Gå til sygdomsliste

Private pensionsordninger

Din sygdom kan medføre invaliditet eller en varig forringelse af din erhvervsevne. Hvis dette er tilfældet, og du er medlem af en privat pensionsordning, kan du i visse tilfælde få udbetalt din kapitalpension, invalidepension eller andre ydelser fra dit pensionsselskab, selv om du ikke modtager eller har søgt offentlig førtidspension.

Det er pensionsselskabet, der afgør, om der skal være søgt offentlig førtidspension. Derfor bør du, så snart sygdommen er konstateret, kontakte pensionsselskabet og forhøre dig om reglerne i selskabet. De fleste pensionsselskaber har ansat socialrådgivere, der kan hjælpe dig.

Normalt skal der betales 60 pct. i afgift, hvis kapitalpensionen bliver udbetalt før det 60. år. For mennesker, der rammes af en varig nedsættelse af funktionsevnen, er afgiften dog på 40 pct., hvis de opfylder betingelserne i forsikringspolicen om at få forsikringssummen udbetalt på grund af invaliditet.

Private pensionsordninger

Det er dit pensionsselskab, som afgør, om der skal være søgt offentlig førtidspension, før der kan udbetales kapitalpension, invalidepension eller andre ydelser fra pensionsselskabet.

Undersøg dine tilbud

Det er altid er en god idé at kontakte sit forsikringsselskab eller sin pensionskasse og undersøge, hvilke tilbud de har, når man er sygemeldt og ramt af alvorlig sygdom.

Udbetaling af kapitalpension ved livstruende sygdom

Hvis du har tegnet en kapitalpension enten privat eller gennem dit arbejde, har du som kræftpatient også mulighed for at hæve kapitalpensionen og få beløbet udbetalt mod betaling af en afgift på 40 pct., hvis der er tale om en livstruende kræftsygdom. Det skal med andre ord i denne situation ikke først være fastslået, om sygdommen har medført en varig funktionsnedsættelse. Hvis sygdommen anses for livstruende, udbetales kapitalpensionen mod betaling af en afgift på 40 pct. – også selvom, der normalt skal betales 60 pct. i afgift, hvis kapitalpensionen hæves, inden man fylder 60 år.

Det er dog altid bestemmelserne i aftalen med forsikringsselskabet, banken eller andre, der sælger kapitalpensioner, der er afgørende for, hvornår man kan hæve sin kapitalpension mod at betale 40 pct. i statsafgift. Derfor er det altid en god idé at undersøge, hvad man har krav på, hvis man lider af en livstruende sygdom

Gælder ikke alle former for kræft

Ifølge Skatteministeriets bekendtgørelse er retten til at hæve kapitalpensionen mod betaling af den lave afgift på 40 pct. begrænset til de livstruende kræftformer, hvor der "ved mikroskopi eller klinisk undersøgelse er konstateret ondartede kræftsvulster med ukontrollabel vækst eller spredning til det tilstødende væv eller tendens til spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser), herunder malignt melanom (modermærkekræft). Herudover gælder ordningen for de alvorlige leukæmiformer, lymfomer (lymfeknudekræft) samt Hodgkin’s sygdom (stadium II-IV)".

Følgende kræftformer anses ikke for livstruende og giver derfor ikke ret til at få udbetalt kapitalpensionen til den lave afgift:

  • Hudkræft, herunder Kaposi’s sarkom (uden påvist HIV- infektion)
  • Svulster, der beskrives som præmaligne (forstadier til kræft som f.eks. celleforandringer i livmoderhalsen, carcinoma in situ, godartede blærepapillomer, Hodgkin’s sygdom (stadium I) og kronisk lymfatisk leukæmi

Hvis man har en kræftsygdom, der er nævnt i Skatteministeriets bekendtgørelse, skal man få sin læge til at udfylde en særlig blanket. Blanketten fås i pengeinstitutter og pensions- og forsikringsselskaber.

Hvis kræftsygdommen ikke er nævnt i bekendtgørelsen

Hvis du lider af en kræftsygdom, der ikke er nævnt i bekendtgørelsen, er der også mulighed for at blive omfattet af de nye regler. Du skal i så fald indsende en ansøgning til Told- og Skattestyrelsen sammen med en lægeerklæring og eventuelt yderligere dokumentation for sygdommen. Told- og Skattestyrelsen spørger herefter Sundhedsstyrelsen, om sygdommen kan betegnes som livstruende. På den baggrund afgør Told- og Skattestyrelsen, om kapitalpensionen kan udbetales til den lavere afgift på 40 pct.

Hvis du ikke ønsker, at Told- og Skattestyrelsen skal vide, hvad du fejler, kan du sende ansøgningen til Told- og Skattestyrelsen i en lukket kuvert med Sundhedsstyrelsens adresse. Så får Told- og Skattestyrelsen ikke noget at vide om, hvilken sygdom du lider af.

Skats bekendtgørelse om udbetaling ved livstruende sygdom

Skat: Udbetaling ved livstruende sygdom

 

Rådgivning

Ældre kvinde taler med en kvinde med ryggen til

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende