingelserne, vil du få tilsendt et helbredstillægskort, som automatisk vil blive fornyet hvert år. Kortet skal medbringes på apoteket og hos behandleren.

Udvidet helbredstillæg

Betingelserne for udvidet helbredstillæg er de samme som for helbredstillæg. Det særlige ved det udvidede helbredstillæg er, at der ydes engangsydelser, som ikke er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven. Der gives tilskud til: 

  • Briller
  • Fodbehandling
  • Tandproteser

Du skal altid søge om udvidet helbredstillæg, inden du begynder behandlingen eller køber nye briller. Du har kun ret til udvidet helbredstillæg, når kommunen har vurderet, at udgiften er nødvendig.

Udvidet helbredstillæg dækker 85 pct. af din udgift og beregnes på grundlag af kommunens prisaftaler og overenskomster på området. Du kan frit vælge behandler og ydelser, der er dyrere end kommunens prisaftaler overenskomster, men så må du selv betale en eventuel merudgift.

Læs mere:

Om kræftpatienters rettigheder generelt

Rettigheder

Læs alt om arbejde og pension

Arbejde og pension - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning