Gå til sygdomsliste

Handicapkompenserende ordninger

Hvis kræftsygdommen eller -behandlingen har nedsat din arbejdsevne, har du mulighed for at få bevilget personlig assistance eller hjælpemidler for at klare enten dit gamle job, et nyt job eller en ny uddannelse.

Kræftsygdommen eller kræftbehandlingen kan gøre det svært at klare det samme på arbejdet, som du kunne klare før.

Personlig assistance

En løsning kan være, at du får en personlig assistent. Det kan enten være en af dine kollegaer eller en person, der bliver ansat til at klare de funktioner, som du ikke længere kan selv.

For at få bevilget en personlig assistent, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du har et varigt handicap eller en kronisk lidelse
  • Din funktionsevne er varigt nedsat
  • Du skal selv kunne klare jobbet og de fleste af dine arbejdsopgaver
  • Hjælpen må ikke fungere som medhjælp eller vikardækning

Du kan få personlig assistance i op til 20 timer, hvis du arbejder 37 timer om ugen. Timetallet for assistenten sættes ned, hvis du arbejder færre timer.

Assistenten bliver ansat i virksomheden og aflønnes af din arbejdsgiver, og arbejdsgiveren får refunderet udgifterne til assistentens løn af kommunen.

Eksempler på personlig assistance

En pædagog med senfølger efter kemobehandling kan ikke længere klare det samme fysisk belastende arbejde med oprydning på legepladsen eller de fysiske aktiviteter med børnene. Pædagogen bliver derfor bevilget f.eks. to timers personlig assistance om ugen. Opgaverne løses enten af en kollega, der får et højere ugentligt timeantal, eller af en vikar, som får ekstra timer.

En arkitekt med følger efter operation, hvor der er fjernet lymfeknuder, kan fortsat arbejde som arkitekt, men kan ikke klare opgaver med at fintegne. Arbejdsgiveren ansætter en assistent, f.eks. en studerende, til at løse denne afgrænsede del af arkitektens arbejdsopgaver i et aftalt antal timer om ugen.

Kontakt din kommune for at høre mere om personlig assistance

Det er din kommune, som behandler din ansøgning om personlig assistance, hvis du er i arbejde. Hvis du har brug for personlig assistance ved videreuddannelse i forbindelse med dit arbejde, skal du også ansøge om det i din kommune.

Kommunen laver en individuel og konkret vurdering i hvert tilfælde, og du kan klage over kommunens afgørelse.

Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger)

Du kan få bevilget et hjælpemiddel af kommunen, hvis det kan kompensere for dit handicap, og du dermed kan udføre dit arbejde på lige fod med andre mennesker. Et kompenserende hjælpemiddel kan både være arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger.

I de fleste tilfælde er det arbejdsgiverens opgave at stille de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed. Kommunen kan bevilge et kompenserende hjælpemiddel, hvis:

  • Udgiften til arbejdsredskabet er ud over det sædvanlige og/eller
  • Arbejdsredskabet ikke er almindeligt på arbejdspladsen

For eksempel er en kontorstol et almindeligt arbejdsredskab på et kontor, men det kan være, at du på grund af en operation har behov for et specialsæde, som modvirker tryk på musklerne. Udgiften til sædet vil i dette eksempel kunne dækkes som et hjælpemiddel.

Hjælp under uddannelse

Hvis du er under uddannelse og har brug for en handicapkompenserende ordning som hjælpemidler eller personlig assistance, er det uddannelsesstedet, der skal sørge for, at du får den støtte, som du har behov for. Du kan tale med din studievejleder om denne specialpædagogiske støtte (SPS).

Socialpædagogisk støtte (SPS)


Læs alt om arbejde og pension:

Arbejde og pension


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning